เนื้อเพลง Ya Man Ain’t Me คำอ่านไทย Chris Brown

[Chris Brown talking:]
([ คริส บเราน ทอคอิง : ])
Hey girl, whats up?
(เฮ เกิล , ว็อท อัพ)
You’ve been going through it, huh?
(ยู๊ฟ บีน โกอิ้ง ธรู อิท , ฮู)
Yeah, I know
(เย่ , ไอ โน)
And I know your man ain’t been treating you right
(แอ็นด ดาย โน ยุร แม็น เอน บีน ทีทดิง ยู ไรท)
but….your man ain’t me
(บัท ยุร แม็น เอน มี)
listen.
(ลิ๊สซึ่น)

[Verse 1:]
([ เฝิซ วัน : ])
Girl, I bet that he be actin’ all cocky like
(เกิล , ไอ เบ็ท แดท ฮี บี แอสติน ออล คอคอิ ไลค)
Like he deserve you, and you so lucky to be with him
(ไลค ฮี ดิเสิฝ ยู , แอ็นด ยู โซ ลัคคิ ทู บี วิฑ ฮิม)
Bet he be treatin’ you rude always got an attitude
(เบ็ท ฮี บี ทรีดิน ยู รูด ออลเว ก็อท แอน แอททิทยูด)
Like he’s the only dude made for you, woah
(ไลค อีส ดิ โอ๊นลี่ ดยูด เมด ฟอ ยู , ว้าว)

[Pre-Chorus:]
([ พรี โครัซ : ])
But I bet that he didn’t count on, no n*gga like me comin’ round
(บัท ไอ เบ็ท แดท ฮี ดิ๊นอิน เคานท ออน , โน เอ็น *gga ไลค มี คัมอิน เรานด)
[Giving you things to think about cause I know whats up]
([ กีฝวิง ยู ธิง ทู ธิงค อะเบาท คอส ไอ โน ว็อท อัพ ])
Since he ain’t tryna step it up, don’t you think you should give him up?
(ซินซ ฮี เอน ทายนา ซเท็พ อิท อัพ , ด้อนท์ ยู ธิงค ยู เชิด กิฝ ฮิม อัพ)
[Cause he ain’t worth your love]
([ คอส ฮี เอน เวิธ ยุร ลัฝ ])

[Chorus:]
([ โครัซ : ])
Stop trippin,
(ซท็อพ ทริพพิน,)
I know you got a man but girl he’s slippin
(ไอ โน ยู ก็อท ดา แม็น บัท เกิล อีส สลิปพิน)
I can see myself gettin’ in what I fit in
(ไอ แค็น ซี ไมเซลฟ เกดดิน อิน ว็อท ไอ ฟิท อิน)
I want you to see, just how much your man ain’t me cause
(ไอ ว็อนท ยู ทู ซี , จัซท เฮา มัช ยุร แม็น เอน มี คอส)
He ain’t fly, He don’t even drive
(ฮี เอน ฟไล , ฮี ด้อนท์ อีเฝ็น ดไรฝ)
Cause when you wanna sneak out in the middle of the night baby Im your guy
(คอส ฮเว็น ยู วอนนา ซนีค เอ้า อิน เดอะ มิ๊ดเดิ้ล อ็อฝ เดอะ ไนท เบบิ แอม ยุร ไก)
Imma reason he ain’t being all that he can be
(แอมมา รี๊ซั่น ฮี เอน บีอิง ออล แดท ฮี แค็น บี)
Baby please your man, your man ain’t me
(เบบิ พลีส ยุร แม็น , ยุร แม็น เอน มี)

[Verse 2:]
([ เฝิซ ทู : ])
Girl, I know that you be wishin’ he was nothin’ like
(เกิล , ไอ โน แดท ยู บี วิซชิน ฮี วอส นอทติน ไลค)
Like that playa type, and you so lucky to be with him
(ไลค แดท พอลเย ไทพ , แอ็นด ยู โซ ลัคคิ ทู บี วิฑ ฮิม)
We steady treated you cool and didn’t cheat on you
(วี ซเทดอิ ทีอี ยู คูล แอ็นด ดิ๊นอิน ชีท ออน ยู)
Like your just another girl in his crew, woah
(ไลค ยุร จัซท แอะนัธเออะ เกิล อิน ฮิส ครู , ว้าว)

[Pre-Chorus:]
([ พรี โครัซ : ])
But I bet that he didn’t count on [oh] no n*gga like me comin’ round
(บัท ไอ เบ็ท แดท ฮี ดิ๊นอิน เคานท ออน [ โอ ] โน เอ็น *gga ไลค มี คัมอิน เรานด)
[Giving you things to think about cause I know whats up, yeah]
([ กีฝวิง ยู ธิง ทู ธิงค อะเบาท คอส ไอ โน ว็อท อัพ , เย่ ])
Since he ain’t tryna step it up, don’t you think you should give him up?
(ซินซ ฮี เอน ทายนา ซเท็พ อิท อัพ , ด้อนท์ ยู ธิงค ยู เชิด กิฝ ฮิม อัพ)
[Cause he ain’t worth your love]
([ คอส ฮี เอน เวิธ ยุร ลัฝ ])
[You need to stop trippin]
([ ยู นีด ทู ซท็อพ ทริพพิน])

