เนื้อเพลง Story Of My Life คำอ่านไทย One Direction

Written in these walls are the stories that I can’t explain
(วึ้น อิน ดีซ วอลล์ อาร์ เดอะ สตอร์รี่สฺ แดท ไอ แค้น เอ็กซเพลน )
I leave my heart open but it stays right here empty for days
(ไอ ลี๊ฝ มาย ฮาร์ท โอ๊เพ่น บั๊ท ดิท สเทย์ ไร๊ท เฮียร เอ๊มพที่ ฟอร์ เดย์ )
She told me in the morning she don’t feel the same about us in her bones
(ชี โทลด มี อิน เดอะ มอร์นิ้ง ชี โด้นท์ ฟีล เดอะ เซม อะเบ๊าท อัช ซิน เฮอ โบน )
Seems to me that when I die these words will be written on my stone
(ซีม ทู มี แดท เว็น ไน ดาย ดีซ เวิร์ด วิล บี วึ้น ออน มาย สโทน )

And I’ll be gone, gone tonight
(แอนด์ แอล บี กอน กอน ทูไน๊ท )
The ground beneath my feet is open wide
(เดอะ กราวนด์ บีนี๊ทร มาย ฟีด อีส โอ๊เพ่น ไวด์ )
The way that I been holding on too tight
(เดอะ เวย์ แดท ไอ บีน โฮลดิง งอน ทู ไท๊ท )
With nothing in between
(วิธ นอทติง อิน บีทะวีน )

The story of my life
(เดอะ สท๊อรี่ ออฟ มาย ไล๊ฟ )
I take her home
(ไอ เท้ค เฮอ โฮม )
I drive all night
(ไอ ไดร๊ฝ ออล ไน๊ท )
To keep her warm
(ทู คี๊พ เฮอ วอร์ม )
And time is frozen [the story of, the story of]
(แอนด์ ไทม์ อีส โฟ๊เซน [ เดอะ สท๊อรี่ ออฟ เดอะ สท๊อรี่ ออฟ ])
The story of my life
(เดอะ สท๊อรี่ ออฟ มาย ไล๊ฟ )
I give her hope
(ไอ กี๊ฝ เฮอ โฮพ )
I spend her love
(ไอ สเพ็นด เฮอ เลิฟ )
Until she’s broke
(อันทิล ชี โบค )
Inside
(อิ๊นไซด์ )
The story of my life [the story of, the story of]
(เดอะ สท๊อรี่ ออฟ มาย ไล๊ฟ [ เดอะ สท๊อรี่ ออฟ เดอะ สท๊อรี่ ออฟ ])

Written on these walls are the colors that I can’t change
(วึ้น ออน ดีซ วอลล์ อาร์ เดอะ คัลเลอร์ แดท ไอ แค้น เช้งจํ )
Leave my heart open but it stays right here in its cage
(ลี๊ฝ มาย ฮาร์ท โอ๊เพ่น บั๊ท ดิท สเทย์ ไร๊ท เฮียร อิน อิทซ เค้จ )
I know that in the morning now I see us in the light upon a hill
(ไอ โนว์ แดท ดิน เดอะ มอร์นิ้ง นาว ไอ ซี อัช ซิน เดอะ ไล๊ท อุพอน นา ฮิลล์ )
Although I am broken, my heart is untamed, still
(ออลโทร ไอ แอม โบคเค่น มาย ฮาร์ท อีส อันเทม สทิลล )

And I’ll be gone, gone tonight
(แอนด์ แอล บี กอน กอน ทูไน๊ท )
The fire beneath my feet is burning bright
(เดอะ ไฟเออะร บีนี๊ทร มาย ฟีด อีส เบรินนิ่ง ไบร๊ท )
The way that I been holding on so tight
(เดอะ เวย์ แดท ไอ บีน โฮลดิง งอน โซ ไท๊ท )
With nothing in between
(วิธ นอทติง อิน บีทะวีน )
[adsense]
The story of my life
(เดอะ สท๊อรี่ ออฟ มาย ไล๊ฟ )
I take her home
(ไอ เท้ค เฮอ โฮม )
I drive all night
(ไอ ไดร๊ฝ ออล ไน๊ท )
To keep her warm
(ทู คี๊พ เฮอ วอร์ม )
And time is frozen [the story of, the story of]
(แอนด์ ไทม์ อีส โฟ๊เซน [ เดอะ สท๊อรี่ ออฟ เดอะ สท๊อรี่ ออฟ ])
The story of my life
(เดอะ สท๊อรี่ ออฟ มาย ไล๊ฟ )
I give her hope
(ไอ กี๊ฝ เฮอ โฮพ )
I spend her love
(ไอ สเพ็นด เฮอ เลิฟ )
Until she’s broke
(อันทิล ชี โบค )
Inside
(อิ๊นไซด์ )
The story of my life [the story of, the story of]
(เดอะ สท๊อรี่ ออฟ มาย ไล๊ฟ [ เดอะ สท๊อรี่ ออฟ เดอะ สท๊อรี่ ออฟ ])

And I been waiting for this time to come around
(แอนด์ ได บีน เวทดิง ฟอร์ ดิส ไทม์ ทู คัม อะราวนฺดฺ )
But baby running after you is like chasing the clouds
(บั๊ท เบ๊บี้ รันนิ่ง แอ๊ฟเท่อร ยู อีส ไล๊ค เชสซิง เดอะ คลาวดํ )

The story of my life
(เดอะ สท๊อรี่ ออฟ มาย ไล๊ฟ )
I take her home
(ไอ เท้ค เฮอ โฮม )
I drive all night
(ไอ ไดร๊ฝ ออล ไน๊ท )
To keep her warm
(ทู คี๊พ เฮอ วอร์ม )
And time is frozen
(แอนด์ ไทม์ อีส โฟ๊เซน )
The story of my life
(เดอะ สท๊อรี่ ออฟ มาย ไล๊ฟ )
I give her hope [give her hope]
(ไอ กี๊ฝ เฮอ โฮพ [ กี๊ฝ เฮอ โฮพ ])
I spend her love
(ไอ สเพ็นด เฮอ เลิฟ )
Until she’s broke [until she’s broke inside]
(อันทิล ชี โบค [ อันทิล ชี โบค อิ๊นไซด์ ])
Inside
(อิ๊นไซด์ )
The story of my life [the story of, the story of]
(เดอะ สท๊อรี่ ออฟ มาย ไล๊ฟ [ เดอะ สท๊อรี่ ออฟ เดอะ สท๊อรี่ ออฟ ])

The story of my life
(เดอะ สท๊อรี่ ออฟ มาย ไล๊ฟ )
The story of my life [the story of, the story of]
(เดอะ สท๊อรี่ ออฟ มาย ไล๊ฟ [ เดอะ สท๊อรี่ ออฟ เดอะ สท๊อรี่ ออฟ ])
The story of my life
(เดอะ สท๊อรี่ ออฟ มาย ไล๊ฟ )

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Story Of My Life คำอ่านไทย One Direction

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น