เนื้อเพลง Walked Outta Heaven คำอ่านไทย Jagged Edge

[Verse 1-Brain]
([ เฝิซ วัน บเรน ])
I’m rolling down a lonley highway asking god to please forgive me for messing up tha blessing he gave to me i see,
(แอม โรลลิง เดาน อะ lonley ไฮฮเวย์ อาคกิ้ง ก็อด ทู พลีส เฟาะกีฝ มี ฟอ เมซซิง อัพ ท่า บเลซซิง ฮี เกฝ ทู มี ไอ ซี ,)
evrything clearer now the nights is black as, black as its ever been
(เอฟรี่ติง เคียเลอ เนา เดอะ ไนท ซิส บแล็ค แอ็ส , บแล็ค แอ็ส อิทซ เอฝเออะ บีน)
with out my girl imma lose it i pray that he would just shed his grace on me, i need, just to be back with my baby
(วิฑ เอ้า มาย เกิล แอมมา ลูส อิท ไอ พเร แดท ฮี เวิด จัซท ชี ฮิส กเรซ ออน มี , ไอ นีด , จัซท ทู บี แบ็ค วิฑ มาย เบบิ)

[Chorus]
([ โครัซ ])
feel like i just walked right out of heaven
(ฟีล ไลค ไก จัซท วอค ไรท เอ้า อ็อฝ เฮฝเอ็น)
feel like i have damn near threw my life away, hey yea yea
(ฟีล ไลค ไก แฮ็ฝ แด็ม เนีย ธรู มาย ไลฟ อะเว , เฮ เย เย)
say like a child thats lost at seven
(เซ ไลค เก ไชล แด๊ท ล็อซท แอ็ท เซฝเอ็น)
dont know what to do feel like i just walk right out of heaven
(ด้อนท์ โน ว็อท ทู ดู ฟีล ไลค ไก จัซท วอค ไรท เอ้า อ็อฝ เฮฝเอ็น)

[Verse 2-brandon]
([ เฝิซ ทู brandon ])

see my mamma told me thats if its ment to be she’ll come back and she’ll forgive me and the best thing i can do it to just
(ซี มาย มะมา โทลด มี แด๊ท อิฟ อิทซ เม็นท ทู บี เฌ็ล คัม แบ็ค แอ็นด เฌ็ล เฟาะกีฝ มี แอ็นด เดอะ เบ็ซท ธิง ไอ แค็น ดู อิท ทู จัซท)
let her, let her go i know, i don’t wanna do it
(เล็ท เฮอ , เล็ท เฮอ โก ไอ โน , ไอ ด้อนท์ วอนนา ดู อิท)
but if i continue to push she’ll just pull away and i know that in my heat its a reality i didn’t treat her like she wanted
(บัท อิฟ ฟาย ค็อนทีนยู ทู พุฌ เฌ็ล จัซท พุล อะเว แอ็นด ดาย โน แดท อิน มาย ฮีท อิทซ ซา ริแอลอิทิ ไอ ดิ๊นอิน ทรีท เฮอ ไลค ชี ว็อนท)
to be treated, and i hope that shes not gone for good no no
(ทู บี ทีอี , แอ็นด ดาย โฮพ แดท ชี น็อท กอน ฟอ เกิด โน โน)

[Chorus]
([ โครัซ ])
feel like i just walked right out of heaven
(ฟีล ไลค ไก จัซท วอค ไรท เอ้า อ็อฝ เฮฝเอ็น)
feel like i have damn near threw my life away, hey
(ฟีล ไลค ไก แฮ็ฝ แด็ม เนีย ธรู มาย ไลฟ อะเว , เฮ)
say just like a child thats lost at seven
(เซ จัซท ไลค เก ไชล แด๊ท ล็อซท แอ็ท เซฝเอ็น)
dont know what to do get back right with you
(ด้อนท์ โน ว็อท ทู ดู เก็ท แบ็ค ไรท วิฑ ยู)

feel like i just walked right out of heaven
(ฟีล ไลค ไก จัซท วอค ไรท เอ้า อ็อฝ เฮฝเอ็น)
feel like i have damn near threw my life away, hey yea yea
(ฟีล ไลค ไก แฮ็ฝ แด็ม เนีย ธรู มาย ไลฟ อะเว , เฮ เย เย)
like a child thats lost at 7
(ไลค เก ไชล แด๊ท ล็อซท แอ็ท เซฝเว่น)
dont know what to do feel like i just walk right out of heaven
(ด้อนท์ โน ว็อท ทู ดู ฟีล ไลค ไก จัซท วอค ไรท เอ้า อ็อฝ เฮฝเอ็น)

