เนื้อเพลง Give It All คำอ่านไทย Rise Against

Break through the undertow, your hands I can’t seem to find,
(บเรค ธรู ดิ อันเด่อร์โดว , ยุร แฮ็นด ซาย แค็นท ซีม ทู ไฟนด ,)
Pollution burns my tongue, cough words I can’t speak so I
(พอลยูฌัน เบิน มาย ทัง , ค็อฟ เวิด ซาย แค็นท ซพีค โซ ไอ)

Stop my struggling, then I float to the surface,
(ซท็อพ มาย ซทรักกลิง , เด็น นาย ฟโลท ทู เดอะ เซอฟิซ ,)
Fill my lungs with air, then let it out
(ฟิล มาย ลัง วิฑ แอ , เด็น เล็ท ดิธ เอ้า)

I give it all, now there’s a reason why I sing,
(ไอ กิฝ อิท ดอร์ , เนา แดร์ ซา รี๊ซั่น ฮไว ไอ ซิง ,)
So give it all, and it’s these reasons that belong to me
(โซ กิฝ อิท ดอร์ , แอ็นด อิทซ ฑิส รี๊ซั่น แดท บิลอง ทู มี)

Rock bottoms where we live, and still we dig these trenches,
(ร็อค บอตตัม ฮแว วี ไลฝ , แอ็นด ซทิล วี ดิก ฑิส trenches ,)
To bury ourselves in them, backs breaking under tension
(ทู เบริ เอารเซลฝส ซิน เฑ็ม , แบ็ค บเรคคิง อันเดอะ เทนฌัน)

For far too long these voices, muffled by distances,
(ฟอ ฟา ทู ล็อง ฑิส ฝอยซ , muffled ไบ ดีซแท็นซ ,)
It’s time to come to our senses, up from the dirt
(อิทซ ไทม ทู คัม ทู เอ๊า เซ็นซ , อัพ ฟร็อม เดอะ เดิท)

We give it all, now there’s a reason why I sing,
(วี กิฝ อิท ดอร์ , เนา แดร์ ซา รี๊ซั่น ฮไว ไอ ซิง ,)
So give it all, and it’s these reasons that belong to me
(โซ กิฝ อิท ดอร์ , แอ็นด อิทซ ฑิส รี๊ซั่น แดท บิลอง ทู มี)

Breathe [breathe], the air we give [give], the life we live [live], our pulses racing distances,
(บรีฑ [ บรีฑ ] , ดิ แอ วี กิฝ [ กิฝ ] , เดอะ ไลฟ วี ไลฝ [ ไลฝ ] , เอ๊า พัลซ เรสซิ่ง ดีซแท็นซ ,)
[breathe] so wet my tongue [give], break into song [live], through seas of competition
([ บรีฑ ] โซ เว็ท มาย ทัง [ กิฝ ] , บเรค อีนทุ ซ็อง [ ไลฝ ] , ธรู ซี อ็อฝ ค็อมพิทีฌอัน)

So please believe your eyes, a sacrifice,
(โซ พลีส บิลีฝ ยุร ไอ , อะ แซคริไฟซ ,)
Is not what we had in our minds,
(อีส น็อท ว็อท วี แฮ็ด อิน เอ๊า ไมนด ,)
I’m coming home tonight, home tonight
(แอม คัมอิง โฮม ทุไนท , โฮม ทุไนท)

We give it all, now there’s a reason why I sing,
(วี กิฝ อิท ดอร์ , เนา แดร์ ซา รี๊ซั่น ฮไว ไอ ซิง ,)
So give it all, and it’s these reasons that belong to me
(โซ กิฝ อิท ดอร์ , แอ็นด อิทซ ฑิส รี๊ซั่น แดท บิลอง ทู มี)

Today I offer all myself to this I’m living for my dying wish,
(ทุเด ไอ ออฟเฟอะ ออล ไมเซลฟ ทู ดีซ แอม ลีฝอิง ฟอ มาย ไดอิง วิฌ ,)
I give it all, now there’s a reason, there’s a reason, to give it all
(ไอ กิฝ อิท ดอร์ , เนา แดร์ ซา รี๊ซั่น , แดร์ ซา รี๊ซั่น , ทู กิฝ อิท ดอร์)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Give It All คำอ่านไทย Rise Against

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น