เนื้อเพลง How Can I Live คำอ่านไทย Ill Nino

I am so alike you
(ไอ แอ็ม โซ อะไลค ยู)
In so many ways
(อิน โซ เมนอิ เว)
I know I’m just a copy
(ไอ โน แอม จัซท ดา คอพอิ)
That carries on the strain
(แดท แคร์รี่ ออน เดอะ ซทเรน)
But, we make the same mistakes
(บัท , วี เมค เดอะ เซม มิซเทค)
‘Cause, we are one and the same
(คอส , วี อาร์ วัน แอ็นด เดอะ เซม)
We leave behind the stain
(วี ลีฝ บิไฮนด เดอะ ซเทน)
That will never separate
(แดท วิล เนฝเวอะ เซพอะริท)

All the lies in me
(ออล เดอะ ไล ซิน มี)
All that dies in me
(ออล แดท ได ซิน มี)
How can I live without you?
(เฮา แค็น นาย ไลฝ วิเฑาท ยู)
All that lies in me
(ออล แดท ไล ซิน มี)
All that dies in me
(ออล แดท ได ซิน มี)
How can I live without you?
(เฮา แค็น นาย ไลฝ วิเฑาท ยู)

I am your mirror image
(ไอ แอ็ม ยุร มีเรอะ อีมอิจ)
I’m all you left behind
(แอม ออล ยู เล็ฟท บิไฮนด)
You made me what I am
(ยู เมด มี ว็อท ไอ แอ็ม)
But who the hell am I?
(บัท ฮู เดอะ เฮ็ล แอ็ม ไอ)
But, we make the same mistakes
(บัท , วี เมค เดอะ เซม มิซเทค)
‘Cause, we are one and the same
(คอส , วี อาร์ วัน แอ็นด เดอะ เซม)
We leave behind the stain
(วี ลีฝ บิไฮนด เดอะ ซเทน)
That will never separate
(แดท วิล เนฝเวอะ เซพอะริท)

All the lies in me
(ออล เดอะ ไล ซิน มี)
All that dies in me
(ออล แดท ได ซิน มี)
How can I live without you?
(เฮา แค็น นาย ไลฝ วิเฑาท ยู)
All that lies in me
(ออล แดท ไล ซิน มี)
All that dies in me
(ออล แดท ได ซิน มี)
How can I live without you?
(เฮา แค็น นาย ไลฝ วิเฑาท ยู)

We’ve made the same mistakes
(หวีบ เมด เดอะ เซม มิซเทค)
We are one and the same
(วี อาร์ วัน แอ็นด เดอะ เซม)
How can I live
(เฮา แค็น นาย ไลฝ)

Do you think of me?
(ดู ยู ธิงค อ็อฝ มี)
Do you dream of me?
(ดู ยู ดรีม อ็อฝ มี)
I always dream about you
(ไอ ออลเว ดรีม อะเบาท ยู)
Do you think of me?
(ดู ยู ธิงค อ็อฝ มี)
Do you dream of me?
(ดู ยู ดรีม อ็อฝ มี)
I always dream about you
(ไอ ออลเว ดรีม อะเบาท ยู)

Namaste
(Namaste)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง How Can I Live คำอ่านไทย Ill Nino

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น