เนื้อเพลง Thicky Thick Girl คำอ่านไทย Nelly

Chorus
(โครัซ)
See Now You Could Be A Lady Or A B*tch Now
(ซี เนา ยู เคิด บี อะ เลดิ ออ รา บี *tch เนา)
Still Your Thicky Thicky Thicky Thick
(ซทิล ยุร ติ๊กกี้ ติ๊กกี้ ติ๊กกี้ ธิค)
Lookin Like A Lolli Pop Waitin For The Lick Girl
(ลุคกิน ไลค เก Lolli พ็อพ เว๊ทดิน ฟอ เดอะ ลิค เกิล)
Your Thicky Thicky Thicky Thick
(ยุร ติ๊กกี้ ติ๊กกี้ ติ๊กกี้ ธิค)
Remind Me Of My 6 4 Waitin At The Switch Girl
(ริไมนด มี อ็อฝ มาย ซิก โฟว เว๊ทดิน แอ็ท เดอะ ซวิช เกิล)
Your Thicky Thicky Thicky Thick
(ยุร ติ๊กกี้ ติ๊กกี้ ติ๊กกี้ ธิค)
Could Be A Crime That Im Waiting To Commit Girl
(เคิด บี อะ คไรม แดท แอม เวททิง ทู ค็อมมีท เกิล)
Your Thicky Thicky Thicky Thick
(ยุร ติ๊กกี้ ติ๊กกี้ ติ๊กกี้ ธิค)

Murphy Lee
(เมอร์ฟรี ลี)
So Basically I’m A Joke Right
(โซ เบซซิคอลลี่ แอม มา โจค ไรท)
Look Me In The Eyes And Tell Me If You Don’t Lie
(ลุค มี อิน ดิ ไอ แซน เท็ล มี อิฟ ยู ด้อนท์ ไล)
When Are You That Shoes Untied Before You Know It Method
(ฮเว็น อาร์ ยู แดท ฌู อันไท บิโฟ ยู โน อิท เมธอัด)
First Step We Getting Naked Pants Gone In 20 Seconds
(เฟิซท ซเท็พ วี เกดดดิ้ง เนคิด แพ็นท กอน อิน 20 เซคอันด)
It’s Gettin Hectic
(อิทซ เกดดิน เฮคทิค)
Reckage Is Likea Hoopty Hittin Shawns
(Reckage อีส Likea ฮูพดี ฮิทดิน ชอน)
But It Seems Im Behind Schedule With Broad Troubles Twistin
(บัท ดิธ ซีม แอม บิไฮนด ซเคจยูล วิฑ บรอด ทรั๊บเบิ้ล ทวิซติน)
And Pullin
(แอ็นด พลูลิน)
Im Like Shorty Help Me Come On
(แอม ไลค ชอร์ทดิง เฮ็ลพ มี คัมมอน)
Help Me Please Don’t Blow My High Cause I’m Too Horny
(เฮ็ลพ มี พลีส ด้อนท์ บโล มาย ไฮ คอส แอม ทู ฮอนิ)
She Giggles And Gives A Horny Smile
(ชี กิ๊กเกิล แซน กิฝ ซา ฮอนิ ซไมล)
So I Take Advantage
(โซ ไอ เทค แอ็ดฝานทิจ)
Kisses In Gentle Places Tryin To Get Myself Established
(คีสเซซ ซิน เจ๊นเทิ่ล พเลซ ทายอิน ทู เก็ท ไมเซลฟ เอ็ซแทบลิฌ)
I’m Comfortable Wanna Be In That Moe
(แอม คอมโฟเทเบิ่ล วอนนา บี อิน แดท โม)
With No Control
(วิฑ โน ค็อนทโรล)
Concentrating On My Relay Her Every Blow
(Concentratings ออน มาย ริเล เฮอ เอฝริ บโล)
Yo’ I’m Still Cold
(โย แอม ซทิล โคลด)
But Cooler Than 2 Below
(บัท คูลเออะ แฑ็น ทู บิโล)
And Now I Got That Wrong In The Past You’ll Never Know
(แอ็นด เนา ไอ ก็อท แดท ร็อง อิน เดอะ พาซท โยว เนฝเวอะ โน)
It’s On
(อิทซ ออน)
Put My Penis In Accurate
(พัท มาย พีนิซ ซิน แอคคิวริท)
Just Relaxing It
(จัซท Relaxings อิท)
Now It’s My Time To Party Like The Lunatics At An
(เนา อิทซ มาย ไทม ทู พาทิ ไลค เดอะ ลยูนะทิค แอ็ท แอน)

