เนื้อเพลง Mean Woman Blues คำอ่านไทย Elvis Presley

I got a woman,
(ไอ ก็อท ดา วูมเอิน ,)
Mean as she can be
(มีน แอ็ส ชี แค็น บี)
I got a woman,
(ไอ ก็อท ดา วูมเอิน ,)
Mean as she can be
(มีน แอ็ส ชี แค็น บี)
Sometimes I think
(ซัมไทม์ ซาย ธิงค)
She’s almost mean as me
(ชี ออลโมซท มีน แอ็ส มี)

A black cat up and died of fright
(อะ บแล็ค แค็ท อัพ แอ็นด ได อ็อฝ ฟไรท)
‘Cause she crossed his path last night
(คอส ชี คร็อซ ฮิส พาธ ลาซท ไนท)
Oh, I got a woman
(โอ , ไอ ก็อท ดา วูมเอิน)
Mean as she can be
(มีน แอ็ส ชี แค็น บี)
Sometimes I think
(ซัมไทม์ ซาย ธิงค)
She’s almost mean as me
(ชี ออลโมซท มีน แอ็ส มี)

She kiss so hard, she bruise my lips
(ชี คิซ โซ ฮาด , ชี บรูส มาย ลิพ)
Hurts so good, my heart just flips
(เฮิท โซ เกิด , มาย ฮาท จัซท ฟลิพ)
Oh, I got a woman
(โอ , ไอ ก็อท ดา วูมเอิน)
Mean as she can be
(มีน แอ็ส ชี แค็น บี)
Sometimes I think
(ซัมไทม์ ซาย ธิงค)
She’s almost mean as me
(ชี ออลโมซท มีน แอ็ส มี)

The strangest gal I ever had
(เดอะ สแตงเจซ แก็ล ไอ เอฝเออะ แฮ็ด)
Never happy ‘less she’s mad
(เนฝเวอะ แฮพพิ เลซ ชี แม็ด)
Oh, I got a woman
(โอ , ไอ ก็อท ดา วูมเอิน)
Mean as she can be
(มีน แอ็ส ชี แค็น บี)
Sometimes I think
(ซัมไทม์ ซาย ธิงค)
She’s almost mean as me
(ชี ออลโมซท มีน แอ็ส มี)

She makes love without a smile
(ชี เมค ลัฝ วิเฑาท ดา ซไมล)
Ooh, hot dog that drives me wild
(อู้ , ฮ็อท ด็อก แดท ดไรฝ มี ไวลด)
Oh, I got a woman
(โอ , ไอ ก็อท ดา วูมเอิน)
Mean as she can be
(มีน แอ็ส ชี แค็น บี)
Sometimes I think
(ซัมไทม์ ซาย ธิงค)
She’s almost mean as me
(ชี ออลโมซท มีน แอ็ส มี)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Mean Woman Blues คำอ่านไทย Elvis Presley

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น