เนื้อเพลง One Year, Six Months คำอ่านไทย Yellowcard

Sew this up with threads of reason and regret
(โซ ดีซ อัพ วิฑ ธเร็ด อ็อฝ รี๊ซั่น แอ็นด ริกเรท)
So I will not forget. I will not forget
(โซ ไอ วิล น็อท เฟาะเกท ไอ วิล น็อท เฟาะเกท)
How this felt one year six months ago
(เฮา ดีซ เฟ็ลท วัน เยีย ซิคซ มันธ อะโก)
I know I cannot forget. I cannot forget
(ไอ โน ไอ แคนน็อท เฟาะเกท ไอ แคนน็อท เฟาะเกท)

I’m falling into memories of you and things we used to do
(แอม ฟ๊อลิง อีนทุ เมรโมรี อ็อฝ ยู แอ็นด ธิง วี ยูซ ทู ดู)
Follow me there
(ฟอลโล มี แดร์)
A beautiful somewhere
(อะ บยูทิฟุล ซัมแวร์)
A place that I can share with you
(อะ พเลซ แดท ไอ แค็น แฌ วิฑ ยู)

I can tell that you don’t know me anymore
(ไอ แค็น เท็ล แดท ยู ด้อนท์ โน มี แอนนี่มอ)
It’s easy to forget, sometimes we just forget
(อิทซ อีสอิ ทู เฟาะเกท , ซัมไทม์ วี จัซท เฟาะเกท)
And being on this road is anything but sure
(แอ็นด บีอิง ออน ดีซ โรด อีส เอนอิธิง บัท ฌุร)
Maybe we’ll forget, I hope we don’t forget
(เมบี เว็ล เฟาะเกท , ไอ โฮพ วี ด้อนท์ เฟาะเกท)

I’m falling into memories of you and things we used to do
(แอม ฟ๊อลิง อีนทุ เมรโมรี อ็อฝ ยู แอ็นด ธิง วี ยูซ ทู ดู)
Follow me there
(ฟอลโล มี แดร์)
A beautiful somewhere
(อะ บยูทิฟุล ซัมแวร์)
A place that I can share with you
(อะ พเลซ แดท ไอ แค็น แฌ วิฑ ยู)

So many nights, legs tangled tight
(โซ เมนอิ ไนท , เล็ก แทงเกิล ไทท)
Wrap me up in a dream with you
(แร็พ มี อัพ อิน อะ ดรีม วิฑ ยู)
Close up these eyes, try not to cry
(คโลส อัพ ฑิส ไอ , ทไร น็อท ทู คไร)
All that I’ve got to pull me through is memories of you
(ออล แดท แอฝ ก็อท ทู พุล มี ธรู อีส เมรโมรี อ็อฝ ยู)
Memories of you
(เมรโมรี อ็อฝ ยู)
Memories of you
(เมรโมรี อ็อฝ ยู)
Memories of you
(เมรโมรี อ็อฝ ยู)

I’m falling into memories of you and things we used to do
(แอม ฟ๊อลิง อีนทุ เมรโมรี อ็อฝ ยู แอ็นด ธิง วี ยูซ ทู ดู)
Follow me there
(ฟอลโล มี แดร์)
A beautiful somewhere
(อะ บยูทิฟุล ซัมแวร์)
A place that we can share
(อะ พเลซ แดท วี แค็น แฌ)
Falling into memories of you and things we used to do
(ฟ๊อลิง อีนทุ เมรโมรี อ็อฝ ยู แอ็นด ธิง วี ยูซ ทู ดู)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง One Year, Six Months คำอ่านไทย Yellowcard

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น