เนื้อเพลง Summer Rain คำอ่านไทย Carl Thomas

Storming outside, rain
(สตอมมิง เอาทไซด , เรน)
She keeps me home
(ชี คีพ มี โฮม)
Quiet conversation makes me warm
(คไวเอ็ท คอนเฝอะเซฌัน เมค มี วอม)
So
(โซ)

Summer rain
(ซัมเมอะ เรน)
Whispers me to sleep
(ฮวีซเพอะ มี ทู ซลีพ)
And wakes me up again
(แอ็นด เวค มี อัพ อะเกน)
Sometimes I swear I hear her call my name
(ซัมไทม์ ซาย ซแว ไอ เฮีย เฮอ คอล มาย เนม)
To wash away the pain
(ทู ว็อฌ อะเว เดอะ เพน)
My summer rain
(มาย ซัมเมอะ เรน)

In the middle of the night when I’m alone
(อิน เดอะ มิ๊ดเดิ้ล อ็อฝ เดอะ ไนท ฮเว็น แอม อะโลน)
I feel her kisses on me even when she’s gone
(ไอ ฟีล เฮอ คีสเซซ ออน มี อีเฝ็น ฮเว็น ชี กอน)
Can’t wait ’till she gets home
(แค็นท เวท ทิล ชี เก็ท โฮม)

Summer rain
(ซัมเมอะ เรน)
Whispers me to sleep
(ฮวีซเพอะ มี ทู ซลีพ)
And wakes me up again
(แอ็นด เวค มี อัพ อะเกน)
Sometimes I swear I hear her call my name
(ซัมไทม์ ซาย ซแว ไอ เฮีย เฮอ คอล มาย เนม)
To wash away the pain
(ทู ว็อฌ อะเว เดอะ เพน)
My summer rain
(มาย ซัมเมอะ เรน)

I don’t mind if it rains forever
(ไอ ด้อนท์ ไมนด อิฟ อิท เรน เฟาะเรฝเออะ)
Let it rain, rain, let it rain
(เล็ท ดิธ เรน , เรน , เล็ท ดิธ เรน)
I said I don’t mind if it rains forever
(ไอ เซ็ด ดาย ด้อนท์ ไมนด อิฟ อิท เรน เฟาะเรฝเออะ)
Let it rain, rain, let it rain
(เล็ท ดิธ เรน , เรน , เล็ท ดิธ เรน)

So go ahead and make it rain
(โซ โก อะเฮด แอ็นด เมค อิท เรน)
You bring the sunshine back again
(ยู บริง เดอะ ซันชาย แบ็ค อะเกน)
So go ahead and make it rain
(โซ โก อะเฮด แอ็นด เมค อิท เรน)
Your tender touches wash away my rain
(ยุร เทนเดอะ ทูช ว็อฌ อะเว มาย เรน)

Summer rain
(ซัมเมอะ เรน)
Whispers me to sleep
(ฮวีซเพอะ มี ทู ซลีพ)
And wakes me up again
(แอ็นด เวค มี อัพ อะเกน)
Sometimes I swear I hear her call my name
(ซัมไทม์ ซาย ซแว ไอ เฮีย เฮอ คอล มาย เนม)
To wash away the pain
(ทู ว็อฌ อะเว เดอะ เพน)
My summer rain
(มาย ซัมเมอะ เรน)

Summer rain
(ซัมเมอะ เรน)
Whispers me to sleep
(ฮวีซเพอะ มี ทู ซลีพ)
And wakes me up again
(แอ็นด เวค มี อัพ อะเกน)
Sometimes I swear I hear her call my name
(ซัมไทม์ ซาย ซแว ไอ เฮีย เฮอ คอล มาย เนม)
To wash away the pain
(ทู ว็อฌ อะเว เดอะ เพน)
My summer rain
(มาย ซัมเมอะ เรน)

So go ahead and make it rain
(โซ โก อะเฮด แอ็นด เมค อิท เรน)
You bring the sunshine back again
(ยู บริง เดอะ ซันชาย แบ็ค อะเกน)
So go ahead and make it rain
(โซ โก อะเฮด แอ็นด เมค อิท เรน)
Your tender touches wash away my rain
(ยุร เทนเดอะ ทูช ว็อฌ อะเว มาย เรน)

So go ahead and make it rain
(โซ โก อะเฮด แอ็นด เมค อิท เรน)
You bring the sunshine back again
(ยู บริง เดอะ ซันชาย แบ็ค อะเกน)
So go ahead and make it rain
(โซ โก อะเฮด แอ็นด เมค อิท เรน)
Your tender touches wash away my rain
(ยุร เทนเดอะ ทูช ว็อฌ อะเว มาย เรน)

Summer rain
(ซัมเมอะ เรน)
Whispers me to sleep
(ฮวีซเพอะ มี ทู ซลีพ)
And wakes me up again
(แอ็นด เวค มี อัพ อะเกน)
Sometimes I swear I hear her call my name
(ซัมไทม์ ซาย ซแว ไอ เฮีย เฮอ คอล มาย เนม)
To wash away the pain
(ทู ว็อฌ อะเว เดอะ เพน)
My summer rain
(มาย ซัมเมอะ เรน)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Summer Rain คำอ่านไทย Carl Thomas

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น