เนื้อเพลง Hip Hop is Dead คำอ่านไทย Nas

[DJ samples:]
([ ดีเจ แซ๊มเพิ่ล : ])
” Hip hop ” ” hip hop ” ” is dead ”
(” ฮิพ ฮ็อพ ” ” ฮิพ ฮ็อพ ” ” อีส เด็ด “)
” Hip–hip hop ” ” hip hop ” ” is dead ”
(” ฮิพ ฮิพ ฮ็อพ ” ” ฮิพ ฮ็อพ ” ” อีส เด็ด “)
” Hip–hip hop ” ” hip–hip hop ” ” is dead ”
(” ฮิพ ฮิพ ฮ็อพ ” ” ฮิพ ฮิพ ฮ็อพ ” ” อีส เด็ด “)
” Hip–hip hop ” ” hip hop ” ” hip hop ”
(” ฮิพ ฮิพ ฮ็อพ ” ” ฮิพ ฮ็อพ ” ” ฮิพ ฮ็อพ “)

[Hook x2]
([ ฮุค x2 ])
If hip hop should die before I wake
(อิฟ ฮิพ ฮ็อพ เชิด ได บิโฟ ไอ เวค)
I’ll put an extended clip inside of my AK
(แอล พัท แอน เอ็คซเทนด คลิพ อีนไซด อ็อฝ มาย AK)
Roll to every station, murder the DJ
(โรล ทู เอฝริ ซเทฌัน , เมอเดอะ เดอะ ดีเจ)
Roll to every station, murder the DJ
(โรล ทู เอฝริ ซเทฌัน , เมอเดอะ เดอะ ดีเจ)

[sample:]
([ แซ๊มเพิ่ล : ])
Hip hop just died this mornin’
(ฮิพ ฮ็อพ จัซท ได ดีซ มอร์นิน)
And she’s dead, she’s dead
(แอ็นด ชี เด็ด , ชี เด็ด)

[Verse 1:]
([ เฝิซ วัน : ])
Yeah, n*ggaz smoke, laugh, party, and die in the same corner
(เย่ , เอ็น *ggaz ซโมค , ลาฟ , พาทิ , แอ็นด ได อิน เดอะ เซม คอเนอะ)
Get cash, live fast, body their man’s mama
(เก็ท แค็ฌ , ไลฝ ฟัซท , บอดอิ แด แม็น มามะ)
Rich ass n*ggaz is ridin’ with three llamas
(ริช อาซ เอ็น *ggaz อีส ริดอิน วิฑ ธรี ลามะ)
Revenge in their eyes, Hennesy and the ganja
(ริเฝนจ อิน แด ไอ , เฮนเนสซี แอ็นด เดอะ ganja)
Word to the wise with villain state of minds
(เวิด ทู เดอะ ไวส วิฑ ฝีลลิน ซเทท อ็อฝ ไมนด)
Grindin’, hittin’ Brazilian dimes from behind
(กรี๊ดอิน , ฮิทดิน บระสีลแย็น ไดม ฟร็อม บิไฮนด)
Grindin’, hittin’ Brazilian dimes from behind
(กรี๊ดอิน , ฮิทดิน บระสีลแย็น ไดม ฟร็อม บิไฮนด)
[Grindin’, hittin’ Brazilian dimes from behind]
([ กรี๊ดอิน , ฮิทดิน บระสีลแย็น ไดม ฟร็อม บิไฮนด ])
Whenever, if ever, I roll up, it’s sown up
(ฮเว็นเอฝเออะ , อิฟ เอฝเออะ , ไอ โรล อัพ , อิทซ โซน อัพ)
Any ghetto will tell ya Nas helped grow us up
(เอนอิ เกทโท วิล เท็ล ยา นาส เฮ็ลพ กโร อัซ อัพ)
My face once graced promotional Sony trucks
(มาย เฟซ วันซ กเรซ promotional Sony ทรัค)
Hundred million in billin’, I helped build ’em up
(ฮันดเร็ด มีลยัน อิน billin , ไอ เฮ็ลพ บิลด เอ็ม อัพ)
Gave my n*gga my right, I could have gave left
(เกฝ มาย เอ็น *gga มาย ไรท , ไอ เคิด แฮ็ฝ เกฝ เล็ฟท)
So like my girl Foxy, a n*gga went Def
(โซ ไลค มาย เกิล ฟอคซิ , อะ เอ็น *gga เว็นท เดฟ)
So n*gga, who’s your top ten?
(โซ เอ็น *gga , ฮู ยุร ท็อพ เท็น)
Is it MC Shan? Is it MC Ren?
(อีส ซิท เอมซี ฌาน อีส ซิท เอมซี Ren)

[Hook x2]
([ ฮุค x2 ])

[sample:]
([ แซ๊มเพิ่ล : ])
Hip hop just died this mornin’
(ฮิพ ฮ็อพ จัซท ได ดีซ มอร์นิน)
And she’s dead, she’s dead
(แอ็นด ชี เด็ด , ชี เด็ด)

