เนื้อเพลง Down Poison คำอ่านไทย 3 Doors Down

I’ve dreamed about this, Sixteen days away
(แอฝ ดรีม อะเบาท ดีซ , ซิคซทีน เด อะเว)
Now you’re here, and my Head lays
(เนา ยัวร์ เฮียร , แอ็นด มาย เฮ็ด เล)
Besides your body, pillowed Under mine
(บิไซด ยุร บอดอิ , พีลโล อันเดอะ ไมน)
You were poison, spinning Round my mind
(ยู เวอ พ๊อยซั่น , สปินนิ่ง เรานด มาย ไมนด)
Welcome to my world she Said, do you feel Alive she said
(เวลคัม ทู มาย เวิลด ชี เซ็ด , ดู ยู ฟีล อะไลฝ ชี เซ็ด)
It’s all a bad dream spinning in your lonely head
(อิทซ ซอร์ อะ แบ็ด ดรีม สปินนิ่ง อิน ยุร โลนลิ เฮ็ด)
Welcome to my world Said, separated world,
(เวลคัม ทู มาย เวิลด เซ็ด , เซพอะริท เวิลด ,)
Down poison Down down
(เดาน พ๊อยซั่น เดาน เดาน)
Body withered, body Died, time to take Away this life
(บอดอิ วีฑเออะ , บอดอิ ได , ไทม ทู เทค อะเว ดีซ ไลฟ)
Bad enough to die from One, out to mention Four or five
(แบ็ด อินัฟ ทู ได ฟร็อม วัน , เอ้า ทู เมนฌัน โฟ ออ ไฟฝ)
Welcome to my world She said, do you feel alive she said
(เวลคัม ทู มาย เวิลด ชี เซ็ด , ดู ยู ฟีล อะไลฝ ชี เซ็ด)
It’s all a bad dream spinning in your lonely head
(อิทซ ซอร์ อะ แบ็ด ดรีม สปินนิ่ง อิน ยุร โลนลิ เฮ็ด)
Welcome to my world she said,
(เวลคัม ทู มาย เวิลด ชี เซ็ด ,)
Separated world, she stayed separated
(เซพอะริท เวิลด , ชี ซเท เซพอะริท)
Down poison, down poison
(เดาน พ๊อยซั่น , เดาน พ๊อยซั่น)
Down poison, down
(เดาน พ๊อยซั่น , เดาน)
You weren’t there for me, I was there for you
(ยู เวินท์ แดร์ ฟอ มี , ไอ วอส แดร์ ฟอ ยู)
You weren’t there for me, I was there for you
(ยู เวินท์ แดร์ ฟอ มี , ไอ วอส แดร์ ฟอ ยู)
You weren’t there for me, I was there for you
(ยู เวินท์ แดร์ ฟอ มี , ไอ วอส แดร์ ฟอ ยู)
You weren’t there for me, I was there for you
(ยู เวินท์ แดร์ ฟอ มี , ไอ วอส แดร์ ฟอ ยู)
You wouldn’t die for me, I’ve already died for you
(ยู วูดดึ่น ได ฟอ มี , แอฝ ออลเรดอิ ได ฟอ ยู)
You wouldn’t die for me, I’ve already died for you
(ยู วูดดึ่น ได ฟอ มี , แอฝ ออลเรดอิ ได ฟอ ยู)
You wouldn’t die for me, I’ve already died for you
(ยู วูดดึ่น ได ฟอ มี , แอฝ ออลเรดอิ ได ฟอ ยู)
Welcome to my world she said, do you feel alive she said
(เวลคัม ทู มาย เวิลด ชี เซ็ด , ดู ยู ฟีล อะไลฝ ชี เซ็ด)
It’s all a bad dream spinning in your lonely head
(อิทซ ซอร์ อะ แบ็ด ดรีม สปินนิ่ง อิน ยุร โลนลิ เฮ็ด)
Welcome to my world she said,
(เวลคัม ทู มาย เวิลด ชี เซ็ด ,)
Separated world, she stayed separated
(เซพอะริท เวิลด , ชี ซเท เซพอะริท)
Down poison, down poison
(เดาน พ๊อยซั่น , เดาน พ๊อยซั่น)
Down poison, down
(เดาน พ๊อยซั่น , เดาน)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Down Poison คำอ่านไทย 3 Doors Down

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น