[Chorus:]
([ โครัซ : ])
Stop trippin, [oh]
(ซท็อพ ทริพพิน, [ โอ ])
I know you got a man but girl he’s slippin’ [girl he’s slippin, no]
(ไอ โน ยู ก็อท ดา แม็น บัท เกิล อีส สลิปพิน [ เกิล อีส สลิปพิน , โน ])
I can see myself gettin’ in what I fit in [I can see myself] [yeah]
(ไอ แค็น ซี ไมเซลฟ เกดดิน อิน ว็อท ไอ ฟิท อิน [ ไอ แค็น ซี ไมเซลฟ ] [ เย่ ])
I want you to see, just how much ya man ain’t me cause [I want you to see]
(ไอ ว็อนท ยู ทู ซี , จัซท เฮา มัช ยา แม็น เอน มี คอส [ ไอ ว็อนท ยู ทู ซี ])
He ain’t fly, He don’t even drive [he aint’ fly] [ohhh noo]
(ฮี เอน ฟไล , ฮี ด้อนท์ อีเฝ็น ดไรฝ [ ฮี เอน ฟไล ] [ โอ้ นู ])
Cause when you wanna sneak out in the middle of the night baby Im your guy
(คอส ฮเว็น ยู วอนนา ซนีค เอ้า อิน เดอะ มิ๊ดเดิ้ล อ็อฝ เดอะ ไนท เบบิ แอม ยุร ไก)
[in the middle of the night baby im your guy]
([ อิน เดอะ มิ๊ดเดิ้ล อ็อฝ เดอะ ไนท เบบิ แอม ยุร ไก ])
Imma reason he ain’t being all that he can be [being all that he can be no]
(แอมมา รี๊ซั่น ฮี เอน บีอิง ออล แดท ฮี แค็น บี [ บีอิง ออล แดท ฮี แค็น บี โน ])
Baby please ya man, ya man ain’t me
(เบบิ พลีส ยา แม็น , ยา แม็น เอน มี)

[Brigde:]
([ Brigde : ])
[Can you see]
([ แค็น ยู ซี ])
You and him ain’t meant to be together, like me we’ll be better
(ยู แอ็นด ฮิม เอน เม็นท ทู บี ทุเกฑเออะ , ไลค มี เว็ล บี เบทเทอะ)
[Ohhh ohhh ohhh]
([ โอ้ โอ้ โอ้ ])
Yes, let him leave you’ll be doing yourself a favor
(เย็ซ , เล็ท ฮิม ลีฝ โยว บี ดูอิง ยุรเซลฟ อะ เฟเฝอะ)
Girl Im just tryna save you–
(เกิล แอม จัซท ทายนา เซฝ ยู)

[Chorus:]
([ โครัซ : ])
Stop trippin,
(ซท็อพ ทริพพิน,)
[OH] I know you got a man but girl he’s slippin’ [girl he’s slippin]
([ โอ ] ไอ โน ยู ก็อท ดา แม็น บัท เกิล อีส สลิปพิน [ เกิล อีส สลิปพิน ])
[and you know I can see it] I can see myself gettin’ in what I fit in [I can fit in baby]
([ แอ็นด ยู โน ไอ แค็น ซี อิท ] ไอ แค็น ซี ไมเซลฟ เกดดิน อิน ว็อท ไอ ฟิท อิน [ ไอ แค็น ฟิท อิน เบบิ ])
I want you to see [oh] just how much ya man ain’t me cause [OH OH]
(ไอ ว็อนท ยู ทู ซี [ โอ ] จัซท เฮา มัช ยา แม็น เอน มี คอส [ โอ โอ ])
He ain’t fly [He ain’t fly no no] He don’t even drive [He don’t even drive]
(ฮี เอน ฟไล [ ฮี เอน ฟไล โน โน ] ฮี ด้อนท์ อีเฝ็น ดไรฝ [ ฮี ด้อนท์ อีเฝ็น ดไรฝ ])
Cause when you wanna sneak out in the middle of the night baby Im your guy [in the middle of the night]
(คอส ฮเว็น ยู วอนนา ซนีค เอ้า อิน เดอะ มิ๊ดเดิ้ล อ็อฝ เดอะ ไนท เบบิ แอม ยุร ไก [ อิน เดอะ มิ๊ดเดิ้ล อ็อฝ เดอะ ไนท ])
Imma reason he ain’t being all that he can be [im your guy] [he can be yeah]
(แอมมา รี๊ซั่น ฮี เอน บีอิง ออล แดท ฮี แค็น บี [ แอม ยุร ไก ] [ ฮี แค็น บี เย่ ])
Baby please ya man, ya man ain’t me [ya man ain’t me]
(เบบิ พลีส ยา แม็น , ยา แม็น เอน มี [ ยา แม็น เอน มี ])

[Ending verse:]
([ เอนดิง เฝิซ : ])
Oh no your man ain’t me no baby
(โอ โน ยุร แม็น เอน มี โน เบบิ)
[Oh no]
([ โอ โน ])
Oh no your man ain’t me no baby
(โอ โน ยุร แม็น เอน มี โน เบบิ)
[he ain’t me no]
([ ฮี เอน มี โน ])
Oh no your man ain’t me no baby
(โอ โน ยุร แม็น เอน มี โน เบบิ)
[no no, no he ain’t me, no he ain’t me no he ain’y]
([ โน โน , โน ฮี เอน มี , โน ฮี เอน มี โน ฮี ainy ])
Oh no your man ain’t me no baby
(โอ โน ยุร แม็น เอน มี โน เบบิ)

[GO UNTIL FADES OUT]
([ โก อันทีล เฝด เอ้า ])

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Ya Man Ain’t Me คำอ่านไทย Chris Brown

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น