เนื้อเพลง Party For Two คำอ่านไทย Shania Twain feat Mark McGrath

Whoa!
(โว้ว !)
Huh! Huh!
(ฮู ! ฮู !)
[Aww, Baby]
([ อาวว , เบบิ ])

I’m having me a party
(แอม แฮฝวิ่ง มี อะ พาทิ)
[I don’t think I can come]
([ ไอ ด้อนท์ ธิงค ไอ แค็น คัม ])
Uh,uh, this ain’t just any kind of party
(อา , อา , ดีซ เอน จัซท เอนอิ ไคนด อ็อฝ พาทิ)
[Nah, I think I’ll stay at home]
([ นาห์ , ไอ ธิงค แอล ซเท แอ็ท โฮม ])
Uh, oh, no It’s gonna be really, really hot
(อา , โอ , โน อิทซ กอนนะ บี ริแอ็ลลิ , ริแอ็ลลิ ฮ็อท)
[Startin’ to sound good]
([ สตาร์ดิน ทู เซานด เกิด ])
I’m gonna put you on the spot
(แอม กอนนะ พัท ยู ออน เดอะ สพอท)
[Baby, maybe I should]
([ เบบิ , เมบี ไอ เชิด ])
Yeah, there’ll be lots of one on one
(เย่ , เดอะเรล บี ล็อท อ็อฝ วัน ออน วัน)
[Guess I could be there]
([ เก็ซ ซาย เคิด บี แดร์ ])
Come on and join the fun
(คัมมอน แอ็นด จอยน เดอะ ฟัน)
[What should I wear?]
([ ว็อท เชิด ดาย แว ])
I’ll tell you that it..
(แอล เท็ล ยู แดท ดิธ)

[BRIDGE:]
([ บริจ : ])
It doesn’t matter what you wear
(อิท ดัสอินท แมทเทอะ ว็อท ยู แว)
‘Cause it’s only gonna be
(คอส อิทซ โอ๊นลี่ กอนนะ บี)
you and me there [Whoa!]
(ยู แอ็นด มี แดร์ [ โว้ว ! ])

[CHORUS:]
([ โครัซ : ])
I’m having a party
(แอม แฮฝวิ่ง อะ พาทิ)
A party for two
(อะ พาทิ ฟอ ทู)
Invitin’ nobody
(Invitin โนบอดี้)
Nobody but you
(โนบอดี้ บัท ยู)

You’ll be sexy in your socks
(โยว บี เซคซิ อิน ยุร ซ็อค)
[We could polish the floors]
([ วี เคิด โพลอิฌ เดอะ ฟโล ])
In case that anybody knocks
(อิน เคซ แดท เอนอิบอดิ น็อค)
[Let’s lock all the doors]
([ เล็ท ล็อค ออล เดอะ โด ])
Yeah, all the things I’m gonna do
(เย่ , ออล เดอะ ธิง แอม กอนนะ ดู)
[I’m gonna do with you]
([ แอม กอนนะ ดู วิฑ ยู ])
I wanna try something new
(ไอ วอนนา ทไร ซัมติง นยู)
[I wanna try it, too]
([ ไอ วอนนา ทไร อิท , ทู ])
I tell you that it…
(ไอ เท็ล ยู แดท ดิธ)

[BRIDGE:]
([ บริจ : ])
[It doesn’t matter]
([ อิท ดัสอินท แมทเทอะ ])
uh, uh
(อา , อา)
[What I wear]
([ ว็อท ไอ แว ])
[‘Cause it’s only gonna be]
([ คอส อิทซ โอ๊นลี่ กอนนะ บี ])
You and me there
(ยู แอ็นด มี แดร์)

[CHORUS:]
([ โครัซ : ])
I’m having a party
(แอม แฮฝวิ่ง อะ พาทิ)
A party for two [yeah]
(อะ พาทิ ฟอ ทู [ เย่ ])
Ain’t invitin’ nobody
(เอน invitin โนบอดี้)
Nobody but you [yeah]
(โนบอดี้ บัท ยู [ เย่ ])
Yeah, you
(เย่ , ยู)

