เนื้อเพลง Jupiter คำอ่านไทย Jewel

venus de milo in her half-baked shell / understood the nature of love very well / she said, ” a good love is delicious, / you can’t get enough too soon / it makes you so crazy you want to swallow the moon. ”
(เว้นู ดี ไมโล อิน เฮอ ฮาล์ฟ บากคฺ เฌ็ล / อันเดิซทูด เดอะ เนเชอะ อ็อฝ ลัฝ เฝริ เว็ล / ชี เซ็ด , ” อะ เกิด ลัฝ อีส ดิลีฌอัซ , / ยู แค็นท เก็ท อินัฟ ทู ซูน / อิท เมค ยู โซ คเรสิ ยู ว็อนท ทู ซวอลโล เดอะ มูน “)

oh, oh jupiter / oh, oh be still my little heart / oh, oh love is a flame neither timid nor tame / take these stars from my crown / let the years fall down / lay me out in firelight / let my skin feel the night / fasten me to your side / say it will be soon / you make me so crazy, baby / could swallow the moon
(โอ , โอ จูพิเทอะ / โอ , โอ บี ซทิล มาย ลิ๊ทเทิ่ล ฮาท / โอ , โอ ลัฝ อีส ซา ฟเลม นีเฑอะไนเฑอะ ทีมอิด นอ เทม / เทค ฑิส ซทา ฟร็อม มาย คเราน / เล็ท เดอะ เยีย ฟอล เดาน / เล มี เอ้า อิน firelight / เล็ท มาย ซคิน ฟีล เดอะ ไนท / แฟสเซน มี ทู ยุร ไซด / เซ อิท วิล บี ซูน / ยู เมค มี โซ คเรสิ , เบบิ / เคิด ซวอลโล เดอะ มูน)

my hands are two travelers they’ve crossed oceans and lands / yet they are too small on the continent of your skin / wandering, wandering / i could spend my life / traveling the length of your body each night
(มาย แฮ็นด แซร์ ทู ทแรฝเอ็ลเลอะ เดวฟ คร็อซ โอแฌ็น แซน แล็นด / เย็ท เด อาร์ ทู ซมอล ออน เดอะ คอนทิเน็นท อ็อฝ ยุร ซคิน / วอนเดอะริง , วอนเดอะริง / ไอ เคิด ซเพ็นด มาย ไลฟ / แทฝเวอลิงค์ เดอะ เล็งธ อ็อฝ ยุร บอดอิ อีช ไนท)

oh, oh jupiter / oh, oh be still my little heart / oh, oh love is a flame neither timid nor tame / take these stars from my crown / let the years fall down / lay me out in firelight / let my skin feel the night / fasten me to your side and say it will be soon / you make me so crazy, baby / could swallow the moon / swallow the moon
(โอ , โอ จูพิเทอะ / โอ , โอ บี ซทิล มาย ลิ๊ทเทิ่ล ฮาท / โอ , โอ ลัฝ อีส ซา ฟเลม นีเฑอะไนเฑอะ ทีมอิด นอ เทม / เทค ฑิส ซทา ฟร็อม มาย คเราน / เล็ท เดอะ เยีย ฟอล เดาน / เล มี เอ้า อิน firelight / เล็ท มาย ซคิน ฟีล เดอะ ไนท / แฟสเซน มี ทู ยุร ไซด แอ็นด เซ อิท วิล บี ซูน / ยู เมค มี โซ คเรสิ , เบบิ / เคิด ซวอลโล เดอะ มูน / ซวอลโล เดอะ มูน)

oh, oh jupiter / oh, oh be still my little heart / oh, oh love is a flame neither timid nor tame / take these stars from my crown / let the years fall down / lay me out in firelight / let my skin feel the night / fasten me to your side / and say it will be soon / you make me so crazy, baby / could swallow the moon / swallow the moon / swallow the moon / swallow the moons
(โอ , โอ จูพิเทอะ / โอ , โอ บี ซทิล มาย ลิ๊ทเทิ่ล ฮาท / โอ , โอ ลัฝ อีส ซา ฟเลม นีเฑอะไนเฑอะ ทีมอิด นอ เทม / เทค ฑิส ซทา ฟร็อม มาย คเราน / เล็ท เดอะ เยีย ฟอล เดาน / เล มี เอ้า อิน firelight / เล็ท มาย ซคิน ฟีล เดอะ ไนท / แฟสเซน มี ทู ยุร ไซด / แอ็นด เซ อิท วิล บี ซูน / ยู เมค มี โซ คเรสิ , เบบิ / เคิด ซวอลโล เดอะ มูน / ซวอลโล เดอะ มูน / ซวอลโล เดอะ มูน / ซวอลโล เดอะ มูน)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Jupiter คำอ่านไทย Jewel

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น