เนื้อเพลง I Am Fred Astaire คำอ่านไทย Taking Back Sunday

I’ve come to the assumption that I’m gonna be the one thats leaving you tonight, tonight…
(แอฝ คัม ทู ดิ แอ็ซซัมฌัน แดท แอม กอนนะ บี ดิ วัน แด๊ท ลีฝอิงส ยู ทุไนท , ทุไนท)
well I’ve flicked every switch that I could find on my way out just to upset you more [just to keep you busy]
(เว็ล แอฝ ฟลิค เอฝริ ซวิช แดท ไอ เคิด ไฟนด ออน มาย เว เอ้า จัซท ทู อัพเซ็ฑ ยู โม [ จัซท ทู คีพ ยู บีสอิ ])
Just to make you angry [just because you were right]
(จัซท ทู เมค ยู แองกริ [ จัซท บิคอส ยู เวอ ไรท ])
Just because you were…
(จัซท บิคอส ยู เวอ)
On side streets in heaven,
(ออน ไซด ซทรีท ซิน เฮฝเอ็น ,)
Lets get this out and on the table…
(เล็ท เก็ท ดีซ เอ้า แอ็นด ออน เดอะ เท๊เบิ้ล)
Fast forward to say four o’ clock,
(ฟัซท ฟอเวิด ทู เซ โฟ โอ คล็อค ,)
I’m keeping time, I’m holdin’, we’re always holdin’, [always holdin]
(แอม คีพอิง ไทม , แอม โฮดดิน , เวีย ออลเว โฮดดิน , [ ออลเว โฮดดิน ])
We’re always holdin, holding out…
(เวีย ออลเว โฮดดิน , โฮลดิง เอ้า)
And thats what got us here in the first place
(แอ็นด แด๊ท ว็อท ก็อท อัซ เฮียร อิน เดอะ เฟิซท พเลซ)
We should have never come here alone [we should have never bothered at all]
(วี เชิด แฮ็ฝ เนฝเวอะ คัม เฮียร อะโลน [ วี เชิด แฮ็ฝ เนฝเวอะ บอฑเออะ แอ็ท ดอร์ ])
Bothered at all…
(บอฑเออะ แอ็ท ดอร์)

Scream older and more to scale
(ซครีม โอลเดอะ แอ็นด โม ทู ซเคล)
Filled with resentment
(ฟิล วิฑ ริเสนทเม็นท)
We got it, we got it [I’m not thinkin happier…]
(วี ก็อท ดิธ , วี ก็อท ดิธ [ แอม น็อท ติ้งกิน แฮพพีเออ ])
Older and more to scale, filled with resentment
(โอลเดอะ แอ็นด โม ทู ซเคล , ฟิล วิฑ ริเสนทเม็นท)
We got it, we got it [I’m not thinkin happier, no, I’m not thinking happier, not since…]
(วี ก็อท ดิธ , วี ก็อท ดิธ [ แอม น็อท ติ้งกิน แฮพพีเออ , โน , แอม น็อท ติ้งกิง แฮพพีเออ , น็อท ซินซ ])

well…five o’ clock the floor caught fire with footsteps [my footsteps]
(เว็ล ไฟฝ โอ คล็อค เดอะ ฟโล คอท ไฟร วิฑ ฟุทเสต็ป [ มาย ฟุทเสต็ป ])
And spread like a disease to the door [I’m stumblin through it but I hear it]
(แอ็นด ซพเร็ด ไลค เก ดิสีส ทู เดอะ โด [ แอม stumblin ธรู อิท บัท ไอ เฮีย อิท ])
I hear its good to stick with you
(ไอ เฮีย อิทซ เกิด ทู ซทิค วิฑ ยู)
[and you know a whole lot of this, it all could have been avoided when you were courtside for this nightmare]
([ แอ็นด ยู โน อะ โฮล ล็อท อ็อฝ ดีซ , อิท ดอร์ เคิด แฮ็ฝ บีน อะฝอยด ฮเว็น ยู เวอ courtside ฟอ ดีซ ไนท์แมร์ ])
Well since then I got myself come and listen…
(เว็ล ซินซ เด็น นาย ก็อท ไมเซลฟ คัม แอ็นด ลิ๊สซึ่น)

Scream older and more to scale, filled with resentment
(ซครีม โอลเดอะ แอ็นด โม ทู ซเคล , ฟิล วิฑ ริเสนทเม็นท)
We got it, we got it [I’m not thinkin happier…] older and more to scale, filled with resentment
(วี ก็อท ดิธ , วี ก็อท ดิธ [ แอม น็อท ติ้งกิน แฮพพีเออ ] โอลเดอะ แอ็นด โม ทู ซเคล , ฟิล วิฑ ริเสนทเม็นท)
We got it, we got it [I’m not thinkin happier, no, im not thinking happier, not since…]
(วี ก็อท ดิธ , วี ก็อท ดิธ [ แอม น็อท ติ้งกิน แฮพพีเออ , โน , แอม น็อท ติ้งกิง แฮพพีเออ , น็อท ซินซ ])

well, we used to get so much more [I used to, I used to too…]
(เว็ล , วี ยูซ ทู เก็ท โซ มัช โม [ ไอ ยูซ ทู , ไอ ยูซ ทู ทู ])
It used to take so much more [I used to, I used to, I used to…]
(อิท ยูซ ทู เทค โซ มัช โม [ ไอ ยูซ ทู , ไอ ยูซ ทู , ไอ ยูซ ทู ])

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง I Am Fred Astaire คำอ่านไทย Taking Back Sunday

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น