เนื้อเพลง Everytime We Say Goodbye คำอ่านไทย Brian McKnight

uh huh, uh huh, uh huh, uh huh,………
(อา ฮู , อา ฮู , อา ฮู , อา ฮู ,)
Could it be that I can’t stand to be alone
(เคิด ดิท บี แดท ไอ แค็นท ซแท็นด ทู บี อะโลน)
This long distance has us livin’ on the phone
(ดีซ ล็อง ดีซแท็นซ แฮ็ส อัซ ลีฝอิน ออน เดอะ โฟน)
Ever since you’ve been away
(เอฝเออะ ซินซ ยู๊ฟ บีน อะเว)
I just can’t get thru a day
(ไอ จัซท แค็นท เก็ท ธรู อะ เด)
Girl I just can’t wait to have you here at home [oh baby]
(เกิล ไอ จัซท แค็นท เวท ทู แฮ็ฝ ยู เฮียร แอ็ท โฮม [ โอ เบบิ ])
Chorus:
(โครัซ :)
Everytime, we say goodbye boo, oh baby
(เอ๊รี่ไทม์ , วี เซ กู๊ดบาย บู , โอ เบบิ)
I, don’t want you to go [oh yeah]
(ไอ , ด้อนท์ ว็อนท ยู ทู โก [ โอ เย่ ])
Everytime, we say goodbye boo
(เอ๊รี่ไทม์ , วี เซ กู๊ดบาย บู)
I, don’t want you to go
(ไอ , ด้อนท์ ว็อนท ยู ทู โก)
Sometimes I only get to see you for a day
(ซัมไทม์ ซาย โอ๊นลี่ เก็ท ทู ซี ยู ฟอ รา เด)
If thats all I can get then thats what I’ll take
(อิฟ แด๊ท ซอร์ ไอ แค็น เก็ท เด็น แด๊ท ว็อท แอล เทค)
Soon I know the day will come
(ซูน นาย โน เดอะ เด วิล คัม)
That you and I will be as one
(แดท ยู แอ็นด ดาย วิล บี แอ็ส วัน)
But right now the thing gets so hard to say
(บัท ไรท เนา เดอะ ธิง เก็ท โซ ฮาด ทู เซ)
Chorus:
(โครัซ :)
Everytime, we say goodbye boo [everytime baby]
(เอ๊รี่ไทม์ , วี เซ กู๊ดบาย บู [ เอ๊รี่ไทม์ เบบิ ])
I, don’t want you to go [don’t want you to go]
(ไอ , ด้อนท์ ว็อนท ยู ทู โก [ ด้อนท์ ว็อนท ยู ทู โก ])
Everytime, we say goodbye boo, [we say goodbye baby]
(เอ๊รี่ไทม์ , วี เซ กู๊ดบาย บู , [ วี เซ กู๊ดบาย เบบิ ])
I, don’t want you to go [ooh ooh]
(ไอ , ด้อนท์ ว็อนท ยู ทู โก [ อู้ อู้ ])
uh huh, uh huh, uh huh……..
(อา ฮู , อา ฮู , อา ฮู)
Chorus:
(โครัซ :)
Everytime, we say goodbye boo [we say goodbye]
(เอ๊รี่ไทม์ , วี เซ กู๊ดบาย บู [ วี เซ กู๊ดบาย ])
I, don’t want you to go [don’t want you to go]
(ไอ , ด้อนท์ ว็อนท ยู ทู โก [ ด้อนท์ ว็อนท ยู ทู โก ])
Everytime, we say goodbye boo
(เอ๊รี่ไทม์ , วี เซ กู๊ดบาย บู)
I, don’t want you to go [don’t want you to go]
(ไอ , ด้อนท์ ว็อนท ยู ทู โก [ ด้อนท์ ว็อนท ยู ทู โก ])
Hey, hey [simultaneously with chorus]
(เฮ , เฮ [ ไซมัลเทเนียซลิ วิฑ โครัซ ])
Shall we make love just one more time
(แฌ็ล วี เมค ลัฝ จัซท วัน โม ไทม)
You’ll see forever
(โยว ซี เฟาะเรฝเออะ)
This is the last and final time
(ดีซ ซิส เดอะ ลาซท แอ็นด ไฟแน็ล ไทม)
Good bye
(เกิด ไบ)
Don’t want you to go
(ด้อนท์ ว็อนท ยู ทู โก)
Chorus:
(โครัซ :)
Everytime, we say goodbye boo
(เอ๊รี่ไทม์ , วี เซ กู๊ดบาย บู)
I, don’t want you to go
(ไอ , ด้อนท์ ว็อนท ยู ทู โก)
Everytime, we say goodbye boo
(เอ๊รี่ไทม์ , วี เซ กู๊ดบาย บู)
I, don’t want you to go
(ไอ , ด้อนท์ ว็อนท ยู ทู โก)
Repeat and fade
(ริพีท แอ็นด เฝด)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Everytime We Say Goodbye คำอ่านไทย Brian McKnight

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น