เนื้อเพลง Love Me Tomorrow คำอ่านไทย Chicago

She said, ” It’s lonely here tonight ”
(ชี เซ็ด , ” อิทซ โลนลิ เฮียร ทุไนท “)
She’s always sad when she’s alone
(ชี ออลเว แซ็ด ฮเว็น ชี อะโลน)
She said ” I need you here tonight ”
(ชี เซ็ด ” ไอ นีด ยู เฮียร ทุไนท “)
She couldn’t wait ’til I get home
(ชี คูดซึ่น เวท ทิล ไอ เก็ท โฮม)
She loves me
(ชี ลัฝ มี)
And that’s all I need to know
(แอ็นด แด๊ท ซอร์ ไอ นีด ทู โน)
She’s part of my life
(ชี พาท อ็อฝ มาย ไลฟ)
Just a part I won’t let go
(จัซท ดา พาท ไอ ว็อนท เล็ท โก)

Then she said
(เด็น ชี เซ็ด)
” Love me tomorrow
(” ลัฝ มี ทุมอโร)
Won’t you please, promise me
(ว็อนท ยู พลีส , พรอมอิซ มี)
Love me tomorrow like today
(ลัฝ มี ทุมอโร ไลค ทุเด)
Love me tomorrow
(ลัฝ มี ทุมอโร)
Hurry back, can’t you see
(เฮอริ แบ็ค , แค็นท ยู ซี)
I need you more than yesterday ”
(ไอ นีด ยู โม แฑ็น เยซเทอะดิ “)

You know it’s always cold at night
(ยู โน อิทซ ออลเว โคลด แอ็ท ไนท)
It’s always lonely ’til the dawn
(อิทซ ออลเว โลนลิ ทิล เดอะ ดอน)
You know it’s not what we put on [?]
(ยู โน อิทซ น็อท ว็อท วี พัท ออน [ ])
Knowing she’s there, I’ll carry on
(โนอิง ชี แดร์ , แอล แคริ ออน)
Because she loves me
(บิคอส ชี ลัฝ มี)
And that’s all I need to know
(แอ็นด แด๊ท ซอร์ ไอ นีด ทู โน)
She’s part of my life
(ชี พาท อ็อฝ มาย ไลฟ)
Just a part I won’t let go
(จัซท ดา พาท ไอ ว็อนท เล็ท โก)

Then she said
(เด็น ชี เซ็ด)
” Love me tomorrow
(” ลัฝ มี ทุมอโร)
Won’t you please, promise me
(ว็อนท ยู พลีส , พรอมอิซ มี)
Love me tomorrow like today
(ลัฝ มี ทุมอโร ไลค ทุเด)
Love me tomorrow
(ลัฝ มี ทุมอโร)
Hurry back, can’t you see
(เฮอริ แบ็ค , แค็นท ยู ซี)
I need you more than any words could say ”
(ไอ นีด ยู โม แฑ็น เอนอิ เวิด เคิด เซ “)

She loves me
(ชี ลัฝ มี)
And that’s all I need to know
(แอ็นด แด๊ท ซอร์ ไอ นีด ทู โน)
She’s part of my life
(ชี พาท อ็อฝ มาย ไลฟ)
Just a part I won’t let go
(จัซท ดา พาท ไอ ว็อนท เล็ท โก)

Then she said
(เด็น ชี เซ็ด)
” Love me tomorrow
(” ลัฝ มี ทุมอโร)
Won’t you please, promise me
(ว็อนท ยู พลีส , พรอมอิซ มี)
Love me tomorrow like today
(ลัฝ มี ทุมอโร ไลค ทุเด)
Love me tomorrow
(ลัฝ มี ทุมอโร)
Hurry back, can’t you see
(เฮอริ แบ็ค , แค็นท ยู ซี)
Need you much more than yesterday
(นีด ยู มัช โม แฑ็น เยซเทอะดิ)
Love me tomorrow
(ลัฝ มี ทุมอโร)
Hurry back, can’t you see
(เฮอริ แบ็ค , แค็นท ยู ซี)
Need you much more than yesterday
(นีด ยู มัช โม แฑ็น เยซเทอะดิ)
Love me tomorrow
(ลัฝ มี ทุมอโร)
Love me tomorrow like today
(ลัฝ มี ทุมอโร ไลค ทุเด)
Love me tomorrow
(ลัฝ มี ทุมอโร)
I need you much more than yesterday
(ไอ นีด ยู มัช โม แฑ็น เยซเทอะดิ)
Love me tomorrow
(ลัฝ มี ทุมอโร)
Love me tomorrow like today ”
(ลัฝ มี ทุมอโร ไลค ทุเด “)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Love Me Tomorrow คำอ่านไทย Chicago

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น