เนื้อเพลง Genie คำอ่านไทย Marillion

One Way Street
(วัน เว ซทรีท)
I let the genie out of the box
(ไอ เล็ท เดอะ จีนิ เอ้า อ็อฝ เดอะ บ็อคซ)
I let the genie out of the box
(ไอ เล็ท เดอะ จีนิ เอ้า อ็อฝ เดอะ บ็อคซ)
I’m scared of everything I am
(แอม ซคา อ็อฝ เอ๊วี่ติง ไอ แอ็ม)
I let the genie out of the box
(ไอ เล็ท เดอะ จีนิ เอ้า อ็อฝ เดอะ บ็อคซ)
I’m scared of opening the can
(แอม ซคา อ็อฝ โอเพะนิง เดอะ แค็น)
I let the genie out of the box
(ไอ เล็ท เดอะ จีนิ เอ้า อ็อฝ เดอะ บ็อคซ)

I had this recurring dream
(ไอ แฮ็ด ดีซ recurrings ดรีม)
I was living another life
(ไอ วอส ลีฝอิง แอะนัธเออะ ไลฟ)
In another country
(อิน แอะนัธเออะ คันทริ)
In another time
(อิน แอะนัธเออะ ไทม)

As I got older the dream began to fade away
(แอ็ส ซาย ก็อท โอลเดอะ เดอะ ดรีม บิแกน ทู เฝด อะเว)
Until one day
(อันทีล วัน เด)
There she was.. tapping me on my shoulder
(แดร์ ชี วอส แทปพิง มี ออน มาย โฌลเดอะ)

She says she’s got so much to say
(ชี เซ ชี ก็อท โซ มัช ทู เซ)
But she’s not telling it today
(บัท ชี น็อท เทลลิง อิท ทุเด)
She said ” Come back when you’re alone ”
(ชี เซ็ด ” คัม แบ็ค ฮเว็น ยัวร์ อะโลน “)
But I’m not sure I want to know
(บัท แอม น็อท ฌุร ไอ ว็อนท ทู โน)
Cause maybe her road
(คอส เมบี เฮอ โรด)
Is a one-way street
(อีส ซา วัน เว ซทรีท)
Maybe her road..
(เมบี เฮอ โรด)

I’m scared of everything I am
(แอม ซคา อ็อฝ เอ๊วี่ติง ไอ แอ็ม)
I’m scared of opening the can
(แอม ซคา อ็อฝ โอเพะนิง เดอะ แค็น)
I’m scared of losing who I am
(แอม ซคา อ็อฝ โรซิง ฮู ไอ แอ็ม)
Think I might’ve taken all I can
(ธิงค ไอ มั้ยเวอฝ เทคเอ็น ออล ไอ แค็น)
I let the genie out of the box
(ไอ เล็ท เดอะ จีนิ เอ้า อ็อฝ เดอะ บ็อคซ)

She said there’s a house in your mind
(ชี เซ็ด แดร์ ซา เฮาซ อิน ยุร ไมนด)
An attic of treasure, a forgotten pleasure park
(แอน แอตติค อ็อฝ ทเรฉเออะ , อะ ฟอร์กอทเดน พเลฉเออะ พาค)
Waiting inside you in the dark
(เวททิง อีนไซด ยู อิน เดอะ ดาค)
Don’t leave it behind
(ด้อนท์ ลีฝ อิท บิไฮนด)
Don’t leave it behind
(ด้อนท์ ลีฝ อิท บิไฮนด)

I’m scared of everything I am
(แอม ซคา อ็อฝ เอ๊วี่ติง ไอ แอ็ม)
I’m scared of opening the can
(แอม ซคา อ็อฝ โอเพะนิง เดอะ แค็น)
I’m scared of losin’ who I am
(แอม ซคา อ็อฝ ลูซิน ฮู ไอ แอ็ม)
Think I might’ve taken all I can
(ธิงค ไอ มั้ยเวอฝ เทคเอ็น ออล ไอ แค็น)
I let the genie out of the box
(ไอ เล็ท เดอะ จีนิ เอ้า อ็อฝ เดอะ บ็อคซ)
I let the genie out of the box
(ไอ เล็ท เดอะ จีนิ เอ้า อ็อฝ เดอะ บ็อคซ)
Out of the box
(เอ้า อ็อฝ เดอะ บ็อคซ)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Genie คำอ่านไทย Marillion

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น