เนื้อเพลง Rain คำอ่านไทย The Corrs

Going Crazy In The Middle Of The Night
(โกอิ้ง คเรสิ อิน เดอะ มิ๊ดเดิ้ล อ็อฝ เดอะ ไนท)
Slipping Sliding Into Heavenly Bliss
(สลิพปิง สลายดิง อีนทุ เฮฝเอ็นลิ บลิซ)
Fallen Angel Spinning From The Light
(ฟอลเล็น เอนเจล สปินนิ่ง ฟร็อม เดอะ ไลท)
Slipping Sliding Into Heavenly Lace
(สลิพปิง สลายดิง อีนทุ เฮฝเอ็นลิ เลซ)
But It’s All It’s Alright Now
(บัท อิทซ ซอร์ อิทซ ออลไร๊ท เนา)
‘cos We’re Living For This Night For So Long Now
(คอซ เวีย ลีฝอิง ฟอ ดีซ ไนท ฟอ โซ ล็อง เนา)
Yes It’s All It’s Alright
(เย็ซ อิทซ ซอร์ อิทซ ออลไร๊ท)

Chorus
(โครัซ)
We Are Living On Hope We Are Living On Life
(วี อาร์ ลีฝอิง ออน โฮพ วี อาร์ ลีฝอิง ออน ไลฟ)
Depending On Truth Until The Day We Die
(ดีแพนดิ้ง ออน ทรูธ อันทีล เดอะ เด วี ได)
We Are Living On Life
(วี อาร์ ลีฝอิง ออน ไลฟ)
Depending On Truth Until The Day We Die
(ดีแพนดิ้ง ออน ทรูธ อันทีล เดอะ เด วี ได)

Lost And Lazy Floating Through The Dawn
(ล็อซท แอ็นด เลสิ ฟโลทอิง ธรู เดอะ ดอน)
And Twisting Turning In A Hazy Mist
(แอ็นด ทวิซทิง เทินนิง อิน อะ เฮสิ มิซท)
Guardian Angel Of Silver And Ice
(กาเดียน เอนเจล อ็อฝ ซีลเฝอะ แอ็นด ไอซ)
Sweeping Sinking In A Stream Of Light
(ซวีพอิง ซีงคิง อิน อะ ซทรีม อ็อฝ ไลท)
But It’s All It’s Alright Now
(บัท อิทซ ซอร์ อิทซ ออลไร๊ท เนา)
‘cos We’re Living For This Night For So Long Now
(คอซ เวีย ลีฝอิง ฟอ ดีซ ไนท ฟอ โซ ล็อง เนา)
Yes It’s All It’s Alright
(เย็ซ อิทซ ซอร์ อิทซ ออลไร๊ท)

Chorus
(โครัซ)

But It’s All It’s Alright Now
(บัท อิทซ ซอร์ อิทซ ออลไร๊ท เนา)
‘cos We’re Living For This Night For So Long Now
(คอซ เวีย ลีฝอิง ฟอ ดีซ ไนท ฟอ โซ ล็อง เนา)
Yes It’s All It’s Alright
(เย็ซ อิทซ ซอร์ อิทซ ออลไร๊ท)

Repeat Chorus
(ริพีท โครัซ)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Rain คำอ่านไทย The Corrs

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น