Chorus
(โครัซ)

Ali
(เอลลี)
Now Comes First Like The Front Porch And The Polo Shirts
(เนา คัม เฟิซท ไลค เดอะ ฟรันท โพช แอ็นด เดอะ โพโล เฌิท)
Skirts There They Are Thats The One Cause Im Far
(ซเคิท แดร์ เด อาร์ แด๊ท ดิ วัน คอส แอม ฟา)
From Average Lane With That ‘what’s Your Name ‘ Game
(ฟร็อม แอฝเออะริจ เลน วิฑ แดท ว็อท ยุร เนม เกม)
I’m Stormin On Your Brain Like A Surgeon In The Rain
(แอม สตอร์มิน ออน ยุร บเรน ไลค เก เซอจัน อิน เดอะ เรน)
Take The Fame If Can
(เทค เดอะ เฟม อิฟ แค็น)
Watch Me Wrap Like Saran
(ว็อช มี แร็พ ไลค เซรัน)
All Up In This Sh*t Now
(ออล อัพ อิน ดีซ ฌะ *ที เนา)
You Want Me Like A Tan
(ยู ว็อนท มี ไลค เก แท็น)
Live In Me Like A Van
(ไลฝ อิน มี ไลค เก แฝ็น)
In Reverse That’s The Worst
(อิน ริเฝิซ แด๊ท เดอะ เวิซท)
Playa Curse Put Up On Me Now
(พอลเย เคิซ พัท อัพ ออน มี เนา)
We Spreadin On My Hommies Like A Germ
(วี สเปรสดิน ออน มาย Hommies ไลค เก เจิม)
Watch Me Turn Into Captain Kill A Hoe
(ว็อช มี เทิน อีนทุ แคพทิน คิล อะ โฮ)
Fill A Hoe Strong
(ฟิล อะ โฮ ซทร็อง)
Watch Me Last Long Like A Penny Broke Many Motels
(ว็อช มี ลาซท ล็อง ไลค เก เพนนี บโรค เมนอิ โมะเทล)
I Got A Rich Coupon
(ไอ ก็อท ดา ริช คูพ็อน)
I’m Doing Dismounts On Foutons
(แอม ดูอิง ดิซเมานท ออน Foutons)
Comin Out Like Key Won
(คัมอิน เอ้า ไลค คี ว็อน)
I Feel Like Ceramic In A Hammoc
(ไอ ฟีล ไลค ซิแรมอิค อิน อะ Hammoc)
God Damn It
(ก็อด แด็ม หนิด)
Thats My Words
(แด๊ท มาย เวิด)
Oohs And Aahs Slurred Like A Verb
(อู้ แซน อาอ้า สเลอด ไลค เก เฝิบ)
Someone Acting Like An Ass Like A Metaphor
(ซัมวัน แอคทิง ไลค แอน อาซ ไลค เก เมทอะฟอ)
Now I’m Headed For The Highways
(เนา แอม เฮ็ด ฟอ เดอะ ไฮฮเวย์)
Selling Me By’s Sideways
(เซลลิง มี บายสฺ ไซดเวส)

Chorus
(โครัซ)

