เนื้อเพลง Games คำอ่านไทย New Kids on The Block

Somebody said somebody wouldn’t last too long, somebody’s still going strong.
(ซัมบอดี้ เซ็ด ซัมบอดี้ วูดดึ่น ลาซท ทู ล็อง , ซัมบอดี้ ซทิล โกอิ้ง ซทร็อง)
Somebody said somebody was all a front, somebody’s still talking junk.
(ซัมบอดี้ เซ็ด ซัมบอดี้ วอส ซอร์ อะ ฟรันท , ซัมบอดี้ ซทิล ทอคอิง จังค)
Think of what you say, think of what you do,
(ธิงค อ็อฝ ว็อท ยู เซ , ธิงค อ็อฝ ว็อท ยู ดู ,)
think of what you try to put us through.
(ธิงค อ็อฝ ว็อท ยู ทไร ทู พัท อัซ ธรู)
We’re just singing our song.
(เวีย จัซท ซิงกิง เอ๊า ซ็อง)
When you put us down, it ain’t gonna get you nowhere.
(ฮเว็น ยู พัท อัซ เดาน , อิท เอน กอนนะ เก็ท ยู โนแวร์)
We’re positive and no matter what you think we really care.
(เวีย พอสอิทิฝ แอ็นด โน แมทเทอะ ว็อท ยู ธิงค วี ริแอ็ลลิ แค)
Oh, ee, oh, oh, oh, games, games, games, games, games.
(โอ , อี , โอ , โอ , โอ , เกม , เกม , เกม , เกม , เกม)

Somebody said somebody worked too hard, somebody gotta charm some hearts.
(ซัมบอดี้ เซ็ด ซัมบอดี้ เวิค ทู ฮาด , ซัมบอดี้ กอททะ ชาม ซัม ฮาท)
Somebody said everybody’s gonna wait and see, what’s gonna be is gonna be.
(ซัมบอดี้ เซ็ด เอวี่บอดี้ กอนนะ เวท แอ็นด ซี , ว็อท กอนนะ บี อีส กอนนะ บี)
Think of …..
(ธิงค อ็อฝ)

Games, oh, ee, oh, oh, oh, games, games, games, games, games.
(เกม , โอ , อี , โอ , โอ , โอ , เกม , เกม , เกม , เกม , เกม)
[RAP:] Yeah, people keep on fronting on the Beantown posse,
([ แร็พ : ] เย่ , พี๊เพิ่ล คีพ ออน ฟ้อนดิง ออน เดอะ Beantown พอซซิ ,)
but it’s time to step up to the stand,
(บัท อิทซ ไทม ทู ซเท็พ อัพ ทู เดอะ ซแท็นด ,)
’cause we ain’t going out like that.
(คอส วี เอน โกอิ้ง เอ้า ไลค แดท)
Back, huh, stronger than ever, did you think we’d sever?
(แบ็ค , ฮู , สตองเกอร์ แฑ็น เอฝเออะ , ดิด ยู ธิงค เว็ด เซฝเออะ)
Never, we’re too clever to be taken down clown
(เนฝเวอะ , เวีย ทู คเลฝเออะ ทู บี เทคเอ็น เดาน คเลาน)
by your ignorant state of mind, I ain’t blind but
(ไบ ยุร อีกโนะแร็นท ซเทท อ็อฝ ไมนด , ไอ เอน บไลนด บัท)
every time I look I find you dissin’ a mission that
(เอฝริ ไทม ไอ ลุค ไอ ไฟนด ยู ดิซซิน อะ มีฌอัน แดท)
strictly be righteous, we gotta fight this so now I think I might just
(ซทรีคลิ บี ไรชัซ , วี กอททะ ไฟท ดีซ โซ เนา ไอ ธิงค ไอ ไมท จัซท)
take a stand, man, like never before, and I’m sure
(เทค เก ซแท็นด , แม็น , ไลค เนฝเวอะ บิโฟ , แอ็นด แอม ฌุร)
that we’ll endure so now it’s time to even the score
(แดท เว็ล เอ็นดยูร โซ เนา อิทซ ไทม ทู อีเฝ็น เดอะ ซโค)
I hear you knocking me but you ain’t shocking me
(ไอ เฮีย ยู นอคกิง มี บัท ยู เอน ฌอคคิง มี)
’cause jealousy is telling me that you’re just jocking me
(คอส เจลอะซิ อีส เทลลิง มี แดท ยัวร์ จัซท jockings มี)
so keep on talking skee, with pride I’m walking see,
(โซ คีพ ออน ทอคอิง skee , วิฑ พไรด แอม วอคกิง ซี ,)
because on anybody’s block is where I’m gonna be rockin’ gee.
(บิคอส ออน เอนอิบอดิ บล็อค อีส ฮแว แอม กอนนะ บี รอคกิน จี)
Don’t play those games, oh, ee, oh, oh, oh, stop playing those games.
(ด้อนท์ พเล โฑส เกม , โอ , อี , โอ , โอ , โอ , ซท็อพ พเลนิ่ง โฑส เกม)
[repeat ad lib & fade]
([ ริพีท แอ็ด lib & เฝด ])

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Games คำอ่านไทย New Kids on The Block

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น