เนื้อเพลง Geronimo คำอ่านไทย Sheppard

Can you feel it?
(แคน ยู ฟีล อิท ?)
Now it’s coming back we can steal it.
(นาว อิทซ คัมมิ่ง แบ็ค วี แคน สทีล อิท )
If we bridge this gap,
(อิ๊ฟ วี บริดจ ดิส แก๊พ )
I can see you
(ไอ แคน ซี ยู )
Through the curtains of the waterfall.
(ตรู เดอะ เค๊อร์เท่น ซอฟ เดอะ ว๊อเต่อร์ฟอลล)

When I lost it,
(เว็น ไน โลด ดิท)
Yeah you held my hand,
(เย่ ยู เฮวดฺ มาย แฮนด์ )
But I tossed it,
(บั๊ท ไอ ทอส ดิท)
Didn’t understand,
(ดิ๊นอิน อั๊นเด้อรสแทนด )
You were waiting,
(ยู เวีย เวทดิง)
As I dove into the waterfall.
(แอส ไซ โดว อิ๊นทู เดอะ ว๊อเต่อร์ฟอลล)

So say Geronimo!
(โซ เซย์ เจอโรนิโม)
Say Geronimo!
(เซย์ เจอโรนิโม)
Say Geronimo!
(เซย์ เจอโรนิโม)
Say Geronimo!
(เซย์ เจอโรนิโม)
Say Geronimo!
(เซย์ เจอโรนิโม)
Say Geronimo!
(เซย์ เจอโรนิโม)
Say Geronimo!
(เซย์ เจอโรนิโม)

Can you feel my love?
(แคน ยู ฟีล มาย เลิฟ ?)
Bombs away,
(บอมบฺ อะเวย์ )
Bombs away,
(บอมบฺ อะเวย์ )
Bombs away.
(บอมบฺ อะเวย์ )
Can you feel my love?
(แคน ยู ฟีล มาย เลิฟ ?)
Bombs away,
(บอมบฺ อะเวย์ )
Bombs away,
(บอมบฺ อะเวย์ )
Bombs away,
(บอมบฺ อะเวย์ )
Say Geronimo!
(เซย์ เจอโรนิโม)

Well we rushed it,
(เวลล วี รัช ดิท)
Moving way too fast.
(มูวิง เวย์ ทู ฟาสท )
That we crushed it,
(แดท วี ครัช ดิท)
But it’s in the past.
(บั๊ท อิทซ ซิน เดอะ พาสท์ )
We can make this leap,
(วี แคน เม้ค ดิส ลี๊พ )
Through the curtains of the waterfall.
(ตรู เดอะ เค๊อร์เท่น ซอฟ เดอะ ว๊อเต่อร์ฟอลล)

So Say Geronimo!
(โซ เซย์ เจอโรนิโม)
Say Geronimo!
(เซย์ เจอโรนิโม)
Say Geronimo!
(เซย์ เจอโรนิโม)
Say Geronimo!
(เซย์ เจอโรนิโม)
Say Geronimo!
(เซย์ เจอโรนิโม)
Say Geronimo!
(เซย์ เจอโรนิโม)
Say Geronimo!
(เซย์ เจอโรนิโม)
[adsense]
Can you feel my love?
(แคน ยู ฟีล มาย เลิฟ ?)
Bombs away,
(บอมบฺ อะเวย์ )
Bombs away,
(บอมบฺ อะเวย์ )
Bombs away.
(บอมบฺ อะเวย์ )
Can you feel my love?
(แคน ยู ฟีล มาย เลิฟ ?)
Bombs away,
(บอมบฺ อะเวย์ )
Bombs away,
(บอมบฺ อะเวย์ )
Bombs away.
(บอมบฺ อะเวย์ )

Well I’m just a boy,
(เวลล แอม จั๊สท ดา บอย )
With a broken toy,
(วิธ อะ โบคเค่น ทอย )
All lost and coy,
(ออล โลด แอนด์ คอย)
At the curtains of the waterfall.
(แอ็ท เดอะ เค๊อร์เท่น ซอฟ เดอะ ว๊อเต่อร์ฟอลล)
So it’s here I stand,
(โซ อิทซ เฮียร ไอ สแทนด์ )
As a broken man,
(แอส ซา โบคเค่น แมน )
But I’ve found my friend,
(บั๊ท แอบ เฟานด มาย เฟรน )
At the curtains of the waterfall.
(แอ็ท เดอะ เค๊อร์เท่น ซอฟ เดอะ ว๊อเต่อร์ฟอลล)

Now I’m falling down,
(นาว แอม ฟอลลิ่ง ดาวน์ )
Through the crashing sound.
(ตรู เดอะ แคลชชิ่ง ซาวน์ด )
And you’ve come around,
(แอนด์ ยู๊ฟ คัม อะราวนฺดฺ )
At the curtains of the waterfall.
(แอ็ท เดอะ เค๊อร์เท่น ซอฟ เดอะ ว๊อเต่อร์ฟอลล)

And you rushed to me,
(แอนด์ ยู รัช ทู มี )
And it sets us free.
(แอนด์ ดิท เซ็ท อัช ฟรี )
So I fall to my knees,
(โซ ไอ ฟอลล์ ทู มาย นี )
At the curtains of the waterfall.
(แอ็ท เดอะ เค๊อร์เท่น ซอฟ เดอะ ว๊อเต่อร์ฟอลล)

So Say Geronimo!
(โซ เซย์ เจอโรนิโม)
Say Geronimo!
(เซย์ เจอโรนิโม)
Say Geronimo!
(เซย์ เจอโรนิโม)
Say Geronimo!
(เซย์ เจอโรนิโม)
Say Geronimo!
(เซย์ เจอโรนิโม)
Say Geronimo!
(เซย์ เจอโรนิโม)
Say Geronimo!
(เซย์ เจอโรนิโม)

Can you feel [Say Geronimo! [x4]] my love?
(แคน ยู ฟีล [ เซย์ เจอโรนิโม [ x4 ] ] มาย เลิฟ ?)
Bombs away! [x3] [Say Geronimo! [x4]]
(บอมบฺ อะเวย์ [ x3 ] [ เซย์ เจอโรนิโม [ x4 ] ])
Can you feel [make this leap [x3]] my love? Make this leap.
(แคน ยู ฟีล [ เม้ค ดิส ลี๊พ [ x3 ] ] มาย เลิฟ ?เม้ค ดิส ลี๊พ )
Can you feel my love?
(แคน ยู ฟีล มาย เลิฟ ?)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Geronimo คำอ่านไทย Sheppard

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น