[BRIDGE 2:]
([ บริจ ทู : ])

[I’m here] you’re there
([ แอม เฮียร ] ยัวร์ แดร์)
[That’s all] we really need
([ แด๊ท ซอร์ ] วี ริแอ็ลลิ นีด)
[We’re gonna] We’re gonna party hearty
([ เวอ กอนนะ ] เวีย กอนนะ พาทิ ฮาทิ)
[Just] Just you and me
([ จัซท ] จัซท ยู แอ็นด มี)
[Don’t] Don’t think about it now
([ ด้อนท์ ] ด้อนท์ ธิงค อะเบาท ดิธ เนา)
[Don’t] Don’t even doubt it now
([ ด้อนท์ ] ด้อนท์ อีเฝ็น เดาท ดิธ เนา)
[I’m inviting you to a] party for two
([ แอม อินไฝทิง ยู ทู อะ ] พาทิ ฟอ ทู)
[Whoa!]
([ โว้ว ! ])

[GUITAR SOLO]
([ กิทา โซโล ])
shake it, shake it
(เฌค อิท , เฌค อิท)
[Come on baby!]
([ คัมมอน เบบิ ! ])

Aww, all the things I’m gonna do
(อาวว , ออล เดอะ ธิง แอม กอนนะ ดู)
[I’m gonna do with you]
([ แอม กอนนะ ดู วิฑ ยู ])
I’m gonna try something new with you, boy
(แอม กอนนะ ทไร ซัมติง นยู วิฑ ยู , บอย)
[I wanna try that, too]
([ ไอ วอนนา ทไร แดท , ทู ])
I’ll tell you that it..
(แอล เท็ล ยู แดท ดิธ)

[BRIDGE:]
([ บริจ : ])
It doesn’t matter what you wear
(อิท ดัสอินท แมทเทอะ ว็อท ยู แว)
[‘Cause it’s only gonna be]
([ คอส อิทซ โอ๊นลี่ กอนนะ บี ])
It’s only gonna be you and me
(อิทซ โอ๊นลี่ กอนนะ บี ยู แอ็นด มี)
[Awwwww, yeah]
([ Awwwww , เย่ ])

[backing] I’m havin’ a party
([ แบกคิง ] แอม เฮฝวิน อะ พาทิ)
[A little bitty party baby]
([ อะ ลิ๊ทเทิ่ล บิดดีพาทิ เบบิ ])
[backing] A party for two
([ แบกคิง ] อะ พาทิ ฟอ ทู)
It’s just me and you
(อิทซ จัซท มี แอ็นด ยู)
[That’s right]
([ แด๊ท ไรท ])
[backing] Invitin’ noboby
([ แบกคิง ] Invitin noboby)
I ain’t inviting anybody
(ไอ เอน อินไฝทิง เอนอิบอดิ)
[Nobody baby]
([ โนบอดี้ เบบิ ])
[backing] nobody but you
([ แบกคิง ] โนบอดี้ บัท ยู)
[Chorus [alternating voices, double lyrics]]
([ โครัซ [ alternatings ฝอยซ , ดั๊บเบิ้ล ลีริค ] ])

Come on, Come on
(คัมมอน , คัมมอน)
[Come on, Come on]
([ คัมมอน , คัมมอน ])
Come on, Come on, Come on
(คัมมอน , คัมมอน , คัมมอน)
[Come on, Come on, yeah]
([ คัมมอน , คัมมอน , เย่ ])
Come on, Come on
(คัมมอน , คัมมอน)
[Come on, Come on]
([ คัมมอน , คัมมอน ])
Come on, Come on, Come on
(คัมมอน , คัมมอน , คัมมอน)
[Come on, Come on, yeah]
([ คัมมอน , คัมมอน , เย่ ])
[Just you and me there]
([ จัซท ยู แอ็นด มี แดร์ ])

That was great!
(แดท วอส กเรท !)
[Let’s do it again!]
([ เล็ท ดู อิท อะเกน ! ])

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Party For Two คำอ่านไทย Shania Twain feat Mark McGrath

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น