เนื้อเพลง Innuendo (Queen) คำอ่านไทย Queen

While the sun hangs in the sky and the desert has sand
(ฮไวล เดอะ ซัน แฮ็ง ซิน เดอะ ซไค แอ็นด เดอะ เดสเอิท แฮ็ส แซ็นด)
While the waves crash in the sea and meet the land
(ฮไวล เดอะ เวฝ คแร็ฌ อิน เดอะ ซี แอ็นด มีท เดอะ แล็นด)
While there’s a wind and the stars and the rainbow
(ฮไวล แดร์ ซา วินด แอ็นด เดอะ ซทา แซน เดอะ เรนโบว์)
Till the mountains crumble into the plain
(ทิล เดอะ เมานทิน แคมเบิล อีนทุ เดอะ พเลน)
Oh yes we’ll keep on tryin’
(โอ เย็ซ เว็ล คีพ ออน ทายอิน)
Tread that fine line
(ทเร็ด แดท ไฟน ไลน)
Oh we’ll keep on tryin’ yeah
(โอ เว็ล คีพ ออน ทายอิน เย่)
Just passing our time
(จัซท พาซซิง เอ๊า ไทม)
While we live according to race, colour or creed
(ฮไวล วี ไลฝ แอ็คคอดดิง ทู เรซ , คัลเออะ ออ ครีด)
While we rule by blind madness and pure greed
(ฮไวล วี รูล ไบ บไลนด แมดเน็ซ แซน พยูร กรีด)
Our lives dictated by tradition, superstition, false religion
(เอ๊า ไลฝ ดีคเทท ไบ ทระดีฌอัน , ซยูเพิซทีฌอัน , ฟอลซ ริลีจอัน)
Through the eons, and on and on
(ธรู ดิ อีอ็อน , แอ็นด ออน แอ็นด ออน)
Oh yes we’ll keep on tryin’
(โอ เย็ซ เว็ล คีพ ออน ทายอิน)
We’ll tread that fine line
(เว็ล ทเร็ด แดท ไฟน ไลน)
Oh we’ll keep on tryin’
(โอ เว็ล คีพ ออน ทายอิน)
Till the end of time
(ทิล ดิ เอ็นด อ็อฝ ไทม)
Till the end of time
(ทิล ดิ เอ็นด อ็อฝ ไทม)

Through the sorrow all through our splendour
(ธรู เดอะ ซอโร ออล ธรู เอ๊า ซพเลนเดอะ)
Don’t take offence at my innuendo
(ด้อนท์ เทค อ็อฟเฟนซ แอ็ท มาย อินิวเอนโด)

You can be anything you want to be
(ยู แค็น บี เอนอิธิง ยู ว็อนท ทู บี)
Just turn yourself into anything you think that you could ever be
(จัซท เทิน ยุรเซลฟ อีนทุ เอนอิธิง ยู ธิงค แดท ยู เคิด เอฝเออะ บี)
Be free with your tempo, be free be free
(บี ฟรี วิฑ ยุร เทมโพ , บี ฟรี บี ฟรี)
Surrender your ego – be free, be free to yourself
(ซะเรนเดอะ ยุร อีโก บี ฟรี , บี ฟรี ทู ยุรเซลฟ)

Oooh, ooh –
(อู้ , อู้)
If there’s a God or any kind of justice under the sky
(อิฟ แดร์ ซา ก็อด ออ เอนอิ ไคนด อ็อฝ จัสติกส อันเดอะ เดอะ ซไค)
If there’s a point, if there’s a reason to live or die
(อิฟ แดร์ ซา พอยนท , อิฟ แดร์ ซา รี๊ซั่น ทู ไลฝ ออ ได)
If there’s an answer to the questions we feel bound to ask
(อิฟ แดร์ แอน อานเซอะ ทู เดอะ คเวซชัน วี ฟีล เบานด ทู อาซค)
Show yourself – destroy our fears – release your mask
(โฌ ยุรเซลฟ ดิซทรอย เอ๊า เฟีย รีลีซ ยุร มาซค)
Oh yes we’ll keep on trying
(โอ เย็ซ เว็ล คีพ ออน ทไรอิง)
Hey tread that fine line
(เฮ ทเร็ด แดท ไฟน ไลน)
Yeah we’ll keep on smiling yeah
(เย่ เว็ล คีพ ออน ซไมลอิง เย่)
And whatever will be – will be
(แอ็นด ฮว็อทเอฝเออะ วิล บี วิล บี)
We’ll just keep on trying
(เว็ล จัซท คีพ ออน ทไรอิง)
We’ll just keep on trying
(เว็ล จัซท คีพ ออน ทไรอิง)
Till the end of time
(ทิล ดิ เอ็นด อ็อฝ ไทม)
Till the end of time
(ทิล ดิ เอ็นด อ็อฝ ไทม)
Till the end of time
(ทิล ดิ เอ็นด อ็อฝ ไทม)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Innuendo (Queen) คำอ่านไทย Queen

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น