เนื้อเพลง Pure Morning คำอ่านไทย Placebo

A friend in needs a friend indeed,
(อะ ฟเร็นด อิน นีด ซา ฟเร็นด อินดีด ,)
A friend with weed is better,
(อะ ฟเร็นด วิฑ วี อีส เบทเทอะ ,)
A friend with breasts and all the rest,
(อะ ฟเร็นด วิฑ บเร็ซท แซน ออล เดอะ เร็ซท ,)
A friend who’s dressed in leather,
(อะ ฟเร็นด ฮู ดเรซ อิน เลฑเออะ ,)

A friend in needs a friend indeed,
(อะ ฟเร็นด อิน นีด ซา ฟเร็นด อินดีด ,)
A friend who’ll tease is better ,
(อะ ฟเร็นด อ๊าว ทีส อีส เบทเทอะ ,)
Our thoughts compressed,
(เอ๊า ธอท คอมพเร็ซ ,)
Which makes us blessed,
(ฮวิช เมค อัซ บเล็ซ ,)
And makes for stormy weather,
(แอ็นด เมค ฟอ ซทอมิ เวฑเออะ ,)

A friend in needs a friend indeed,
(อะ ฟเร็นด อิน นีด ซา ฟเร็นด อินดีด ,)
My Japanese is better,
(มาย แจพะนิส อีส เบทเทอะ ,)
And when she’s pressed she will undress,
(แอ็นด ฮเว็น ชี พเร็ซ ชี วิล อันดเรซ ,)
And then she’s boxing clever,
(แอ็นด เด็น ชี บอคซิง คเลฝเออะ ,)

A friend in needs a friend indeed,
(อะ ฟเร็นด อิน นีด ซา ฟเร็นด อินดีด ,)
A friend who bleeds is better,
(อะ ฟเร็นด ฮู บลีด ซิส เบทเทอะ ,)
My friend confessed she passed the test,
(มาย ฟเร็นด ค็อนเฟซ ชี พาซ เดอะ เท็ซท ,)
And we will never sever,
(แอ็นด วี วิล เนฝเวอะ เซฝเออะ ,)

Day’s dawning, skins crawling [repeat three more times]
(เด ดอนนิง , ซคิน คอลลิง [ ริพีท ธรี โม ไทม ])
Pure morning, [repeat this three more times]
(พยูร มอนิง , [ ริพีท ดีซ ธรี โม ไทม ])

A friend in needs a friend indeed,
(อะ ฟเร็นด อิน นีด ซา ฟเร็นด อินดีด ,)
A friend who’ll tease is better,
(อะ ฟเร็นด อ๊าว ทีส อีส เบทเทอะ ,)
Our thoughts compressed,
(เอ๊า ธอท คอมพเร็ซ ,)
Which makes us blessed,
(ฮวิช เมค อัซ บเล็ซ ,)
And makes for stormy weather,
(แอ็นด เมค ฟอ ซทอมิ เวฑเออะ ,)

A friend in needs a friend indeed,
(อะ ฟเร็นด อิน นีด ซา ฟเร็นด อินดีด ,)
A friend who bleeds is better,
(อะ ฟเร็นด ฮู บลีด ซิส เบทเทอะ ,)
My friend confessed she passed the test,
(มาย ฟเร็นด ค็อนเฟซ ชี พาซ เดอะ เท็ซท ,)
And we will never sever,
(แอ็นด วี วิล เนฝเวอะ เซฝเออะ ,)

Day’s dawning, skins crawling [repeat three more times]
(เด ดอนนิง , ซคิน คอลลิง [ ริพีท ธรี โม ไทม ])
Pure morning,[repeat this three more times]
(พยูร มอนิง , [ ริพีท ดีซ ธรี โม ไทม ])

A friend in needs a friend indeed,
(อะ ฟเร็นด อิน นีด ซา ฟเร็นด อินดีด ,)
My Japanese is better,
(มาย แจพะนิส อีส เบทเทอะ ,)
And when she’s pressed she will undress,
(แอ็นด ฮเว็น ชี พเร็ซ ชี วิล อันดเรซ ,)
And then she’s boxing clever,
(แอ็นด เด็น ชี บอคซิง คเลฝเออะ ,)

A friend in needs a friend indeed,
(อะ ฟเร็นด อิน นีด ซา ฟเร็นด อินดีด ,)
A friend with weed is better,
(อะ ฟเร็นด วิฑ วี อีส เบทเทอะ ,)
A friend with breasts and all the rest,
(อะ ฟเร็นด วิฑ บเร็ซท แซน ออล เดอะ เร็ซท ,)
A friend who’s dressed in leather
(อะ ฟเร็นด ฮู ดเรซ อิน เลฑเออะ)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Pure Morning คำอ่านไทย Placebo

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น