เนื้อเพลง Weird คำอ่านไทย Hilary Duff

I like the way you never sleep
(ไอ ไลค เดอะ เว ยู เนฝเวอะ ซลีพ)
And the promises you never keep
(แอ็นด เดอะ พรอมอิซ ยู เนฝเวอะ คีพ)
I like the way you say hello
(ไอ ไลค เดอะ เว ยู เซ เฮ็ลโล)
And make it sound like time to go
(แอ็นด เมค อิท เซานด ไลค ไทม ทู โก)

I like the scar above your lip
(ไอ ไลค เดอะ ซคา อะบัฝ ยุร ลิพ)
The way you make your feelings slip
(เดอะ เว ยู เมค ยุร ฟีลอิง ซลิพ)
But their never what you feel
(บัท แด เนฝเวอะ ว็อท ยู ฟีล)
Oh so fake but so completly real
(โอ โซ เฟค บัท โซ completly ริแอ็ล)

Dont you think its weird
(ด้อนท์ ยู ธิงค อิทซ เวียด)
Weirder then weird
(Weirder เด็น เวียด)
Thats what you are
(แด๊ท ว็อท ยู อาร์)
Thats what you are to be
(แด๊ท ว็อท ยู อาร์ ทู บี)
What I like about you
(ว็อท ไอ ไลค อะเบาท ยู)
Is what you like about me
(อีส ว็อท ยู ไลค อะเบาท มี)
Dont you think its weird
(ด้อนท์ ยู ธิงค อิทซ เวียด)

I like the rules that don’t apply
(ไอ ไลค เดอะ รูล แดท ด้อนท์ แอ็พไล)
And make the good things
(แอ็นด เมค เดอะ เกิด ธิง)
Pass you by
(เพซ ยู ไบ)
Standing here without a plan
(ซแทนดิง เฮียร วิเฑาท ดา แพล็น)
Thats why your such a happy man
(แด๊ท ฮไว ยุร ซัช อะ แฮพพิ แม็น)

Dont you think its weird
(ด้อนท์ ยู ธิงค อิทซ เวียด)
Weirder then weird
(Weirder เด็น เวียด)
Thats what you are
(แด๊ท ว็อท ยู อาร์)
Thats what you are to be
(แด๊ท ว็อท ยู อาร์ ทู บี)
What I like about you
(ว็อท ไอ ไลค อะเบาท ยู)
Is what you like about me
(อีส ว็อท ยู ไลค อะเบาท มี)
Dont you think its 1,2
(ด้อนท์ ยู ธิงค อิทซ วัน , ทู)

I wanna make some changes
(ไอ วอนนา เมค ซัม เชนจ)
I want my money back
(ไอ ว็อนท มาย มันอิ แบ็ค)
I wanna start up with you
(ไอ วอนนา ซทาท อัพ วิฑ ยู)
I wanna talk to strangers
(ไอ วอนนา ทอค ทู ซทเรนเจอะ)
I wanna be with you
(ไอ วอนนา บี วิฑ ยู)
But I just dont know
(บัท ไอ จัซท ด้อนท์ โน)
Where or When
(ฮแว ออ ฮเว็น)

Thats what you are
(แด๊ท ว็อท ยู อาร์)
Thats what you are to be
(แด๊ท ว็อท ยู อาร์ ทู บี)
What I like about you
(ว็อท ไอ ไลค อะเบาท ยู)
Is what you like about me
(อีส ว็อท ยู ไลค อะเบาท มี)
Dont you think its weird
(ด้อนท์ ยู ธิงค อิทซ เวียด)
Weirder then weird
(Weirder เด็น เวียด)
Thats what you are
(แด๊ท ว็อท ยู อาร์)
Thats what you are to be
(แด๊ท ว็อท ยู อาร์ ทู บี)
What I like about you
(ว็อท ไอ ไลค อะเบาท ยู)
Is what you like about me
(อีส ว็อท ยู ไลค อะเบาท มี)
Dont you think its weird
(ด้อนท์ ยู ธิงค อิทซ เวียด)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Weird คำอ่านไทย Hilary Duff

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น