เนื้อเพลง Just Friends คำอ่านไทย LSG feat Loon

Girl, you know we’re just friends
(เกิล , ยู โน เวีย จัซท ฟเร็นด)
{Oh…oh…oh…oh…}
({โอ โอ โอ โอ })
Yeah {Yeah…yeah…yeah…yeah…}
(เย่ {เย่ เย่ เย่ เย่ })
Holler…holler…holler… {Woo}
(ฮอลเลอะ ฮอลเลอะ ฮอลเลอะ {วู })
She’s nothin’ but a friend, L {We’re just friends}
(ชี นอทติน บัท ดา ฟเร็นด , แอล {เวอ จัซท ฟเร็นด })
Just friends [Just friends][Just friends]
(จัซท ฟเร็นด [ จัซท ฟเร็นด ] [ จัซท ฟเร็นด ])
[My friend} [Just friends]
([ มาย ฟเร็นด } [ จัซท ฟเร็นด ])
[Uh-huh, uh-huh]
([ อา ฮู , อา ฮู ])

Now let me tell you ’bout the other day
(เนา เล็ท มี เท็ล ยู เบาท ดิ อัฑเออะ เด)
Met this girl from around the way
(เม็ท ดีซ เกิล ฟร็อม อะเรานด เดอะ เว)
She said that she’s been checkin’ me
(ชี เซ็ด แดท ชี บีน เชคกิน มี)
She let me know she wanna get with me
(ชี เล็ท มี โน ชี วอนนา เก็ท วิฑ มี)

I told her that I had a girl
(ไอ โทลด เฮอ แดท ไอ แฮ็ด อะ เกิล)
But she said that she didn’t care
(บัท ชี เซ็ด แดท ชี ดิ๊นอิน แค)
Now tell me what the hell am I supposed to do
(เนา เท็ล มี ว็อท เดอะ เฮ็ล แอ็ม ไอ ซัพโพส ทู ดู)
She’s built like Haile and ??? too
(ชี บิลท ไลค Haile แอ็นด ทู)

It didn’t start out that way
(อิท ดิ๊นอิน ซทาท เอ้า แดท เว)
But now we’re on the phone almost every day {Every, every day}
(บัท เนา เวีย ออน เดอะ โฟน ออลโมซท เอฝริ เด {เอฝริ , เอฝริ เด })
Then it’s a rendezvous for me
(เด็น อิทซ ซา รันเดะฝู ฟอ มี)
I’m tellin’ my girl I’m workin’ late
(แอม เทลลิน มาย เกิล แอม เวิคกิน เลท)

Just don’t let it get outta hand {Oh, why}
(จัซท ด้อนท์ เล็ท ดิธ เก็ท เอ๊าตา แฮ็นด {โอ , ฮไว })
‘Cause I could never ever be your man
(คอส ไอ เคิด เนฝเวอะ เอฝเออะ บี ยุร แม็น)
If we go too far I’ll break your heart
(อิฟ วี โก ทู ฟา แอล บเรค ยุร ฮาท)
So girl, you know that we can just be
(โซ เกิล , ยู โน แดท วี แค็น จัซท บี)

Friends
(ฟเร็นด)
How many of us have them [Just be friends]
(เฮา เมนอิ อ็อฝ อัซ แฮ็ฝ เฑ็ม [ จัซท บี ฟเร็นด ])
Friends
(ฟเร็นด)
A lover that we can depend on
(อะ ลัฝเออะ แดท วี แค็น ดิเพนด ออน)

Friends [Oh, yeah]
(ฟเร็นด [ โอ , เย่ ])
Before we go any further [Before we go any further]
(บิโฟ วี โก เอนอิ เฟอเฑอะ [ บิโฟ วี โก เอนอิ เฟอเฑอะ ])
You know that I got my lady at home
(ยู โน แดท ไอ ก็อท มาย เลดิ แอ็ท โฮม)
And you’re faced with the reality that we’re just friends
(แอ็นด ยัวร์ เฟซ วิฑ เดอะ ริแอลอิทิ แดท เวีย จัซท ฟเร็นด)

We agreed to keep it on the low
(วี อักรี ทู คีพ อิท ออน เดอะ โล)
I can’t let nobody know
(ไอ แค็นท เล็ท โนบอดี้ โน)
So you guess by now that I had to get it
(โซ ยู เก็ซ ไบ เนา แดท ไอ แฮ็ด ทู เก็ท ดิธ)
I can’t front, I might as well admit it
(ไอ แค็นท ฟรันท , ไอ ไมท แอ็ส เว็ล แอ็ดมีท ดิธ)

