เนื้อเพลง Through The Years คำอ่านไทย Kylie Minogue

This Fever I Have Is Because Of You
(ดีซ ฟีเฝอะ ไอ แฮ็ฝ อีส บิคอส อ็อฝ ยู)
My Body Is Blazing
(มาย บอดอิ อีส บเลสอิง)
The Flames Alight And Lick At My Ear
(เดอะ ฟเลม อะไลท แอ็นด ลิค แกท มาย เอีย)
So That I Can Only Hear
(โซ แดท ไอ แค็น โอ๊นลี่ เฮีย)
Muddled Words Of You
(มัดดิ เวิด อ็อฝ ยู)
Through The Years
(ธรู เดอะ เยีย)

Too Many A Trusted Word Was Said
(ทู เมนอิ อะ ทรัซท เวิด วอส เซ็ด)
My Body Was Porous
(มาย บอดอิ วอส โพรัซ)
I Savoured Every Drop Of You
(ไอ เซเฝอะ เอฝริ ดร็อพ อ็อฝ ยู)
Took Me It All As True
(ทุค มี อิท ดอร์ แอ็ส ทรู)
Now I Wonder My Way
(เนา ไอ วันเดอะ มาย เว)
Through The Years
(ธรู เดอะ เยีย)
Through The Years
(ธรู เดอะ เยีย)

Ooh You Blinded Me With All Your Light
(อู้ ยู บไลนด มี วิฑ ออล ยุร ไลท)
I Wish I Could See Now
(ไอ วิฌ ไอ เคิด ซี เนา)
Promises And Lies Ignite The Fire
(พรอมอิซ แซน ไล อิกไนท เดอะ ไฟร)
And I Wonder Why
(แอ็นด ดาย วันเดอะ ฮไว)
I Believed In You
(ไอ บิลีฝ อิน ยู)
Through The Years
(ธรู เดอะ เยีย)
Through The Years
(ธรู เดอะ เยีย)

Through The Years Of Joy And Laughter
(ธรู เดอะ เยีย อ็อฝ จอย แอ็นด ลาฟเทอะ)
Of Tears And Sadness
(อ็อฝ เทีย แซน แซดเน็ซ)
Of Hopes And Heart
(อ็อฝ โฮพ แซน ฮาท)
Through The Years Of Love And Loving
(ธรู เดอะ เยีย อ็อฝ ลัฝ แอ็นด ลัฝอิง)
Of Hurt And Healing
(อ็อฝ เฮิท แอ็นด ฮิวลิง)
Falling Apart
(ฟ๊อลิง อะพาท)
I Believed In You
(ไอ บิลีฝ อิน ยู)

And I Wonder Wonder Why
(แอ็นด ดาย วันเดอะ วันเดอะ ฮไว)
I’m No Longer Fooled By Your Disguise
(แอม โน ลองเงอ ฟูล ไบ ยุร ดิซไกส)
I’m Sorry That You Are
(แอม ซอริ แดท ยู อาร์)
I Pity All The Pretensions Of You
(ไอ พีทอิ ออล เดอะ พริเทนฌัน อ็อฝ ยู)
And Now I Start Anew
(แอ็นด เนา ไอ ซทาท อันยู)
I Wish My Way
(ไอ วิฌ มาย เว)
Through The Years
(ธรู เดอะ เยีย)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Through The Years คำอ่านไทย Kylie Minogue

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น