[Verse 2:]
([ เฝิซ ทู : ])
The bigger the cap, the bigger the peelin’
(เดอะ บี๊กเกอร์ เดอะ แค็พ , เดอะ บี๊กเกอร์ เดอะ peelin)
Come through, something ill, missin’ the ceilin’
(คัม ธรู , ซัมติง แอล , มิซซิน เดอะ ซิลลิน)
What influenced my raps? Stick ups and killings
(ว็อท อีนฟลวนซ มาย แร็พ ซทิค อัพสฺ แซน คีลลิง)
Kidnappings, project buildings, drug dealings
(Kidnappings , พรอจเอ็คท บีลดิง , ดรัก ดีลลิง)
Criticize that, why is that?
(ครีทอิไซส แดท , ฮไว อีส แดท)
Cuz Nas rap is compared to legitimized crap
(คัซ นาส แร็พ อีส ค็อมแพ ทู ลิจีทอิไมส แครพ)
Cuz we love to talk on ass we gettin’
(คัซ วี ลัฝ ทู ทอค ออน อาซ วี เกดดิน)
Most intellectuals will only half listen
(โมซท อินเท็ลเลคชวล วิล โอ๊นลี่ ฮาล์ฟ ลิ๊สซึ่น)
So you can’t blame jazz musicians
(โซ ยู แค็นท บเลม แจ็ส มิวสีฌแอ็น)
Or David Stern with his NBA fashion issues
(ออ เดหวิด ซเทิน วิฑ ฮิส NBA แฟฌอัน อีฌยุ)
Oh I they like me–in my white tee
(โอ ไอ เด ไลค มี อิน มาย ฮไวท ที)
You can’t ice me, we here for life B
(ยู แค็นท ไอซ มี , วี เฮียร ฟอ ไลฟ บี)
On my second marriage, hip hop’s my first wifey
(ออน มาย เซคอันด แมริจ , ฮิพ ฮ็อพ มาย เฟิซท วายฟี)
And for that we not takin’ it lightly
(แอ็นด ฟอ แดท วี น็อท ทอคกิ่น หนิด ไลทลิ)
If hip hop should die we die together
(อิฟ ฮิพ ฮ็อพ เชิด ได วี ได ทุเกฑเออะ)
Bodies in the morgue lie together
(บอดีสฺซิน เดอะ มอก ไล ทุเกฑเออะ)
All together now
(ออล ทุเกฑเออะ เนา)

[Hook x2]
([ ฮุค x2 ])

[sample:]
([ แซ๊มเพิ่ล : ])
Hip hop just died this mornin’
(ฮิพ ฮ็อพ จัซท ได ดีซ มอร์นิน)
Hip hop just died this mornin’
(ฮิพ ฮ็อพ จัซท ได ดีซ มอร์นิน)
Hip hop just died this mornin’
(ฮิพ ฮ็อพ จัซท ได ดีซ มอร์นิน)
And she’s dead, she’s dead
(แอ็นด ชี เด็ด , ชี เด็ด)

[crowd chanting ” Hip hop! ” becomes beat]
([ คเราด chantings ” ฮิพ ฮ็อพ ! ” บิคัม บีท ])

[Verse 3:]
([ เฝิซ ที : ])
Everybody sound the same, commercialize the game
(เอวี่บอดี้ เซานด เดอะ เซม , ค็อมเมอแฌะไลส เดอะ เกม)
Reminiscin’ when it wasn’t all business
(Reminiscin ฮเว็น หนิด วอสซึ้น ดอร์ บีสเน็ซ)
If it got where it started
(อิฟ อิท ก็อท ฮแว อิท ซทาท)
So we all gather here for the dearly departed
(โซ วี ออล แกฑเออะ เฮียร ฟอ เดอะ เดียลิ ดิพาท)
Hip hopper since a toddler
(ฮิพ ฮอพเพอะ ซินซ อะ toddler)
One homeboy became a man then a mobster
(วัน โฮมบอย บิเคม อะ แม็น เด็น อะ mobster)
If the guys let me get my last swig of Vodka
(อิฟ เดอะ ไก เล็ท มี เก็ท มาย ลาซท ซวิก อ็อฝ ฝอดคะ)
R.I.P., we’ll donate your lungs to a rasta
(อาร์ ไอ พี , เว็ล โดเนท ยุร ลัง ทู อะ rasta)
Went from turntables to mp3s
(เว็นท ฟร็อม เทินเทเบิล ทู เอ็มพีทรี)
From ” Beat Street ” to commercials on Mickey D’s
(ฟร็อม ” บีท ซทรีท ” ทู ค็อมเมอแฌ็ล ออน มิคกี้ ดีสฺ)
From gold cables to Jacobs
(ฟร็อม โกลด เค๊เบิ้ล ทู เจคับ)
From plain facials to Botox and face lifts
(ฟร็อม พเลน facials ทู Botox แอ็นด เฟซ ลิฟท)
I’m lookin’ over my shoulder
(แอม ลุคกิน โอเฝอะ มาย โฌลเดอะ)
It’s about eighty n*ggaz from my hood that showed up
(อิทซ อะเบาท เอทิ เอ็น *ggaz ฟร็อม มาย ฮุด แดท โฌ อัพ)
And they came to show love
(แอ็นด เด เคม ทู โฌ ลัฝ)
Sold out concert and the doors are closed shut
(โซลด เอ้า คอนเซิท แอ็นด เดอะ โด แซร์ คโลส ฌัท)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Hip Hop is Dead คำอ่านไทย Nas

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น