เนื้อเพลง Epidemic คำอ่านไทย Blackfield

Don’t say everything’s okay
(ด้อนท์ เซ เอ๊วี่ติง โอเค)
Don’t tell me that it’s just a phase
(ด้อนท์ เท็ล มี แดท อิทซ จัซท ดา เฟส)
It doesn’t help me
(อิท ดัสอินท เฮ็ลพ มี)

All the stars are standing still
(ออล เดอะ ซทา แซร์ ซแทนดิง ซทิล)
The anger and the sleeping pills
(ดิ แองเกอะ แอ็นด เดอะ ซลีพพิง พิล)
Are all that’s left now
(อาร์ ออล แด๊ท เล็ฟท เนา)

An epidemic in my heart
(แอน เอพิเดมอิค อิน มาย ฮาท)
Takes hold and slowly poisons me
(เทค โฮลด แอ็นด ซโลลิ พ๊อยซั่น มี)
Her will won’t let me be
(เฮอ วิล ว็อนท เล็ท มี บี)
It comes in waves and bleeds me dry
(อิท คัม ซิน เวฝ แซน บลีด มี ดไร)
This love is slowly killing me
(ดีซ ลัฝ อีส ซโลลิ คีลลิง มี)
For me, there’s noone else
(ฟอ มี , แดร์ นูอิน เอ็ลซ)

Jelousy just eats me up
(เจลโลซี่ จัซท อีท มี อัพ)
Another’s made the deepest cuts
(แอะนัธเออะ เมด เดอะ ดีเปท คัท)
My heart is popping
(มาย ฮาท อีส พ๊อพปิง)

You say there must be an end
(ยู เซ แดร์ มัซท บี แอน เอ็นด)
But afterwards we’ll still be friends
(บัท อาฟเทอะเวิด เว็ล ซทิล บี ฟเร็นด)
It seemed so easy
(อิท ซีมี โซ อีสอิ)

An epidemic in my heart
(แอน เอพิเดมอิค อิน มาย ฮาท)
Takes hold and slowly poisons me
(เทค โฮลด แอ็นด ซโลลิ พ๊อยซั่น มี)
Her will won’t let me be
(เฮอ วิล ว็อนท เล็ท มี บี)
It comes in waves and bleeds me dry
(อิท คัม ซิน เวฝ แซน บลีด มี ดไร)
This love is slowly killing me
(ดีซ ลัฝ อีส ซโลลิ คีลลิง มี)
For me, there’s noone else
(ฟอ มี , แดร์ นูอิน เอ็ลซ)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Epidemic คำอ่านไทย Blackfield

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น