เนื้อเพลง Big Eyed Fish คำอ่านไทย Dave Matthews Band

Story of a man,
(ซโทริ อ็อฝ อะ แม็น ,)
Who decided not to breathe.
(ฮู ดิไซด น็อท ทู บรีฑ)
Turned red, purple, then blue.
(เทิน เร็ด , เพ๊อร์เพิ่ล , เด็น บลู)
Colorful indeed.
(คัลเออะฟุล อินดีด)
No matter how his friends begged,
(โน แมทเทอะ เฮา ฮิส ฟเร็นด เบก ,)
Well, he would not concede,
(เว็ล , ฮี เวิด น็อท ค็อนซีด ,)
And now he’s dead.
(แอ็นด เนา อีส เด็ด)
You see, cause everybody knows,
(ยู ซี , คอส เอวี่บอดี้ โน ,)
You got to breathe.
(ยู ก็อท ทู บรีฑ)

But, oh God,
(บัท , โอ ก็อด ,)
Under the weight of life,
(อันเดอะ เดอะ เวท อ็อฝ ไลฟ ,)
Things seem brighter on the other side…
(ธิง ซีม ไบท์เดอ ออน ดิ อัฑเออะ ไซด)
Lighter on the other side…
(ไลทเออะ ออน ดิ อัฑเออะ ไซด)

Another one: See this monkey sitting on a tree,
(แอะนัธเออะ วัน : ซี ดีซ มังคิ ซีททิง ออน อะ ทรี ,)
One day, decided to climb down,
(วัน เด , ดิไซด ทู คไลม เดาน ,)
And run off to the city.
(แอ็นด รัน ออฟฟ ทู เดอะ ซีทอิ)
Look at him now, Tired and drunk
(ลุค แกท ฮิม เนา , ไทร แอ็นด ดรังค)
And living on the street.
(แอ็นด ลีฝอิง ออน เดอะ ซทรีท)
As good as dead.
(แอ็ส เกิด แอ็ส เด็ด)
You see, a monkey should know,
(ยู ซี , อะ มังคิ เชิด โน ,)
Stay up your tree.
(ซเท อัพ ยุร ทรี)

But, oh God,
(บัท , โอ ก็อด ,)
Under the weight of life,
(อันเดอะ เดอะ เวท อ็อฝ ไลฟ ,)
Things seem brighter on the other side.
(ธิง ซีม ไบท์เดอ ออน ดิ อัฑเออะ ไซด)
Oh, God,
(โอ , ก็อด ,)
But under the weight of life,
(บัท อันเดอะ เดอะ เวท อ็อฝ ไลฟ ,)
Things seem much brighter on the other side.
(ธิง ซีม มัช ไบท์เดอ ออน ดิ อัฑเออะ ไซด)

No way, no way, no way…. out… of here…
(โน เว , โน เว , โน เว เอ้า อ็อฝ เฮียร)

Another one: A big eyed fish,
(แอะนัธเออะ วัน : อะ บิก ไอ ฟิฌ ,)
Yeah, swimming in the sea,
(เย่ , สวิมมิง อิน เดอะ ซี ,)
Oh, how he dreamed.
(โอ , เฮา ฮี ดรีม)
He wants to be a bird,
(ฮี ว็อนท ทู บี อะ เบิด ,)
Swooping, diving through the breeze.
(Swoopings , ดายวิง ธรู เดอะ บรีส)
One day, he caught a big blue wave,
(วัน เด , ฮี คอท ดา บิก บลู เวฝ ,)
Up onto the beach,
(อัพ ออนทู เดอะ บีช ,)
And now he’s dead.
(แอ็นด เนา อีส เด็ด)
You see, a fish’s dream,
(ยู ซี , อะ ฟิฌ ดรีม ,)
Should stay in the sea.
(เชิด ซเท อิน เดอะ ซี)

But, oh God,
(บัท , โอ ก็อด ,)
Under the weight of life,
(อันเดอะ เดอะ เวท อ็อฝ ไลฟ ,)
Things seem brighter on the other side.
(ธิง ซีม ไบท์เดอ ออน ดิ อัฑเออะ ไซด)

No way… no way…no way…out… of here…
(โน เว โน เว โน เว เอ้า อ็อฝ เฮียร)

No way out of life.
(โน เว เอ้า อ็อฝ ไลฟ)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Big Eyed Fish คำอ่านไทย Dave Matthews Band

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น