[Bridge 1]
([ บริจ วัน ])
hey girl waiting for you all the time, suppose to move on with my life, and girl i tred and i tryed
(เฮ เกิล เวททิง ฟอ ยู ออล เดอะ ไทม , ซัพโพส ทู มูฝ ออน วิฑ มาย ไลฟ , แอ็นด เกิล ไอ tred แอ็นด ดาย ทไร)
i feel like i can’t walk, i feel like i can’t talk girl i dont know what to do get back right with you i feel like i just
(ไอ ฟีล ไลค ไก แค็นท วอค , ไอ ฟีล ไลค ไก แค็นท ทอค เกิล ไอ ด้อนท์ โน ว็อท ทู ดู เก็ท แบ็ค ไรท วิฑ ยู ไอ ฟีล ไลค ไก จัซท)
walked outta heaven
(วอค เอ๊าตา เฮฝเอ็น)

[Bridge 2-Wingo]
([ บริจ ทู Wingo ])
if u ever loved somebody, and if you ever had somebody, but you know that you hurt that somebody, let me here you say yea
(อิฟ ยู เอฝเออะ ลัฝ ซัมบอดี้ , แอ็นด อิฟ ยู เอฝเออะ แฮ็ด ซัมบอดี้ , บัท ยู โน แดท ยู เฮิท แดท ซัมบอดี้ , เล็ท มี เฮียร ยู เซ เย)

[Chorus-repeat till fade]
([ โครัซ ริพีท ทิล เฝด ])
feel like i just walked right out of heaven
(ฟีล ไลค ไก จัซท วอค ไรท เอ้า อ็อฝ เฮฝเอ็น)
feel like i have damn near threw my life away, hey
(ฟีล ไลค ไก แฮ็ฝ แด็ม เนีย ธรู มาย ไลฟ อะเว , เฮ)
like a child thats lost at seven
(ไลค เก ไชล แด๊ท ล็อซท แอ็ท เซฝเอ็น)
dont know what to do to get back right with you
(ด้อนท์ โน ว็อท ทู ดู ทู เก็ท แบ็ค ไรท วิฑ ยู)

feel like i just walked right out of heaven
(ฟีล ไลค ไก จัซท วอค ไรท เอ้า อ็อฝ เฮฝเอ็น)
feel like i have damn near threw my life away, hey yea yea
(ฟีล ไลค ไก แฮ็ฝ แด็ม เนีย ธรู มาย ไลฟ อะเว , เฮ เย เย)
like a child thats lost at seven
(ไลค เก ไชล แด๊ท ล็อซท แอ็ท เซฝเอ็น)
dont know what to do feel like i just walk
(ด้อนท์ โน ว็อท ทู ดู ฟีล ไลค ไก จัซท วอค)

feel like i just walked right out of heaven
(ฟีล ไลค ไก จัซท วอค ไรท เอ้า อ็อฝ เฮฝเอ็น)
feel like i have damn near threw my life away, hey
(ฟีล ไลค ไก แฮ็ฝ แด็ม เนีย ธรู มาย ไลฟ อะเว , เฮ)
like a child thats lost at seven
(ไลค เก ไชล แด๊ท ล็อซท แอ็ท เซฝเอ็น)
dont know what to do feel like i just walk right out of heaven
(ด้อนท์ โน ว็อท ทู ดู ฟีล ไลค ไก จัซท วอค ไรท เอ้า อ็อฝ เฮฝเอ็น)

feel like i just walked right out of heaven
(ฟีล ไลค ไก จัซท วอค ไรท เอ้า อ็อฝ เฮฝเอ็น)
feel like i have damn near threw my life away, hey yea yea
(ฟีล ไลค ไก แฮ็ฝ แด็ม เนีย ธรู มาย ไลฟ อะเว , เฮ เย เย)
like a child thats lost at seven
(ไลค เก ไชล แด๊ท ล็อซท แอ็ท เซฝเอ็น)
dont know what to do feel like i just walk right out of heaven
(ด้อนท์ โน ว็อท ทู ดู ฟีล ไลค ไก จัซท วอค ไรท เอ้า อ็อฝ เฮฝเอ็น)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Walked Outta Heaven คำอ่านไทย Jagged Edge

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น