เนื้อเพลง A Wolf at The Door. (It Girl. Rag Doll.) คำอ่านไทย Radiohead

Drag him out your window
(ดแร็ก ฮิม เอ้า ยุร วีนโด)
Dragging out your dead
(แดรกกิ้ง เอ้า ยุร เด็ด)
Singing I miss you
(ซิงกิง ไอ มิซ ยู)
Snakes and ladders
(ซเนค แซน แลดเดอะ)
Flip the lid
(ฟลิพ เดอะ ลิด)
Out pops the cracker
(เอ้า พ็อพ เดอะ คแรคเคอะ)
Smacks you in the head
(ซแม็ค ยู อิน เดอะ เฮ็ด)
Knifes you in the neck
(ไนฟ ยู อิน เดอะ เน็ค)
Kicks you in the teeth
(คิด ยู อิน เดอะ ทีท)
Steel toe caps
(ซทีล โท แค็พ)
Takes all your credit cards
(เทค ซอร์ ยุร คเรดอิท คาด)
Get up get the gunge
(เก็ท อัพ เก็ท เดอะ gunge)
Get the eggs
(เก็ท ดิ เอ็ก)
Get the flan in the face
(เก็ท เดอะ flan อิน เดอะ เฟซ)
The flan in the face
(เดอะ flan อิน เดอะ เฟซ)
The flan in the face
(เดอะ flan อิน เดอะ เฟซ)
Dance you f*cker dance you f*cker
(ดานซ ยู เอฟ *cker ดานซ ยู เอฟ *cker)
Don’t you dare
(ด้อนท์ ยู แด)
Don’t you dare
(ด้อนท์ ยู แด)
Don’t you flan in the face
(ด้อนท์ ยู flan อิน เดอะ เฟซ)
Take it with the love is given
(เทค อิท วิฑ เดอะ ลัฝ อีส กีฝเอ็น)
Take it with a pinch of salt
(เทค อิท วิฑ อะ พินช อ็อฝ ซอลท)
Take it to the taxman
(เทค อิท ทู เดอะ taxman)
Let me back let me back
(เล็ท มี แบ็ค เล็ท มี แบ็ค)
I promise to be good
(ไอ พรอมอิซ ทู บี เกิด)
Don’t look in the mirror
(ด้อนท์ ลุค อิน เดอะ มีเรอะ)
At the face you don’t recognize
(แอ็ท เดอะ เฟซ ยู ด้อนท์ เรคอ็อกไนส)
Help me call the doctor
(เฮ็ลพ มี คอล เดอะ ดอคเทอะ)
Put me inside
(พัท มี อีนไซด)
Put me inside
(พัท มี อีนไซด)
Put me inside
(พัท มี อีนไซด)
Put me inside
(พัท มี อีนไซด)
Put me inside
(พัท มี อีนไซด)
I keep the wolf from the door
(ไอ คีพ เดอะ วูลฟ ฟร็อม เดอะ โด)
But he calls me up
(บัท ฮี คอล มี อัพ)
Calls me on the phone
(คอล มี ออน เดอะ โฟน)
Tells me all the ways that he’s gonna mess me up
(เท็ล มี ออล เดอะ เว แดท อีส กอนนะ เมซ มี อัพ)
Steal all my children
(ซทีล ออล มาย ชีลดเร็น)
If I don’t pay the ransom
(อิฟ ฟาย ด้อนท์ เพ เดอะ แรนซัม)
But I’ll never see him again
(บัท แอล เนฝเวอะ ซี ฮิม อะเกน)
If I squeal to the cops
(อิฟ ฟาย ซควีล ทู เดอะ ค็อพ)
No no no no no no no…
(โน โน โน โน โน โน โน)
Walking like giant cranes ah
(วอคกิง ไลค ไจแอ็นท คเรน อา)
With my x ray eyes i strip you naked
(วิฑ มาย เอ๊กซฺ เร ไอ ซาย ซทริพ ยู เนคิด)
In a tight little world and why are you on the list?
(อิน อะ ไทท ลิ๊ทเทิ่ล เวิลด แอ็นด ฮไว อาร์ ยู ออน เดอะ ลิซท)
Stepford wives who are we to complain?
(Stepford ไวฝส ฮู อาร์ วี ทู ค็อมพเลน)
Investments and dealers investments and dealers
(อินเฝซทเม็น แซน ดีลเออะ อินเฝซทเม็น แซน ดีลเออะ)
Cold wives and mistresses
(โคลด ไวฝส แซน mistresses)
Cold wives and sunday papers.
(โคลด ไวฝส แซน ซันดิ เพเพอะ)
City boys in first class
(ซีทอิ บอย ซิน เฟิซท คลาซ)
Don’t know we’re born little
(ด้อนท์ โน เวีย บอน ลิ๊ทเทิ่ล)
Someone else is gonna come and clean it up
(ซัมวัน เอ็ลซ อีส กอนนะ คัม แอ็นด คลีน หนิด อัพ)
Born and raised for the job
(บอน แอ็นด เรส ฟอ เดอะ โจบ)
Someone else always does always pick it up
(ซัมวัน เอ็ลซ ออลเว โด ออลเว พิค อิท อัพ)
Get over get up get over
(เก็ท โอเฝอะ เก็ท อัพ เก็ท โอเฝอะ)
Turn the tape off.
(เทิน เดอะ เทพ ออฟฟ)
I keep the wolf from the door
(ไอ คีพ เดอะ วูลฟ ฟร็อม เดอะ โด)
But he calls me up
(บัท ฮี คอล มี อัพ)
Calls me on the phone
(คอล มี ออน เดอะ โฟน)
Tells me all the ways that he’s gonna mess me up
(เท็ล มี ออล เดอะ เว แดท อีส กอนนะ เมซ มี อัพ)
Steal all my children
(ซทีล ออล มาย ชีลดเร็น)
If I don’t pay the ransom
(อิฟ ฟาย ด้อนท์ เพ เดอะ แรนซัม)
But I’ll never see him again
(บัท แอล เนฝเวอะ ซี ฮิม อะเกน)
If I squeal to the cops
(อิฟ ฟาย ซควีล ทู เดอะ ค็อพ)
So I’m just gonna’
(โซ แอม จัซท กอนนะ)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง A Wolf at The Door. (It Girl. Rag Doll.) คำอ่านไทย Radiohead

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น