เนื้อเพลง Private Number คำอ่านไทย 911

Since I’ve been gone, you had your number changed
(ซินซ แอฝ บีน กอน , ยู แฮ็ด ยุร นัมเบอะ เชนจ)
But my love for you will still remains the same
(บัท มาย ลัฝ ฟอ ยู วิล ซทิล ริเมน เดอะ เซม)
Now I’ve been loving you and you’ve been loving me
(เนา แอฝ บีน ลัฝอิง ยู แอ็นด ยู๊ฟ บีน ลัฝอิง มี)
So long, baby what’s wrong
(โซ ล็อง , เบบิ ว็อท ร็อง)
So I’m asking,
(โซ แอม อาคกิ้ง ,)

Baby, [x3] please let me have your number, yeah
(เบบิ , [ x3 ] พลีส เล็ท มี แฮ็ฝ ยุร นัมเบอะ , เย่)
Baby, [x3] please let me have your number
(เบบิ , [ x3 ] พลีส เล็ท มี แฮ็ฝ ยุร นัมเบอะ)

I’m sorry you couldn’t call me when you aren’t home
(แอม ซอริ ยู คูดซึ่น คอล มี ฮเว็น ยู อเร้น โฮม)
[But I tried to call you, baby]
([ บัท ไอ ทไร ทู คอล ยู , เบบิ ])
But the other fella just kept on calling when you are gone
(บัท ดิ อัฑเออะ เฟลลา จัซท เค็พท ออน คอลลิง ฮเว็น ยู อาร์ กอน)
So I had my number changed but I’m not acting strange
(โซ ไอ แฮ็ด มาย นัมเบอะ เชนจ บัท แอม น็อท แอคทิง ซทเรนจ)
Welcome home, baby nothing’s wrong
(เวลคัม โฮม , เบบิ นัธอิง ร็อง)
So I’m saying,
(โซ แอม เซอิง ,)

Baby, [x3] you can have my private number , oh
(เบบิ , [ x3 ] ยู แค็น แฮ็ฝ มาย พไรฝิท นัมเบอะ , โอ)
Baby, [x3] you can have my private number
(เบบิ , [ x3 ] ยู แค็น แฮ็ฝ มาย พไรฝิท นัมเบอะ)

So when I call you, will you be home?
(โซ ฮเว็น นาย คอล ยู , วิล ยู บี โฮม)
I will be waiting near by the phone
(ไอ วิล บี เวททิง เนีย ไบ เดอะ โฟน)
Now I know your number though it’s been changed
(เนา ไอ โน ยุร นัมเบอะ โธ อิทซ บีน เชนจ)
Tell me now baby, love still remains
(เท็ล มี เนา เบบิ , ลัฝ ซทิล ริเมน)
I’ve been loving you, and you’ve been loving me
(แอฝ บีน ลัฝอิง ยู , แอ็นด ยู๊ฟ บีน ลัฝอิง มี)
So long, baby nothing’s wrong
(โซ ล็อง , เบบิ นัธอิง ร็อง)
So I’m asking,
(โซ แอม อาคกิ้ง ,)

Baby, [x3] you can have my private number , oh
(เบบิ , [ x3 ] ยู แค็น แฮ็ฝ มาย พไรฝิท นัมเบอะ , โอ)
Baby, [x3] you’re giving me you private number
(เบบิ , [ x3 ] ยัวร์ กีฝวิง มี ยู พไรฝิท นัมเบอะ)

Bridge :
(บริจ :)
You know I want [you know I want]
(ยู โน ไอ ว็อนท [ ยู โน ไอ ว็อนท ])
You know I need [you know I need]
(ยู โน ไอ นีด [ ยู โน ไอ นีด ])
You baby
(ยู เบบิ)

[Repeat 3 times]
([ ริพีท ที ไทม ])

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Private Number คำอ่านไทย 911

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น