เนื้อเพลง Cat Like Thief คำอ่านไทย Box Car Racer

I fell down a gutter
(ไอ เฟ็ล เดาน อะ กัทเทอะ)
But I cant complain
(บัท ไอ แค็นท ค็อมพเลน)
Another false step
(แอะนัธเออะ ฟอลซ ซเท็พ)
Could drive me insane
(เคิด ดไรฝ มี อินเซน)
All I got myself here to blame
(ออล ไอ ก็อท ไมเซลฟ เฮียร ทู บเลม)
So I shake off the seat and I start again
(โซ ไอ เฌค ออฟฟ เดอะ ซีท แอ็นด ดาย ซทาท อะเกน)
Oh no I said
(โอ โน ไอ เซ็ด)
I want to go back
(ไอ ว็อนท ทู โก แบ็ค)
But I cant win the sh*t
(บัท ไอ แค็นท วิน เดอะ ฌะ *ที)
And I’m gonna stay on track yeah
(แอ็นด แอม กอนนะ ซเท ออน ทแรค เย่)
Make a deal like that
(เมค เก ดีล ไลค แดท)
I keep my head up
(ไอ คีพ มาย เฮ็ด อัพ)
But I never react
(บัท ไอ เนฝเวอะ ริแอคท)

I wrote it down a list a month ago
(ไอ โรท อิท เดาน อะ ลิซท ดา มันธ อะโก)
16 chapters of one thing you’ve blown
(16 แชพเทอะ อ็อฝ วัน ธิง ยู๊ฟ บโลน)
The best thing yet to help you
(เดอะ เบ็ซท ธิง เย็ท ทู เฮ็ลพ ยู)
Through and through that she was
(ธรู แอ็นด ธรู แดท ชี วอส)
I feel her more than you
(ไอ ฟีล เฮอ โม แฑ็น ยู)

Don’t leave
(ด้อนท์ ลีฝ)
Don’t leave her
(ด้อนท์ ลีฝ เฮอ)

I get up
(ไอ เก็ท อัพ)
Just to get knocked back down
(จัซท ทู เก็ท น็อค แบ็ค เดาน)
I sit up
(ไอ ซิท อัพ)
Just to get knocked all around
(จัซท ทู เก็ท น็อค ออล อะเรานด)
I wanna say something
(ไอ วอนนา เซ ซัมติง)
But your out of town
(บัท ยุร เอ้า อ็อฝ ทาวน์)
I don’t wanna have another
(ไอ ด้อนท์ วอนนา แฮ็ฝ แอะนัธเออะ)
Short down say stand up [hey, yo]
(ฌอท เดาน เซ ซแท็นด อัพ [ เฮ , โย ])
Lets make it clear follow you home [no]
(เล็ท เมค อิท คเลีย ฟอลโล ยู โฮม [ โน ])
You were not there you saw him comin [jump]
(ยู เวอ น็อท แดร์ ยู ซอ ฮิม คัมอิน [ จัมพ ])
You disappear home alone every night
(ยู ดิแซ็พเพีย โฮม อะโลน เอฝริ ไนท)
Seems so clear you think you see me here
(ซีม โซ คเลีย ยู ธิงค ยู ซี มี เฮียร)
All along got my crew comin now
(ออล อะลอง ก็อท มาย ครู คัมอิน เนา)
One by one
(วัน ไบ วัน)
Two by two
(ทู ไบ ทู)
Three by three
(ธรี ไบ ธรี)
Four by four
(โฟ ไบ โฟ)
Lets do some more
(เล็ท ดู ซัม โม)

Call me back when word is that she’s gone
(คอล มี แบ็ค ฮเว็น เวิด อีส แดท ชี กอน)
Cat like thief she stole air from my lungs
(แค็ท ไลค ธีฟ ชี ซโทล แอ ฟร็อม มาย ลัง)
Leave me standing on this lonely grave
(ลีฝ มี ซแทนดิง ออน ดีซ โลนลิ กแรฝ)
I dug it out in case she turns away
(ไอ ดัก อิท เอ้า อิน เคซ ชี เทิน อะเว)

Don’t leave
(ด้อนท์ ลีฝ)
Don’t leave her
(ด้อนท์ ลีฝ เฮอ)
Don’t leave
(ด้อนท์ ลีฝ)
Don’t leave her you think seen it,
(ด้อนท์ ลีฝ เฮอ ยู ธิงค ซีน หนิด ,)
All along got my crew comin
(ออล อะลอง ก็อท มาย ครู คัมอิน)
One by one
(วัน ไบ วัน)
Two by two
(ทู ไบ ทู)
Three by three
(ธรี ไบ ธรี)
Four by four
(โฟ ไบ โฟ)
Lets do some more
(เล็ท ดู ซัม โม)

Don’t leave
(ด้อนท์ ลีฝ)
Don’t leave her
(ด้อนท์ ลีฝ เฮอ)
Don’t leave
(ด้อนท์ ลีฝ)
Don’t leave her
(ด้อนท์ ลีฝ เฮอ)
Don’t leave
(ด้อนท์ ลีฝ)
Don’t leave her
(ด้อนท์ ลีฝ เฮอ)
Don’t leave
(ด้อนท์ ลีฝ)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Cat Like Thief คำอ่านไทย Box Car Racer

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น