เนื้อเพลง Let Me คำอ่านไทย Elvis Presley

Whenever I dance with the girl I love
(ฮเว็นเอฝเออะ ไอ ดานซ วิฑ เดอะ เกิล ไอ ลัฝ)
My head goes round and round
(มาย เฮ็ด โกซ เรานด แอ็นด เรานด)
When she’s close to me
(ฮเว็น ชี คโลส ทู มี)
I can’t stay on the ground
(ไอ แค็นท ซเท ออน เดอะ กเรานด)

Whenever I dance with the girl I love
(ฮเว็นเอฝเออะ ไอ ดานซ วิฑ เดอะ เกิล ไอ ลัฝ)
I never have a care
(ไอ เนฝเวอะ แฮ็ฝ อะ แค)
All night I’m so light
(ออล ไนท แอม โซ ไลท)
I walk right on the air
(ไอ วอค ไรท ออน ดิ แอ)

Oh let me, oh honey let me
(โอ เล็ท มี , โอ ฮันอิ เล็ท มี)
Let me do what you know I love to do
(เล็ท มี ดู ว็อท ยู โน ไอ ลัฝ ทู ดู)
Please take another chance and let me
(พลีส เทค แอะนัธเออะ ชานซ แอ็นด เล็ท มี)
Let me have another dance with you
(เล็ท มี แฮ็ฝ แอะนัธเออะ ดานซ วิฑ ยู)

Whenever I feel those pretty arms
(ฮเว็นเอฝเออะ ไอ ฟีล โฑส พรีททิ อาม)
Reaching round about
(รีชชิง เรานด อะเบาท)
That feeling goes to my toes
(แดท ฟีลอิง โกซ ทู มาย โท)
And all the lights go out, go out, go out
(แอ็นด ออล เดอะ ไลท โก เอ้า , โก เอ้า , โก เอ้า)

Whenever I see those eyes of blue
(ฮเว็นเอฝเออะ ไอ ซี โฑส ไอ อ็อฝ บลู)
Smiling up so shy
(ซไมลอิง อัพ โซ ไฌ)
I’m in such a spin I take right off and fly
(แอม อิน ซัช อะ ซพิน นาย เทค ไรท ออฟฟ แอ็นด ฟไล)

So let me, oh honey let me
(โซ เล็ท มี , โอ ฮันอิ เล็ท มี)
Let me do what you know I love to do
(เล็ท มี ดู ว็อท ยู โน ไอ ลัฝ ทู ดู)
Please take another chance and let me
(พลีส เทค แอะนัธเออะ ชานซ แอ็นด เล็ท มี)
Let me have another dance with you
(เล็ท มี แฮ็ฝ แอะนัธเออะ ดานซ วิฑ ยู)

So let me dance in the arms I love
(โซ เล็ท มี ดานซ อิน ดิ อาม ซาย ลัฝ)
Thrill me through and through
(ธริล มี ธรู แอ็นด ธรู)
I’m so drunk with love
(แอม โซ ดรังค วิฑ ลัฝ)
That all I see is you
(แดท ดอร์ ไอ ซี อีส ยู)

I never hear the music play
(ไอ เนฝเวอะ เฮีย เดอะ มยูสิค พเล)
I never see the crowd
(ไอ เนฝเวอะ ซี เดอะ คเราด)
Only you and me
(โอ๊นลี่ ยู แอ็นด มี)
Dancing on a cloud
(แด็นซิง ออน อะ คเลาด)

Oh let me, oh honey let me
(โอ เล็ท มี , โอ ฮันอิ เล็ท มี)
Let me do what you know I love to do
(เล็ท มี ดู ว็อท ยู โน ไอ ลัฝ ทู ดู)
Please take another chance and let me
(พลีส เทค แอะนัธเออะ ชานซ แอ็นด เล็ท มี)
Let me have, another dance, with you
(เล็ท มี แฮ็ฝ , แอะนัธเออะ ดานซ , วิฑ ยู)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Let Me คำอ่านไทย Elvis Presley

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น