เนื้อเพลง Breathe คำอ่านไทย Disturbed

You will realease your life
(ยู วิล realease ยุร ไลฟ)
Forgetting what’s forsaken the reason why
(โฟเก็ททิง ว็อท เฟาะเซคเอ็น เดอะ รี๊ซั่น ฮไว)
You are alone again
(ยู อาร์ อะโลน อะเกน)
You will believe the lie
(ยู วิล บิลีฝ เดอะ ไล)
Judging from what you’ve taken
(จั๊ดจิ้ง ฟร็อม ว็อท ยู๊ฟ เทคเอ็น)
You breathe, alive
(ยู บรีฑ , อะไลฝ)
You are alone again
(ยู อาร์ อะโลน อะเกน)

From the heart of darkness
(ฟร็อม เดอะ ฮาท อ็อฝ ดาคเน็ซ)
You call to me
(ยู คอล ทู มี)
Spirit racing on
(ซพีริท เรสซิ่ง ออน)
There is nothing I can do
(แดร์ อีส นัธอิง ไอ แค็น ดู)
For you are next to no one
(ฟอ ยู อาร์ เน็คซท ทู โน วัน)

You will release your life
(ยู วิล รีลีซ ยุร ไลฟ)
Joining with the goddamned world
(Joinings วิฑ เดอะ ก๊อดแดม เวิลด)
Of the dead and the lonely
(อ็อฝ เดอะ เด็ด แอ็นด เดอะ โลนลิ)
You’ll never leave alive
(โยว เนฝเวอะ ลีฝ อะไลฝ)
Now do you think you’re too damn good
(เนา ดู ยู ธิงค ยัวร์ ทู แด็ม เกิด)
For the killing kind
(ฟอ เดอะ คีลลิง ไคนด)

You will begin to cry
(ยู วิล บีกีน ทู คไร)
Hearing the silence breaking
(เฮียริง เดอะ ไซเล็นซ บเรคคิง)
You breathe, alive
(ยู บรีฑ , อะไลฝ)
But you are alone again
(บัท ยู อาร์ อะโลน อะเกน)

From the heart of darkness
(ฟร็อม เดอะ ฮาท อ็อฝ ดาคเน็ซ)
You call to me
(ยู คอล ทู มี)
Spirit racing on
(ซพีริท เรสซิ่ง ออน)
There is nothing I can do
(แดร์ อีส นัธอิง ไอ แค็น ดู)
For you are next to no one
(ฟอ ยู อาร์ เน็คซท ทู โน วัน)

You will release your life
(ยู วิล รีลีซ ยุร ไลฟ)
Joining with the goddamned world
(Joinings วิฑ เดอะ ก๊อดแดม เวิลด)
Of the dead and the lonely
(อ็อฝ เดอะ เด็ด แอ็นด เดอะ โลนลิ)
You’ll never leave alive
(โยว เนฝเวอะ ลีฝ อะไลฝ)
Now do you think you’re too damn good
(เนา ดู ยู ธิงค ยัวร์ ทู แด็ม เกิด)
For the killing kind
(ฟอ เดอะ คีลลิง ไคนด)

You will release your life
(ยู วิล รีลีซ ยุร ไลฟ)
forgetting what’s forsaken
(โฟเก็ททิง ว็อท เฟาะเซคเอ็น)
You breathe, alive
(ยู บรีฑ , อะไลฝ)
You are alone again
(ยู อาร์ อะโลน อะเกน)

You will release your life
(ยู วิล รีลีซ ยุร ไลฟ)
Joining with the goddamned world
(Joinings วิฑ เดอะ ก๊อดแดม เวิลด)
Of the dead and the lonely
(อ็อฝ เดอะ เด็ด แอ็นด เดอะ โลนลิ)
You’ll never leave alive
(โยว เนฝเวอะ ลีฝ อะไลฝ)
Now do you think you’re too damn good
(เนา ดู ยู ธิงค ยัวร์ ทู แด็ม เกิด)
For the killing kind
(ฟอ เดอะ คีลลิง ไคนด)

Nothing I can do
(นัธอิง ไอ แค็น ดู)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Breathe คำอ่านไทย Disturbed

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น