เนื้อเพลง Verse Course Verse คำอ่านไทย Nirvana

And if you save yourself
(แอ็นด อิฟ ยู เซฝ ยุรเซลฟ)
You will make him happy
(ยู วิล เมค ฮิม แฮพพิ)
He’ll keep you in a jar
(เฮ็ล คีพ ยู อิน อะ จา)
And you’ll think you’re happy
(แอ็นด โยว ธิงค ยัวร์ แฮพพิ)
He’ll give you breathing holes
(เฮ็ล กิฝ ยู บรีสดิง โฮล)
And you’ll think you’re happy
(แอ็นด โยว ธิงค ยัวร์ แฮพพิ)
He’ll cover you with dust
(เฮ็ล คัฝเออะ ยู วิฑ ดัซท)
And you’ll think you’re happy now
(แอ็นด โยว ธิงค ยัวร์ แฮพพิ เนา)

you’re in a laundry room
(ยัวร์ อิน อะ ลอนดริ รุม)
you’re in a laundry room
(ยัวร์ อิน อะ ลอนดริ รุม)
The clue that came to you, oh
(เดอะ คลู แดท เคม ทู ยู , โอ)

And if you guard yourself
(แอ็นด อิฟ ยู กาด ยุรเซลฟ)
You will think you’re happy
(ยู วิล ธิงค ยัวร์ แฮพพิ)
He’ll keep you in a jar
(เฮ็ล คีพ ยู อิน อะ จา)
Then you’ll make him happy
(เด็น โยว เมค ฮิม แฮพพิ)
He’ll give you breathing holes
(เฮ็ล กิฝ ยู บรีสดิง โฮล)
Then you’ll think you’re happy
(เด็น โยว ธิงค ยัวร์ แฮพพิ)
He’ll cover you with dust
(เฮ็ล คัฝเออะ ยู วิฑ ดัซท)
Then you’ll think you’re happy now
(เด็น โยว ธิงค ยัวร์ แฮพพิ เนา)

you’re in a laundry room
(ยัวร์ อิน อะ ลอนดริ รุม)
you’re in a laundry room
(ยัวร์ อิน อะ ลอนดริ รุม)
The clue that came to you, oh
(เดอะ คลู แดท เคม ทู ยู , โอ)

you’re in a laundry room
(ยัวร์ อิน อะ ลอนดริ รุม)
you’re in a laundry room
(ยัวร์ อิน อะ ลอนดริ รุม)
The clue that came to you, oh
(เดอะ คลู แดท เคม ทู ยู , โอ)

And if you fool yourself
(แอ็นด อิฟ ยู ฟูล ยุรเซลฟ)
You will make him happy
(ยู วิล เมค ฮิม แฮพพิ)
He’ll keep you in a jar
(เฮ็ล คีพ ยู อิน อะ จา)
Then you’ll think you’re happy
(เด็น โยว ธิงค ยัวร์ แฮพพิ)
He’ll give you breathing holes
(เฮ็ล กิฝ ยู บรีสดิง โฮล)
Then you will seem happy
(เด็น ยู วิล ซีม แฮพพิ)
You’ll wallow in the sh*t
(โยว วอลโล อิน เดอะ ฌะ *ที)
Then you’ll think you’re happy now
(เด็น โยว ธิงค ยัวร์ แฮพพิ เนา)

you’re in a laundry room
(ยัวร์ อิน อะ ลอนดริ รุม)
you’re in a laundry room
(ยัวร์ อิน อะ ลอนดริ รุม)
you’re in a laundry room
(ยัวร์ อิน อะ ลอนดริ รุม)
The clue that came to you, oh
(เดอะ คลู แดท เคม ทู ยู , โอ)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Verse Course Verse คำอ่านไทย Nirvana

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น