เนื้อเพลง Come Fly With Me คำอ่านไทย Robbie Williams

Come fly with me, let’s fly let’s fly away
(คัม ฟไล วิฑ มี , เล็ท ฟไล เล็ท ฟไล อะเว)
If you can use some exotic booze
(อิฟ ยู แค็น ยูซ ซัม เอ็กสอทอิค บูส)
There’s a bar in far Bombay
(แดร์ ซา บา อิน ฟา บ็อมเบ)
Come fly with me, let’s fly let’s fly away
(คัม ฟไล วิฑ มี , เล็ท ฟไล เล็ท ฟไล อะเว)

Come fly with me, let’s float down to Peru
(คัม ฟไล วิฑ มี , เล็ท ฟโลท เดาน ทู เพอรู)
In lama land, there’s a one man band
(อิน ลามะ แล็นด , แดร์ ซา วัน แม็น แบ็นด)
And he’ll toot his flute for you
(แอ็นด เฮ็ล ทูท ฮิส ฟลูท ฟอ ยู)
Come fly with me, let’s take off in the blue
(คัม ฟไล วิฑ มี , เล็ท เทค ออฟฟ อิน เดอะ บลู)

Once I get you up there,
(วันซ ไอ เก็ท ยู อัพ แดร์ ,)
Where the air is rarefied
(ฮแว ดิ แอ อีส แรริไฟ)
We’ll just glide
(เว็ล จัซท กไลด)
Starry eyed
(ซทาริ ไอ)
Once I get you up there
(วันซ ไอ เก็ท ยู อัพ แดร์)
I’ll be holding you so near
(แอล บี โฮลดิง ยู โซ เนีย)
You may here, angels cheer – just because we’re together
(ยู เม เฮียร , เอนเจล เชีย จัซท บิคอส เวีย ทุเกฑเออะ)

Weather wise it’s such a lovely day
(เวฑเออะ ไวส อิทซ ซัช อะ ลัฝลิ เด)
Just say the words, and we’ll beat the birds
(จัซท เซ เดอะ เวิด , แอ็นด เว็ล บีท เดอะ เบิด)
Down to Acapulco Bay
(เดาน ทู Acapulco เบ)
It’s perfect, for a flying honeymoon – they say
(อิทซ เพ๊อร์เฟ็คท , ฟอ รา ฟไลอิง ฮันอิมูน เด เซ)
Come fly with me, let’s fly let’s fly away
(คัม ฟไล วิฑ มี , เล็ท ฟไล เล็ท ฟไล อะเว)

Hit it Jack
(ฮิท ดิธ แจ็ค)

Once I get you up there,
(วันซ ไอ เก็ท ยู อัพ แดร์ ,)
Where the air is rarefied
(ฮแว ดิ แอ อีส แรริไฟ)
We’ll just glide
(เว็ล จัซท กไลด)
Starry eyed
(ซทาริ ไอ)
Once I get you up there
(วันซ ไอ เก็ท ยู อัพ แดร์)
I’ll be holding you so near
(แอล บี โฮลดิง ยู โซ เนีย)
And you may here, angels cheer – just because we’re together
(แอ็นด ยู เม เฮียร , เอนเจล เชีย จัซท บิคอส เวีย ทุเกฑเออะ)

Weather wise it’s such a kooky day
(เวฑเออะ ไวส อิทซ ซัช อะ kooky เด)
Just say the words, and I’ll beat the birds
(จัซท เซ เดอะ เวิด , แอ็นด แอล บีท เดอะ เบิด)
Down to Acapulco Bay
(เดาน ทู Acapulco เบ)
It’s perfect, for a flying honeymoon – they say
(อิทซ เพ๊อร์เฟ็คท , ฟอ รา ฟไลอิง ฮันอิมูน เด เซ)
Come fly with me
(คัม ฟไล วิฑ มี)
Pack up let’s fly away
(แพ็ค อัพ เล็ท ฟไล อะเว)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Come Fly With Me คำอ่านไทย Robbie Williams

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น