เนื้อเพลง Style คำอ่านไทย Taylor Swift

Midnight,
(มิดไนท์ ,)
You come and pick me up, no headlights
(ยู คัม แอ็นด พิค มี อัพ , โน เฮดไลท์)
Long drive,
(ล็อง ดไรฝ ,)
Could end in burning flames or paradise
(เคิด เอ็นด อิน เบรินนิง ฟเลม ออ แพระไดส)
Fade into view, oh, it’s been a while since I have even heard from you [heard from you]
(เฝด อีนทุ ฝยู , โอ , อิทซ บีน อะ ฮไวล ซินซ ไอ แฮ็ฝ อีเฝ็น เฮิด ฟร็อม ยู [ เฮิด ฟร็อม ยู ])

I should just tell you to leave ’cause I
(ไอ เชิด จัซท เท็ล ยู ทู ลีฝ คอส ไอ)
Know exactly where it leads but I
(โน เอ็กแสคทลิ ฮแว อิท เล็ด บัท ไอ)
Watch us go ’round and ’round each time
(ว็อช อัซ โก เรานด แอ็นด เรานด อีช ไทม)

You got that James Dean day dream look in your eye
(ยู ก็อท แดท เจมดีน เด ดรีม ลุค อิน ยุร ไอ)
And I got that red lip classic thing that you like
(แอ็นด ดาย ก็อท แดท เร็ด ลิพ คแลซซิแค็ล ธิง แดท ยู ไลค)
And when we go crashing down, we come back every time
(แอ็นด ฮเว็น วี โก แคร๊ชชิง เดาน , วี คัม แบ็ค เอฝริ ไทม)
‘Cause we never go out of style
(คอส วี เนฝเวอะ โก เอ้า อ็อฝ ซไทล)
We never go out of style
(วี เนฝเวอะ โก เอ้า อ็อฝ ซไทล)

You got that long hair, slicked back, white t-shirt
(ยู ก็อท แดท ล็อง แฮ , ซลิค แบ็ค , ฮไวท ที เฌิท)
And I got that good girl faith and a tight little skirt
(แอ็นด ดาย ก็อท แดท เกิด เกิล เฟธ แอ็นด อะ ไทท ลิ๊ทเทิ่ล ซเคิท)
And when we go crashing down, we come back every time
(แอ็นด ฮเว็น วี โก แคร๊ชชิง เดาน , วี คัม แบ็ค เอฝริ ไทม)
‘Cause we never go out of style
(คอส วี เนฝเวอะ โก เอ้า อ็อฝ ซไทล)
We never go out of style.
(วี เนฝเวอะ โก เอ้า อ็อฝ ซไทล)

So it goes
(โซ อิท โกซ)
He can’t keep his wild eyes on the road
(ฮี แค็นท คีพ ฮิส ไวลด ไอ ออน เดอะ โรด)
Takes me home
(เทค มี โฮม)
Lights are off, he’s taking off his coat
(ไลท แซร์ ออฟฟ , อีส เทคอิง ออฟฟ ฮิส โคท)
I say, ” I heard, oh, that you been out and about with some other girl, some other girl. ”
(ไอ เซ , ” ไอ เฮิด , โอ , แดท ยู บีน เอ้า แอ็นด อะเบาท วิฑ ซัม อัฑเออะ เกิล , ซัม อัฑเออะ เกิล “)

He says, ” What you’ve heard is true but I
(ฮี เซ , ” ว็อท ยู๊ฟ เฮิด อีส ทรู บัท ไอ)
Can’t stop thinking about you, ” and I…
(แค็นท ซท็อพ ติ้งกิง อะเบาท ยู , ” แอ็นด ดาย)
I said, ” I’ve been there too a few times. ”
(ไอ เซ็ด , ” แอฝ บีน แดร์ ทู อะ ฟยู ไทม “)

‘Cause you got that James Dean day dream look in your eye
(คอส ยู ก็อท แดท เจมดีน เด ดรีม ลุค อิน ยุร ไอ)
And I got that red lip classic thing that you like
(แอ็นด ดาย ก็อท แดท เร็ด ลิพ คแลซซิแค็ล ธิง แดท ยู ไลค)
And when we go crashing down, we come back every time
(แอ็นด ฮเว็น วี โก แคร๊ชชิง เดาน , วี คัม แบ็ค เอฝริ ไทม)
‘Cause we never go out of style
(คอส วี เนฝเวอะ โก เอ้า อ็อฝ ซไทล)
We never go out of style
(วี เนฝเวอะ โก เอ้า อ็อฝ ซไทล)

You got that long hair, slicked back, white t-shirt
(ยู ก็อท แดท ล็อง แฮ , ซลิค แบ็ค , ฮไวท ที เฌิท)
And I got that good girl faith and a tight little skirt
(แอ็นด ดาย ก็อท แดท เกิด เกิล เฟธ แอ็นด อะ ไทท ลิ๊ทเทิ่ล ซเคิท)
And when we go crashing down, we come back every time
(แอ็นด ฮเว็น วี โก แคร๊ชชิง เดาน , วี คัม แบ็ค เอฝริ ไทม)
‘Cause we never go out of style
(คอส วี เนฝเวอะ โก เอ้า อ็อฝ ซไทล)
We never go out of style
(วี เนฝเวอะ โก เอ้า อ็อฝ ซไทล)

Take me home
(เทค มี โฮม)
Just take me home, yeah.
(จัซท เทค มี โฮม , เย่)
Just take me home
(จัซท เทค มี โฮม)
[out of style]
([ เอ้า อ็อฝ ซไทล ])

You got that James Dean day dream look in your eye
(ยู ก็อท แดท เจมดีน เด ดรีม ลุค อิน ยุร ไอ)
And I got that red lip classic thing that you like
(แอ็นด ดาย ก็อท แดท เร็ด ลิพ คแลซซิแค็ล ธิง แดท ยู ไลค)
And when we go crashing down, we come back every time
(แอ็นด ฮเว็น วี โก แคร๊ชชิง เดาน , วี คัม แบ็ค เอฝริ ไทม)
‘Cause we never go out of style
(คอส วี เนฝเวอะ โก เอ้า อ็อฝ ซไทล)
We never go out of style
(วี เนฝเวอะ โก เอ้า อ็อฝ ซไทล)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Style คำอ่านไทย Taylor Swift

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น