เนื้อเพลง Every Day is Exactly The Same คำอ่านไทย Nine Inch Nails

I believe I can see the future
(ไอ บิลีฝ ไอ แค็น ซี เดอะ ฟยูเชอะ)
As I repeat the same routine
(แอ็ส ซาย ริพีท เดอะ เซม รูทีน)
I think I used to have a purpose
(ไอ ธิงค ไอ ยูซ ทู แฮ็ฝ อะ เพอพัซ)
But then again
(บัท เด็น อะเกน)
That might have been a dream
(แดท ไมท แฮ็ฝ บีน อะ ดรีม)
I think I used to have a voice
(ไอ ธิงค ไอ ยูซ ทู แฮ็ฝ อะ ฝอยซ)
Now i never make a sound
(เนา ไอ เนฝเวอะ เมค เก เซานด)
I just do what I’ve been told
(ไอ จัซท ดู ว็อท แอฝ บีน โทลด)
I really don’t want them to come around again
(ไอ ริแอ็ลลิ ด้อนท์ ว็อนท เฑ็ม ทู คัม อะเรานด อะเกน)

Oh, no
(โอ , โน)

[Chorus]
([ โครัซ ])
Everyday is exactly the same
(เอวี่เดย์ อีส เอ็กแสคทลิ เดอะ เซม)
Everyday is exactly the same
(เอวี่เดย์ อีส เอ็กแสคทลิ เดอะ เซม)
There is no love here and there is no pain
(แดร์ อีส โน ลัฝ เฮียร แอ็นด แดร์ อีส โน เพน)
Everyday is exactly the same
(เอวี่เดย์ อีส เอ็กแสคทลิ เดอะ เซม)

I can feel their eyes are watching
(ไอ แค็น ฟีล แด ไอ แซร์ วัทชิง)
In case I loose myself again
(อิน เคซ ไอ ลูซ ไมเซลฟ อะเกน)
Sometimes I think I’m happy here
(ซัมไทม์ ซาย ธิงค แอม แฮพพิ เฮียร)
Sometimes, yet I still pretend
(ซัมไทม์ , เย็ท ไอ ซทิล พริเทนด)
I can’t remember how this got started
(ไอ แค็นท ริเมมเบอะ เฮา ดีซ ก็อท ซทาท)
But I can tell you exactly how it will end
(บัท ไอ แค็น เท็ล ยู เอ็กแสคทลิ เฮา อิท วิล เอ็นด)

[Chorus]
([ โครัซ ])

I’m writing on a little piece of paper
(แอม ไรทอิง ออน อะ ลิ๊ทเทิ่ล พีซ อ็อฝ เพเพอะ)
I’m hoping someday you might find
(แอม โฮพปิง ซัมเดย์ ยู ไมท ไฟนด)
I’ll hide it behind something
(แอล ไฮด อิท บิไฮนด ซัมติง)
They won’t look behind
(เด ว็อนท ลุค บิไฮนด)
I am still inside here
(ไอ แอ็ม ซทิล อีนไซด เฮียร)
A little bit comes bleeding through
(อะ ลิ๊ทเทิ่ล บิท คัม บรีดดิ้ง ธรู)
I wish this could have been any other way
(ไอ วิฌ ดีซ เคิด แฮ็ฝ บีน เอนอิ อัฑเออะ เว)
But I just don’t know- I don’t know what else I can do!
(บัท ไอ จัซท ด้อนท์ โน ไอ ด้อนท์ โน ว็อท เอ็ลซ ไอ แค็น ดู !)

[Chorus]
([ โครัซ ])

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Every Day is Exactly The Same คำอ่านไทย Nine Inch Nails

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น