เนื้อเพลง Poster Girl คำอ่านไทย Backstreet Boys

Yeah yeah yeah
(เย่ เย่ เย่)

Jodie was a long way from home
(Jodie วอส ซา ล็อง เว ฟร็อม โฮม)
She could make alone look pretty
(ชี เคิด เมค อะโลน ลุค พรีททิ)
Her attitude made a part of the landscape
(เฮอ แอททิทยูด เมด อะ พาท อ็อฝ เดอะ แรนสเคป)
Riding her bike through Alphabet City
(ไรดอิง เฮอ ไบค ธรู แอลฟะเบ็ท ซีทอิ)
She likes to party in the backseat
(ชี ไลค ทู พาทิ อิน เดอะ แบคซี๊ดทฺ)
Under the bridge on the Brooklyn side
(อันเดอะ เดอะ บริจ ออน เดอะ บรูกคิน ไซด)
Smoking cigarettes in the afterglow
(สโมคกิ้ง ซิกะเรท ซิน ดิ afterglow)
Taking bets that the sun won’t rise
(เทคอิง เบ็ท แดท เดอะ ซัน ว็อนท ไรส)

She said, ” what good is tomorrow without a guarantee? ”
(ชี เซ็ด , ” ว็อท เกิด อีส ทุมอโร วิเฑาท ดา แกเร็นที “)
She can lick her lips and smile
(ชี แค็น ลิค เฮอ ลิพ แซน ซไมล)
And make you wanna believe
(แอ็นด เมค ยู วอนนา บิลีฝ)

That the consequences of your actions really are just a game
(แดท เดอะ คอนซิคเว็นซ อ็อฝ ยุร แอคฌัน ริแอ็ลลิ อาร์ จัซท ดา เกม)
That your life is just a chain reaction taking you day by day
(แดท ยุร ไลฟ อีส จัซท ดา เชน ริแอคฌัน เทคอิง ยู เด ไบ เด)
She says nothing’s forever in this crazy world
(ชี เซ นัธอิง เฟาะเรฝเออะ อิน ดีซ คเรสิ เวิลด)
Still I’m falling in love with the right now poster girl
(ซทิล แอม ฟ๊อลิง อิน ลัฝ วิฑ เดอะ ไรท เนา โพซเทอะ เกิล)

Right now right now
(ไรท เนา ไรท เนา)
Oooh
(อู้)
Oh ohh
(โอ โอ้)

Jodie liked to shoplift in stores
(Jodie ลิค ทู ชอบเลฟ อิน ซโท)
Ride alongside the rich and famous
(ไรด อะลองไซด เดอะ ริช แอ็นด เฟมัซ)
Get in elevators, press emergency stop
(เก็ท อิน เอลอิเฝเทอะ , พเร็ซ อิเมอเจ็นซิ ซท็อพ)
And make love on the floor ’til the camera made us
(แอ็นด เมค ลัฝ ออน เดอะ ฟโล ทิล เดอะ แคมเออะระ เมด อัซ)
And no woman in the world ever made me feel like my heart’s on fire
(แอ็นด โน วูมเอิน อิน เดอะ เวิลด เอฝเออะ เมด มี ฟีล ไลค มาย ฮาท ออน ไฟร)
Where she’d walk I followed [followed]
(ฮแว ชี วอค ไอ ฟอลโล [ ฟอลโล ])
When she left I cried
(ฮเว็น ชี เล็ฟท ไอ คไร)

What good is tomorrow without a guarantee?
(ว็อท เกิด อีส ทุมอโร วิเฑาท ดา แกเร็นที)
I was wrapped around her finger
(ไอ วอส แร็พท อะเรานด เฮอ ฟีงเกอะ)
And I began to believe
(แอ็นด ดาย บิแกน ทู บิลีฝ)