Sad thing is I know I’m wrong
(แซ็ด ธิง อีส ซาย โน แอม ร็อง)
This fly girl she turned me on
(ดีซ ฟไล เกิล ชี เทิน มี ออน)
I don’t know, I guess it’s just the dirty dog in me
(ไอ ด้อนท์ โน , ไอ เก็ซ อิทซ จัซท เดอะ เดอทิ ด็อก อิน มี)
Her love is so good, it just be calling, calling me
(เฮอ ลัฝ อีส โซ เกิด , อิท จัซท บี คอลลิง , คอลลิง มี)

It didn’t start out that way {Oh}
(อิท ดิ๊นอิน ซทาท เอ้า แดท เว {โอ })
But now we’re on the phone almost every day {Every
(บัท เนา เวีย ออน เดอะ โฟน ออลโมซท เอฝริ เด {เอฝริ)
day}
(เด })
Then it’s a rendezvous for me
(เด็น อิทซ ซา รันเดะฝู ฟอ มี)
Tellin’ my girl I’m workin’ late
(เทลลิน มาย เกิล แอม เวิคกิน เลท)

Just don’t let it get outta hand {Outta hand}
(จัซท ด้อนท์ เล็ท ดิธ เก็ท เอ๊าตา แฮ็นด {เอ๊าตา แฮ็นด })
‘Cause I could never ever be your man {Oh, oh, oh, oh, hey}
(คอส ไอ เคิด เนฝเวอะ เอฝเออะ บี ยุร แม็น {โอ , โอ , โอ , โอ , เฮ })
If we go too far I’ll break your heart
(อิฟ วี โก ทู ฟา แอล บเรค ยุร ฮาท)
So girl, you know that we can just be
(โซ เกิล , ยู โน แดท วี แค็น จัซท บี)

Friends
(ฟเร็นด)
How many of us have them
(เฮา เมนอิ อ็อฝ อัซ แฮ็ฝ เฑ็ม)
Friends {Whoa, we are friends}
(ฟเร็นด {โว้ว , วี อาร์ ฟเร็นด })

A lover that we can depend on {Ooh-wee}
(อะ ลัฝเออะ แดท วี แค็น ดิเพนด ออน {อู้ วี })

Friends {Just be friends}
(ฟเร็นด {จัซท บี ฟเร็นด })
Before we go any further {Just be}
(บิโฟ วี โก เอนอิ เฟอเฑอะ {จัซท บี })
You know that I got my lady at home
(ยู โน แดท ไอ ก็อท มาย เลดิ แอ็ท โฮม)
And I’m sorry, sorry
(แอ็นด แอม ซอริ , ซอริ)

[No] I can’t see you on my birthday
([ โน ] ไอ แค็นท ซี ยู ออน มาย เบริ์ดเดย์)
[No] I can’t see you on my holidays
([ โน ] ไอ แค็นท ซี ยู ออน มาย ฮอลอิเด)
I know this sounds harsh to you
(ไอ โน ดีซ เซานด ฮาฌ ทู ยู)
But this is just the way we gotta do
(บัท ดีซ ซิส จัซท เดอะ เว วี กอททะ ดู)

F-R-I-E-N-D-S
(เอฟ อาร์ ไอ อี เอ็น ดี เอส)
Nothin’ more and nothin’ less
(นอทติน โม แอ็นด นอทติน เลซ)
Just friends {Just friends}
(จัซท ฟเร็นด {จัซท ฟเร็นด })
Just friends, friends, friends, friends
(จัซท ฟเร็นด , ฟเร็นด , ฟเร็นด , ฟเร็นด)

