เนื้อเพลง Don’t Tread On Me คำอ่านไทย Metallica

Liberty or death, what we so proudly hail
(ลีบเออะทิ ออ เด็ธ , ว็อท วี โซ พเราดลิ เฮล)
once you provoke her, rattling of her tail
(วันซ ยู พโระโฝค เฮอ , แรททลิง อ็อฝ เฮอ เทล)
never begins it, never, but once engaged…
(เนฝเวอะ บีกีน ซิท , เนฝเวอะ , บัท วันซ เอ็นเกจ)
never surrenders, showing the fangs of rage
(เนฝเวอะ ซะเรนเดอะ , โชว์วิง เดอะ แฟ็ง อ็อฝ เรจ)

don’t tread on me
(ด้อนท์ ทเร็ด ออน มี)

so be it
(โซ บี อิท)
threaten no more
(threaten โน โม)
to secure peace is to prepare for war
(ทู ซิคยูร พีซ อีส ทู พริแพ ฟอ วอ)
so be it
(โซ บี อิท)
settle the score
(เซ็ทเทิ่ล เดอะ ซโค)
touch me again for the words that you’ll hear evermore…
(ทั๊ช มี อะเกน ฟอ เดอะ เวิด แดท โยว เฮีย อีเวอมอร์)

don’t tread on me
(ด้อนท์ ทเร็ด ออน มี)

love it or live it, she with the deadly bite
(ลัฝ อิท ออ ไลฝ อิท , ชี วิฑ เดอะ เดดลิ ไบท)
quick is the blue tongue, forked as lighting strike
(ควิค อีส เดอะ บลู ทัง , ฟอค แอ็ส ลายดิง ซทไรค)
shining with brightness, always on surveillance
(ชายนิง วิฑ บไรทเน็ซ , ออลเว ออน เซอเฝลแล็นซ)
the eyes, they never close, emblem of vigilance
(ดิ ไอ , เด เนฝเวอะ คโลส , เอมบเล็ม อ็อฝ ฝีจอิแล็นซ)

don’t tread on me
(ด้อนท์ ทเร็ด ออน มี)

so be it
(โซ บี อิท)
threaten no more
(threaten โน โม)
to secure peace is to prepare for war
(ทู ซิคยูร พีซ อีส ทู พริแพ ฟอ วอ)
so be it
(โซ บี อิท)
settle the score
(เซ็ทเทิ่ล เดอะ ซโค)
touch me again for the words that you’ll hear evermore…
(ทั๊ช มี อะเกน ฟอ เดอะ เวิด แดท โยว เฮีย อีเวอมอร์)

don’t tread on me
(ด้อนท์ ทเร็ด ออน มี)

so be it
(โซ บี อิท)
threaten no more
(threaten โน โม)
to secure peace is to prepare for war
(ทู ซิคยูร พีซ อีส ทู พริแพ ฟอ วอ)

liberty or death, what we so proudly hail
(ลีบเออะทิ ออ เด็ธ , ว็อท วี โซ พเราดลิ เฮล)
once you provoke her, rattling on her tail
(วันซ ยู พโระโฝค เฮอ , แรททลิง ออน เฮอ เทล)

so be it
(โซ บี อิท)
threaten no more
(threaten โน โม)
to secure peace is to prepare for war
(ทู ซิคยูร พีซ อีส ทู พริแพ ฟอ วอ)
so be it
(โซ บี อิท)
settle the score
(เซ็ทเทิ่ล เดอะ ซโค)
touch me again for the words that you’ll hear evermore…
(ทั๊ช มี อะเกน ฟอ เดอะ เวิด แดท โยว เฮีย อีเวอมอร์)

don’t tread on me
(ด้อนท์ ทเร็ด ออน มี)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Don’t Tread On Me คำอ่านไทย Metallica

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น