เนื้อเพลง Everything Is Everything คำอ่านไทย Lauryn Hill

Everything is everything
(เอ๊วี่ติง อีส เอ๊วี่ติง)
What is meant to be, will be
(ว็อท อีส เม็นท ทู บี , วิล บี)
After winter, must come spring
(อาฟเทอะ วีนเทอะ , มัซท คัม ซพริง)
Change, it comes eventually
(เชนจ , อิท คัม อิเฝนชัวลิ)
[2x]
([ 2x ])

I wrote these words for everyone
(ไอ โรท ฑิส เวิด ฟอ เอ๊วี่วัน)
Who struggles in their youth
(ฮู สทรั๊กเกิ้ล ซิน แด ยูธ)
Who won’t accept deception
(ฮู ว็อนท แอ็คเซพท ดิเซพฌัน)
Instead of what is truth
(อินซเทด อ็อฝ ว็อท อีส ทรูธ)
It seems we lose the game,
(อิท ซีม วี ลูส เดอะ เกม ,)
Before we even start to play
(บิโฟ วี อีเฝ็น ซทาท ทู พเล)
Who made these rules? We’re so confused
(ฮู เมด ฑิส รูล เวีย โซ ค็อนฟยูส)
Easily led astray
(อีสอิลิ เล็ด อัซทเร)
Let me tell ya that
(เล็ท มี เท็ล ยา แดท)
Everything is everything
(เอ๊วี่ติง อีส เอ๊วี่ติง)
Everything is everything
(เอ๊วี่ติง อีส เอ๊วี่ติง)
After winter, must come spring
(อาฟเทอะ วีนเทอะ , มัซท คัม ซพริง)
Everything is everything
(เอ๊วี่ติง อีส เอ๊วี่ติง)

I philosophy
(ไอ ฟิลอซโอะฟิ)
Possibly speak tongues
(พอซซิบลิ ซพีค ทัง)
Beat drum, Abyssinian, street Baptist
(บีท ดรัม , แอบิซีนเอียน , ซทรีท แบพทิซท)
Rap this in fine linen
(แร็พ ดีซ ซิน ไฟน ลีนอิน)
From the beginning
(ฟร็อม เดอะ บีกีนนิง)
My practice extending across the atlas
(มาย พแรคทิซ extendings อัครอซ ดิ แอทแล็ซ)
I begat this
(ไอ บีกาด ดีซ)
Flippin’ in the ghetto on a dirty mattress
(ฟริพพิน อิน เดอะ เกทโท ออน อะ เดอทิ แมททเร็ซ)
You can’t match this rapper / actress
(ยู แค็นท แม็ช ดีซ แรพเพอ / แอคทเร็ซ)
More powerful than two Cleopatras
(โม เพาเออะฟุล แฑ็น ทู Cleopatras)
Bomb graffiti on the tomb of Nefertiti
(บ็อม ครัฟฟีดีออน เดอะ ทูม อ็อฝ Nefertiti)
MCs ain’t ready to take it to the Serengeti
(เมซีสฺ เอน เรดอิ ทู เทค อิท ทู เดอะ Serengeti)
My rhymes is heavy like the mind of Sister Betty
(มาย ไรม ซิส เฮฝอิ ไลค เดอะ ไมนด อ็อฝ ซีซเทอะ Betty)
L. Boogie spars with stars and constellations
(แอล บูกี ซพา วิฑ ซทา แซน คอนสเท็ลเลฌัน)
Then came down for a little conversation
(เด็น เคม เดาน ฟอ รา ลิ๊ทเทิ่ล คอนเฝอะเซฌัน)
Adjacent to the king, fear no human being
(แอะเจเซ็นท ทู เดอะ คิง , เฟีย โน ฮยูแม็น บีอิง)
Roll with cherubims to Nassau Coliseum
(โรล วิฑ เชริวบิม ทู แนซซา คอลิซีอัม)
Now hear this mixture
(เนา เฮีย ดีซ มีคซเชอะ)
Where hip hop meets scripture
(ฮแว ฮิพ ฮ็อพ มีท ซครีพเชอะ)
Develop a negative into a positive picture
(ดิเฝลอัพ อะ เนกอะทิฝ อีนทุ อะ พอสอิทิฝ พีคเชอะ)

Now, everything is everything
(เนา , เอ๊วี่ติง อีส เอ๊วี่ติง)
What is meant to be, will be
(ว็อท อีส เม็นท ทู บี , วิล บี)
After winter, must come spring
(อาฟเทอะ วีนเทอะ , มัซท คัม ซพริง)
Change, it comes eventually
(เชนจ , อิท คัม อิเฝนชัวลิ)

Sometimes it seems
(ซัมไทม์ ซิท ซีม)
We’ll touch that dream
(เว็ล ทั๊ช แดท ดรีม)
But things come slow or not at all
(บัท ธิง คัม ซโล ออ น็อท แอ็ท ดอร์)
And the ones on top, won’t make it stop
(แอ็นด ดิ วัน ออน ท็อพ , ว็อนท เมค อิท ซท็อพ)
So convinced that they might fall
(โซ ค็อนฝีนซ แดท เด ไมท ฟอล)
Let’s love ourselves then we can’t fail
(เล็ท ลัฝ เอารเซลฝส เด็น วี แค็นท เฟล)
To make a better situation
(ทู เมค เก เบทเทอะ ซิชิวเอฌัน)
Tomorrow, our seeds will grow
(ทุมอโร , เอ๊า ซีด วิล กโร)
All we need is dedication
(ออล วี นีด อีส เดดิเคฌัน)

Let me tell ya that,
(เล็ท มี เท็ล ยา แดท ,)
Everything is everything
(เอ๊วี่ติง อีส เอ๊วี่ติง)
Everything is everything
(เอ๊วี่ติง อีส เอ๊วี่ติง)
After winter, must come spring
(อาฟเทอะ วีนเทอะ , มัซท คัม ซพริง)
Everything is everything
(เอ๊วี่ติง อีส เอ๊วี่ติง)

Everything is everything
(เอ๊วี่ติง อีส เอ๊วี่ติง)
What is meant to be, will be
(ว็อท อีส เม็นท ทู บี , วิล บี)
After winter, must come spring
(อาฟเทอะ วีนเทอะ , มัซท คัม ซพริง)
Change, it comes eventually
(เชนจ , อิท คัม อิเฝนชัวลิ)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Everything Is Everything คำอ่านไทย Lauryn Hill

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น