เนื้อเพลง F*ck It คำอ่านไทย Seether

I guess I like it when we play
(ไอ เก็ซ ซาย ไลค อิท ฮเว็น วี พเล)
[The way you drag me down]
([ เดอะ เว ยู ดแร็ก มี เดาน ])
I guess I like it when you hate me
(ไอ เก็ซ ซาย ไลค อิท ฮเว็น ยู เฮท มี)
[The way you drag me down]
([ เดอะ เว ยู ดแร็ก มี เดาน ])
‘Cause I can’t face myself in a mirror
(คอส ไอ แค็นท เฟซ ไมเซลฟ อิน อะ มีเรอะ)
[I’m left alone with all my pain]
([ แอม เล็ฟท อะโลน วิฑ ออล มาย เพน ])
And I disgrace myself in the mirror
(แอ็นด ดาย ดิซกเรซ ไมเซลฟ อิน เดอะ มีเรอะ)
[I’m left alone with my shame]
([ แอม เล็ฟท อะโลน วิฑ มาย เฌม ])

F*ck it! I see you in me
(เอฟ *ck อิท ! ไอ ซี ยู อิน มี)
F*ck it! I feel you in me
(เอฟ *ck อิท ! ไอ ฟีล ยู อิน มี)
F*ck it! I’ll heal you in me
(เอฟ *ck อิท ! แอล ฮีล ยู อิน มี)
F*ck it! I see you in me
(เอฟ *ck อิท ! ไอ ซี ยู อิน มี)
F*ck it! I feel you in me
(เอฟ *ck อิท ! ไอ ฟีล ยู อิน มี)
F*ck it! I’ll heal you in me
(เอฟ *ck อิท ! แอล ฮีล ยู อิน มี)

I guess I like it when we fight
(ไอ เก็ซ ซาย ไลค อิท ฮเว็น วี ไฟท)
[The way you drag me down]
([ เดอะ เว ยู ดแร็ก มี เดาน ])
I guess I like it when you smite me
(ไอ เก็ซ ซาย ไลค อิท ฮเว็น ยู ซไมท มี)
[The way you drag me down]
([ เดอะ เว ยู ดแร็ก มี เดาน ])
‘Cause I can’t face myself in a mirror
(คอส ไอ แค็นท เฟซ ไมเซลฟ อิน อะ มีเรอะ)
[I’m left alone with all my pain]
([ แอม เล็ฟท อะโลน วิฑ ออล มาย เพน ])
And I disgrace myself in the mirror
(แอ็นด ดาย ดิซกเรซ ไมเซลฟ อิน เดอะ มีเรอะ)
[I’m left alone with my shame]
([ แอม เล็ฟท อะโลน วิฑ มาย เฌม ])

F*ck it! I see you in me
(เอฟ *ck อิท ! ไอ ซี ยู อิน มี)
F*ck it! I feel you in me
(เอฟ *ck อิท ! ไอ ฟีล ยู อิน มี)
F*ck it! I’ll heal you in me
(เอฟ *ck อิท ! แอล ฮีล ยู อิน มี)
F*ck it! I see you in me
(เอฟ *ck อิท ! ไอ ซี ยู อิน มี)
F*ck it! I feel you in me
(เอฟ *ck อิท ! ไอ ฟีล ยู อิน มี)
F*ck it! I’ll heal you in me
(เอฟ *ck อิท ! แอล ฮีล ยู อิน มี)

you’re out of luck – can’t get a piece of me
(ยัวร์ เอ้า อ็อฝ ลัค แค็นท เก็ท ดา พีซ อ็อฝ มี)
It’s all blown up. Don’t even f*ck with me.
(อิทซ ซอร์ บโลน อัพ ด้อนท์ อีเฝ็น เอฟ *ck วิฑ มี)
I cannot please you all forever
(ไอ แคนน็อท พลีส ยู ออล เฟาะเรฝเออะ)
I cannot please you at all
(ไอ แคนน็อท พลีส ยู แอ็ท ดอร์)
[I can feel you coming up behind me]
([ ไอ แค็น ฟีล ยู คัมอิง อัพ บิไฮนด มี ])

F*ck it! I see you in me
(เอฟ *ck อิท ! ไอ ซี ยู อิน มี)
F*ck it! I feel you in me
(เอฟ *ck อิท ! ไอ ฟีล ยู อิน มี)
F*ck it! I’ll heal you in me
(เอฟ *ck อิท ! แอล ฮีล ยู อิน มี)
F*ck it! I see you in me
(เอฟ *ck อิท ! ไอ ซี ยู อิน มี)
F*ck it! I feel you in me
(เอฟ *ck อิท ! ไอ ฟีล ยู อิน มี)
F*ck it! I’ll heal you in me
(เอฟ *ck อิท ! แอล ฮีล ยู อิน มี)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง F*ck It คำอ่านไทย Seether

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น