เนื้อเพลง Sittin’ Up In My Room คำอ่านไทย Brandy

Seems like ever since the first day we met
(ซีม ไลค เอฝเออะ ซินซ เดอะ เฟิซท เด วี เม็ท)
There is no one else I think of more than you
(แดร์ อีส โน วัน เอ็ลซ ไอ ธิงค อ็อฝ โม แฑ็น ยู)
Can’t seem to forget, can’t get you out of my head
(แค็นท ซีม ทู เฟาะเกท , แค็นท เก็ท ยู เอ้า อ็อฝ มาย เฮ็ด)
Guess the verdict’s in, I’m crazy over you
(เก็ซ เดอะ เฝอดิคท ซิน , แอม คเรสิ โอเฝอะ ยู)
How can one be down, tell me where to start
(เฮา แค็น วัน บี เดาน , เท็ล มี ฮแว ทู ซทาท)
Cause everytime you smile, I feel tremors in my heart
(คอส เอ๊รี่ไทม์ ยู ซไมล , ไอ ฟีล ทเรมเออะ ซิน มาย ฮาท)
I have but one concern, how can I get wit you
(ไอ แฮ็ฝ บัท วัน ค็อนเซิน , เฮา แค็น นาย เก็ท วิท ยู)
Til my day comes, here’s what I’m gonna do
(ทิล มาย เด คัม , เฮียร ว็อท แอม กอนนะ ดู)

Be sittin’ up in my room
(บี ซิทดิน อัพ อิน มาย รุม)
Back here thinkin bout you
(แบ็ค เฮียร ติ้งกิน เบาท ยู)
I must confess, I’m a mess over you
(ไอ มัซท ค็อนเฟซ , แอม มา เมซ โอเฝอะ ยู)
Be sittin’ up in my room
(บี ซิทดิน อัพ อิน มาย รุม)
Back here thinkin bout you
(แบ็ค เฮียร ติ้งกิน เบาท ยู)
I must confess, I’m a mess over you
(ไอ มัซท ค็อนเฟซ , แอม มา เมซ โอเฝอะ ยู)

Pray that you’ll invest in my happiness
(พเร แดท โยว อินเฝซท อิน มาย แฮพพิเน็ซ)
All it takes is just one simple call from you
(ออล อิท เทค ซิส จัซท วัน ซิ๊มเพิ่ล คอล ฟร็อม ยู)
Turn my heart around, if I’m making ground
(เทิน มาย ฮาท อะเรานด , อิฟ แอม เมคอิง กเรานด)
Pretty baby please, tell me if I’m getting through
(พรีททิ เบบิ พลีส , เท็ล มี อิฟ แอม เกดดดิ้ง ธรู)
Tell me what is up
(เท็ล มี ว็อท อีส อัพ)
You see I need to know
(ยู ซี ไอ นีด ทู โน)
Tell me if I’m far or, if I’m getting close
(เท็ล มี อิฟ แอม ฟา ออ , อิฟ แอม เกดดดิ้ง คโลส)
I have but one concern, and that one concern is you
(ไอ แฮ็ฝ บัท วัน ค็อนเซิน , แอ็นด แดท วัน ค็อนเซิน อีส ยู)
Til I’m wit you, her’s what I’m gonna do
(ทิล แอม วิท ยู , เฮอ ว็อท แอม กอนนะ ดู)

Be sittin’ up in my room
(บี ซิทดิน อัพ อิน มาย รุม)
Back here thinkin bout you
(แบ็ค เฮียร ติ้งกิน เบาท ยู)
I must confess, I’m a mess over you
(ไอ มัซท ค็อนเฟซ , แอม มา เมซ โอเฝอะ ยู)
Be sittin’ up in my room
(บี ซิทดิน อัพ อิน มาย รุม)
Back here thinki bout you
(แบ็ค เฮียร thinki เบาท ยู)
I must confess, I’m a mess over you
(ไอ มัซท ค็อนเฟซ , แอม มา เมซ โอเฝอะ ยู)

How can one be down, tell me where to start
(เฮา แค็น วัน บี เดาน , เท็ล มี ฮแว ทู ซทาท)
Cause everytime you smile, I feel trmors in my heart
(คอส เอ๊รี่ไทม์ ยู ซไมล , ไอ ฟีล trmors ซิน มาย ฮาท)
I have but one concern, how can I get wit you
(ไอ แฮ็ฝ บัท วัน ค็อนเซิน , เฮา แค็น นาย เก็ท วิท ยู)
Til my day comes, here’s what I’m gonna do
(ทิล มาย เด คัม , เฮียร ว็อท แอม กอนนะ ดู)

Be sittin’ up in my room
(บี ซิทดิน อัพ อิน มาย รุม)
Back here thinkin bout you
(แบ็ค เฮียร ติ้งกิน เบาท ยู)
I must confess, I’m a mess over you
(ไอ มัซท ค็อนเฟซ , แอม มา เมซ โอเฝอะ ยู)
Be sittin’ up in my room
(บี ซิทดิน อัพ อิน มาย รุม)
Back here thinkin bout you
(แบ็ค เฮียร ติ้งกิน เบาท ยู)
I must confess, I’m a mess over you
(ไอ มัซท ค็อนเฟซ , แอม มา เมซ โอเฝอะ ยู)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Sittin’ Up In My Room คำอ่านไทย Brandy

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น