Selling Sh*t Out To They Ears
(เซลลิง ฌะ *ที เอ้า ทู เด เอีย)
Hot Tones And Telephones
(ฮ็อท โทน แซน เทลอิโฟน)
Just To Get They Bezzle Home
(จัซท ทู เก็ท เด เบดเซว โฮม)
Gonna Watch My Bedrock Like Flinstones
(กอนนะ ว็อช มาย Bedrock ไลค Flinstones)
Son Too Strong
(ซัน ทู ซทร็อง)
Try To Smoke Your Sack Is Fatty Sonic
(ทไร ทู ซโมค ยุร แซ็ค อีส แฟททิ ซอนอิค)
Drive Me Nuts Like Planters
(ดไรฝ มี นัท ไลค พลานเทอะ)
Harpin A N*gga Like Offalana Swish
(Harpin อะ เอ็น *gga ไลค Offalana ซวิฌ)
I Ban Ya From The Smoke House Church
(ไอ แบ็น ยา ฟร็อม เดอะ ซโมค เฮาซ เชิช)
Who You Think You F*ckin With
(ฮู ยู ธิงค ยู เอฟ *ckin วิฑ)
Trying To Play Me Like
(ทไรอิง ทู พเล มี ไลค)
Pull Some Dumber And Dumber Sh*t
(พุล ซัม ดรัมเมอร์ แอ็นด ดรัมเมอร์ ฌะ *ที)
Stomp Me Like A Step Show Grab Ho
(สตอมพฺมี ไลค เก ซเท็พ โฌ กแร็บ โฮ)
Then I Let Go Throw Split
(เด็น นาย เล็ท โก ธโร ซพลิท)
That Ass Like G Strings Up On These Rat Hoes
(แดท อาซ ไลค จี ซทริง อัพ ออน ฑิส แร็ท โฮ)
I Pose As A Threat
(ไอ โพส แอ็ส ซา ธเร็ท)
To Hit Any One Of These N*ggas Rats
(ทู ฮิท เอนอิ วัน อ็อฝ ฑิส เอ็น *ggas แร็ท)
Split Some Game And Get Them Burnt
(ซพลิท ซัม เกม แอ็นด เก็ท เฑ็ม เบินท)
Gonna Watch This Tag Team Like Free Bird
(กอนนะ ว็อช ดีซ แท็ก ทีม ไลค ฟรี เบิด)
Say The Word
(เซ เดอะ เวิด)
I Be At Rats With All My Partners
(ไอ บี แอ็ท แร็ท วิฑ ออล มาย พาทเนอะ)
Straight Loungin With A Pocket Full Of Rubbers And Have It
(ซทเรท ลันจิน วิฑ อะ พอคเค็ท ฟูล อ็อฝ รับเบอะ แซน แฮ็ฝ อิท)
Bouncin
(เบ๊าซิน)
Go Make The Announcment
(โก เมค ดิ announcment)
Smoke Like Dynamite The Good Times
(ซโมค ไลค ไดนะไมท เดอะ เกิด ไทม)
Want Both Girls Like Prime Time
(ว็อนท โบธ เกิล ไลค พไรม ไทม)
Want Real Highs And Thick Thighs Take Pride In My Stylin
(ว็อนท ริแอ็ล ไฮ แซน ธิค ไธ เทค พไรด อิน มาย สตีลิน)
Head Bustin You Be Drivin
(เฮ็ด บัสติน ยู บี ดรายวิน)
Got ’em Bangin The Walls So Hard Te Neighbors Callin
(ก็อท เอ็ม แบงงิน เดอะ วอล โซ ฮาด Te เนเบอะ คอลลิน)
Asking You Whats
(อาคกิ้ง ยู ว็อท)

Chorus Begins
(โครัซ บีกีน)

Going On Over There
(โกอิ้ง ออน โอเฝอะ แดร์)
Sounds Like You Guys Are Going Crazy
(เซานด ไลค ยู ไก แซร์ โกอิ้ง คเรสิ)
Going Going Gone
(โกอิ้ง โกอิ้ง กอน)

Chorus 2x
(โครัซ 2x)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Thicky Thick Girl คำอ่านไทย Nelly

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น