Uh, yeah
(อา , เย่)
Check it out, yo’
(เช็ค อิท เอ้า , โย)
We was friends, everything was cool as a fan
(วี วอส ฟเร็นด , เอ๊วี่ติง วอส คูล แอ็ส ซา แฟน)
Two months ago you’s ’bout to move wit’ your man
(ทู มันธ อะโก ยู เบาท ทู มูฝ วิท ยุร แม็น)
Now you see the young boy movin’ Sedans
(เนา ยู ซี เดอะ ยัง บอย มูฝวิน ซิแดน)
You ’bout to self-destruct, girl, ruin your plans
(ยู เบาท ทู เซ็ลฟ ดีซทัซ, เกิล , รูอิน ยุร แพล็น)
I gave you love like The Sizzler, club get twister
(ไอ เกฝ ยู ลัฝ ไลค เดอะ Sizzler , คลับ เก็ท ทวีซเทอะ)
You the first to get a whole body of Cris’, what
(ยู เดอะ เฟิซท ทู เก็ท ดา โฮล บอดอิ อ็อฝ คริซ , ว็อท)
But ??? ma, he gettin’ lifter
(บัท มา , ฮี เกดดิน lifter)
I’m the big brother you call to come fifth her
(แอม เดอะ บิก บรัฑเออะ ยู คอล ทู คัม ฟิฟธ เฮอ)
So how you makin’ the club, open your lips up
(โซ เฮา ยู เมกิน เดอะ คลับ , โอเพ็น ยุร ลิพ อัพ)
Tell him, I’ll give you some love
(เท็ล ฮิม , แอล กิฝ ยู ซัม ลัฝ)
Give you a kiss
(กิฝ ยู อะ คิซ)
what
(ว็อท)
You sound like you outta your mind
(ยู เซานด ไลค ยู เอ๊าตา ยุร ไมนด)
How it look wearin’ your hair real down to your spine
(เฮา อิท ลุค เวียริน ยุร แฮ ริแอ็ล เดาน ทู ยุร ซไพน)
We probably eat and a bottle of wine
(วี พรอบอับลิ อีท แอ็นด อะ บ๊อทเทิ่ล อ็อฝ ไวน)
Girl, you wrong and you lyin’, that’s the reason you cryin’
(เกิล , ยู ร็อง แอ็นด ยู ลายอิน , แด๊ท เดอะ รี๊ซั่น ยู คายอิน)
But I’m a player, how I’m ‘posed to react
(บัท แอม มา เพย์เยอร์ , เฮา แอม โพส ทู ริแอคท)
When my friends run up on me like that, help me out,y’all
(ฮเว็น มาย ฟเร็นด รัน อัพ ออน มี ไลค แดท , เฮ็ลพ มี เอ้า , ยอล)

Friends {Friends} [You be my friend]
(ฟเร็นด {ฟเร็นด } [ ยู บี มาย ฟเร็นด ])
How many of us have them [I’ll be your friend]
(เฮา เมนอิ อ็อฝ อัซ แฮ็ฝ เฑ็ม [ แอล บี ยุร ฟเร็นด ])
Friends [We can all be friends, yeah]
(ฟเร็นด [ วี แค็น ออล บี ฟเร็นด , เย่ ])
A lover that we can depend on
(อะ ลัฝเออะ แดท วี แค็น ดิเพนด ออน)

Friends [How many of us have them]
(ฟเร็นด [ เฮา เมนอิ อ็อฝ อัซ แฮ็ฝ เฑ็ม ])
Before we go any further
(บิโฟ วี โก เอนอิ เฟอเฑอะ)
You know that I got my lady at home {I got my lady}
(ยู โน แดท ไอ ก็อท มาย เลดิ แอ็ท โฮม {ไอ ก็อท มาย เลดิ })
And you’re faced with the reality that we’re just
(แอ็นด ยัวร์ เฟซ วิฑ เดอะ ริแอลอิทิ แดท เวีย จัซท)

Friends
(ฟเร็นด)
How many of us have them {Girl, I got my girl at home}
(เฮา เมนอิ อ็อฝ อัซ แฮ็ฝ เฑ็ม {เกิล , ไอ ก็อท มาย เกิล แอ็ท โฮม })
Friends
(ฟเร็นด)
A lover that we can depend on {Ooh, yeah, ooh, yeah, yeah, yeah}
(อะ ลัฝเออะ แดท วี แค็น ดิเพนด ออน {อู้ , เย่ , อู้ , เย่ , เย่ , เย่ })

Friends
(ฟเร็นด)
Before we go any further {Oh, yeah, yeah, yeah, yeah}
(บิโฟ วี โก เอนอิ เฟอเฑอะ {โอ , เย่ , เย่ , เย่ , เย่ })
You know that I got my lady at home
(ยู โน แดท ไอ ก็อท มาย เลดิ แอ็ท โฮม)
And I’m sorry, sorry
(แอ็นด แอม ซอริ , ซอริ)

We could have been friends
(วี เคิด แฮ็ฝ บีน ฟเร็นด)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Just Friends คำอ่านไทย LSG feat Loon

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น