เนื้อเพลง Baby Be Brave คำอ่านไทย The Corrs

Maybe deep down inside, you don’t believe it
(เมบี ดีพ เดาน อีนไซด , ยู ด้อนท์ บิลีฝ อิท)
Your wailing wall isn’t weeping, at all
(ยุร เวลอิง วอล อีสซึ่น วิปพิง , แอ็ท ดอร์)
And you’re not worthy of adoration
(แอ็นด ยัวร์ น็อท เวอฑิ อ็อฝ แอโดะเรฌัน)

you’re scared that, somebody somewhere’s gonna find a berth to pike
(ยัวร์ ซคา แดท , ซัมบอดี้ ซัมแวร์ กอนนะ ไฟนด อะ เบิธ ทู ไพค)
And as fast as they bow down they leave you behind
(แอ็นด แอ็ส ฟัซท แอ็ส เด เบา เดาน เด ลีฝ ยู บิไฮนด)

But baby be brave, ‘coz what’s the point of it all,
(บัท เบบิ บี บเรฝ , คอซ ว็อท เดอะ พอยนท อ็อฝ อิท ดอร์ ,)
What’s the point of it all, yeah
(ว็อท เดอะ พอยนท อ็อฝ อิท ดอร์ , เย่)
Baby don’t blow it, tell me what’s it all for,
(เบบิ ด้อนท์ บโล อิท , เท็ล มี ว็อท ซิท ออล ฟอ ,)
If you’re not terrified to fail
(อิฟ ยัวร์ น็อท เทลิฟายด์ ทู เฟล)

Are you terrified to fail….yeah yeah yeah
(อาร์ ยู เทลิฟายด์ ทู เฟล เย่ เย่ เย่)

Way far down below, you don’t feel it [yeah, don’t feel it]
(เว ฟา เดาน บิโล , ยู ด้อนท์ ฟีล อิท [ เย่ , ด้อนท์ ฟีล อิท ])
Yeah, everyone knows, we don’t believe it,
(เย่ , เอ๊วี่วัน โน , วี ด้อนท์ บิลีฝ อิท ,)
The pain of a popstar you’re breaking my heart
(เดอะ เพน อ็อฝ อะ popstar ยัวร์ บเรคคิง มาย ฮาท)

But baby be brave, ‘coz what’s the point of it all,
(บัท เบบิ บี บเรฝ , คอซ ว็อท เดอะ พอยนท อ็อฝ อิท ดอร์ ,)
What’s the point of it all, yeah
(ว็อท เดอะ พอยนท อ็อฝ อิท ดอร์ , เย่)
Baby don’t blow it, tell me what’s it all for.
(เบบิ ด้อนท์ บโล อิท , เท็ล มี ว็อท ซิท ออล ฟอ)
If you’re not terrified to fail….
(อิฟ ยัวร์ น็อท เทลิฟายด์ ทู เฟล)

[Confide in me, tell your story]
([ ค็อนไฟด อิน มี , เท็ล ยุร ซโทริ ])
Are you terrified to fail
(อาร์ ยู เทลิฟายด์ ทู เฟล)
[It’s your fear that makes you worthy]
([ อิทซ ยุร เฟีย แดท เมค ยู เวอฑิ ])

I, know, what you’re doing,
(ไอ , โน , ว็อท ยัวร์ ดูอิง ,)
‘Coz, God I’ve been tempted,
(คอซ , ก็อด แอฝ บีน เท็ม ,)
You are, drowned, it is special to
(ยู อาร์ , ดเราน , อิท อีส ซเพฌแอ็ล ทู)
Ignore till lies arrive
(อิกโน ทิล ไล แอะไรฝ)

What’s the point of it all
(ว็อท เดอะ พอยนท อ็อฝ อิท ดอร์)

Baby be brave, ‘coz what’s the point of it all,
(เบบิ บี บเรฝ , คอซ ว็อท เดอะ พอยนท อ็อฝ อิท ดอร์ ,)
what’s the point of it all, yeah
(ว็อท เดอะ พอยนท อ็อฝ อิท ดอร์ , เย่)
Baby don’t blow it, tell me what’s it all for.
(เบบิ ด้อนท์ บโล อิท , เท็ล มี ว็อท ซิท ออล ฟอ)
If you’re not terrified to fail
(อิฟ ยัวร์ น็อท เทลิฟายด์ ทู เฟล)

[Confide in me, tell your story]
([ ค็อนไฟด อิน มี , เท็ล ยุร ซโทริ ])
Are you terrified to fail
(อาร์ ยู เทลิฟายด์ ทู เฟล)
[It’s your fear that makes you worthy]
([ อิทซ ยุร เฟีย แดท เมค ยู เวอฑิ ])
I am terrified to fail
(ไอ แอ็ม เทลิฟายด์ ทู เฟล)
[Confide in me, tell your story]
([ ค็อนไฟด อิน มี , เท็ล ยุร ซโทริ ])
I am terrified to fail
(ไอ แอ็ม เทลิฟายด์ ทู เฟล)
[It’s your fear that makes you worthy]
([ อิทซ ยุร เฟีย แดท เมค ยู เวอฑิ ])

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Baby Be Brave คำอ่านไทย The Corrs

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น