That the consequences of your actions really are just a game
(แดท เดอะ คอนซิคเว็นซ อ็อฝ ยุร แอคฌัน ริแอ็ลลิ อาร์ จัซท ดา เกม)
That your life is just a chain reaction taking you day by day
(แดท ยุร ไลฟ อีส จัซท ดา เชน ริแอคฌัน เทคอิง ยู เด ไบ เด)
She says nothing’s forever in this crazy world
(ชี เซ นัธอิง เฟาะเรฝเออะ อิน ดีซ คเรสิ เวิลด)
Still I’m falling in love with the right now poster girl
(ซทิล แอม ฟ๊อลิง อิน ลัฝ วิฑ เดอะ ไรท เนา โพซเทอะ เกิล)

That the consequences of your actions really are just a game
(แดท เดอะ คอนซิคเว็นซ อ็อฝ ยุร แอคฌัน ริแอ็ลลิ อาร์ จัซท ดา เกม)
That your life is just a chain reaction taking you day by day
(แดท ยุร ไลฟ อีส จัซท ดา เชน ริแอคฌัน เทคอิง ยู เด ไบ เด)
She says nothing’s forever in this crazy world [crazy world]
(ชี เซ นัธอิง เฟาะเรฝเออะ อิน ดีซ คเรสิ เวิลด [ คเรสิ เวิลด ])
Still I’m falling in love with the right now poster girl
(ซทิล แอม ฟ๊อลิง อิน ลัฝ วิฑ เดอะ ไรท เนา โพซเทอะ เกิล)

La la la la
(ลา ลา ลา ลา)
La la la la
(ลา ลา ลา ลา)
La la la la la [la la la la la]
(ลา ลา ลา ลา ลา [ ลา ลา ลา ลา ลา ])
La la la la
(ลา ลา ลา ลา)
La la la la [la la la la]
(ลา ลา ลา ลา [ ลา ลา ลา ลา ])
La la la la la
(ลา ลา ลา ลา ลา)

Oh
(โอ)
Tell me what you want from me
(เท็ล มี ว็อท ยู ว็อนท ฟร็อม มี)
I’ve got everything you need
(แอฝ ก็อท เอ๊วี่ติง ยู นีด)
It’s getting hard for me to breathe
(อิทซ เกดดดิ้ง ฮาด ฟอ มี ทู บรีฑ)
Let me be your guarantee
(เล็ท มี บี ยุร แกเร็นที)

That the consequences of your actions really are just a game
(แดท เดอะ คอนซิคเว็นซ อ็อฝ ยุร แอคฌัน ริแอ็ลลิ อาร์ จัซท ดา เกม)
That your life is just a chain reaction taking you day by day
(แดท ยุร ไลฟ อีส จัซท ดา เชน ริแอคฌัน เทคอิง ยู เด ไบ เด)
She says nothing’s forever in this crazy world
(ชี เซ นัธอิง เฟาะเรฝเออะ อิน ดีซ คเรสิ เวิลด)
Still I’m falling in love with the right now poster girl
(ซทิล แอม ฟ๊อลิง อิน ลัฝ วิฑ เดอะ ไรท เนา โพซเทอะ เกิล)

That the consequences [poster girl] of your actions really are just a game
(แดท เดอะ คอนซิคเว็นซ [ โพซเทอะ เกิล ] อ็อฝ ยุร แอคฌัน ริแอ็ลลิ อาร์ จัซท ดา เกม)
That your life is just a chain reaction taking you day by day
(แดท ยุร ไลฟ อีส จัซท ดา เชน ริแอคฌัน เทคอิง ยู เด ไบ เด)
She says nothing’s forever in this crazy world [crazy world]
(ชี เซ นัธอิง เฟาะเรฝเออะ อิน ดีซ คเรสิ เวิลด [ คเรสิ เวิลด ])
Still I’m falling in love with the right now poster girl
(ซทิล แอม ฟ๊อลิง อิน ลัฝ วิฑ เดอะ ไรท เนา โพซเทอะ เกิล)

Right now right now
(ไรท เนา ไรท เนา)
Right now ohhh ohh
(ไรท เนา โอ้ โอ้)
Poster girl
(โพซเทอะ เกิล)
Yeah yeah yeah yeah yeah yeah
(เย่ เย่ เย่ เย่ เย่ เย่)
Poster girl yeah
(โพซเทอะ เกิล เย่)
Come on come on yeah
(คัมมอน คัมมอน เย่)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Poster Girl คำอ่านไทย Backstreet Boys

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น