เนื้อเพลง My Favorite Things คำอ่านไทย Barry Manilow

Raindrops on roses and whiskers on kittens
(เรนดรอป ออน โรส แซน ฮวีซเคิส ออน คิดเดน)
Bright copper kettles and warm woolen mittens
(ไบร๊ท คอพเพอะ เคดเดว แซน วอม วูลเล็น mittens)
Brown paper packages tied up with strings
(บเราน เพเพอะ แพคคิจ ไท อัพ วิฑ ซทริง)
These are a few of my favorite things
(ฑิส อาร์ อะ ฟยู อ็อฝ มาย เฟเฝอะริท ธิง)

Cream colored ponies and crisp apple streudeles
(ครีม คัลเออะ โพนีตสฺ แซน คริซพ แอพ streudeles)
Doorbells and sleigh bells and schnitzel with noodles
(ดอร์เบล แซน ซเล เบลล์ แซน schnitzel วิฑ นู๊ดเดิ้ล)
Wild geese that fly with the moon on their wings
(ไวลด กีซ แดท ฟไล วิฑ เดอะ มูน ออน แด วิง)
These are a few of my favorite things
(ฑิส อาร์ อะ ฟยู อ็อฝ มาย เฟเฝอะริท ธิง)

Girls in white dresses with blue satin sashes
(เกิล ซิน ฮไวท เดรสเซซ วิฑ บลู แซทอิน sashes)
Snowflakes that stay on my nose and eyelashes
(สโนว์เฟค แดท ซเท ออน มาย โนส แอ็นด eyelashes)
Silver white winters that melt into springs
(ซีลเฝอะ ฮไวท วีนเทอะ แดท เม็ลท อีนทุ ซพริง)
These are a few of my favorite things
(ฑิส อาร์ อะ ฟยู อ็อฝ มาย เฟเฝอะริท ธิง)

When the dog bites
(ฮเว็น เดอะ ด็อก ไบท)
When the bee stings
(ฮเว็น เดอะ บี ซทิง)
When I’m feeling sad
(ฮเว็น แอม ฟีลอิง แซ็ด)
I simply remember my favorite things
(ไอ ซีมพลิ ริเมมเบอะ มาย เฟเฝอะริท ธิง)
And then I don’t feel so bad
(แอ็นด เด็น นาย ด้อนท์ ฟีล โซ แบ็ด)

Raindrops on roses and whiskers on kittens
(เรนดรอป ออน โรส แซน ฮวีซเคิส ออน คิดเดน)
Bright copper kettles and warm woolen mittens
(ไบร๊ท คอพเพอะ เคดเดว แซน วอม วูลเล็น mittens)
Brown paper packages tied up with strings
(บเราน เพเพอะ แพคคิจ ไท อัพ วิฑ ซทริง)
These are a few of my favorite things
(ฑิส อาร์ อะ ฟยู อ็อฝ มาย เฟเฝอะริท ธิง)

Girls in white dresses with blue satin sashes
(เกิล ซิน ฮไวท เดรสเซซ วิฑ บลู แซทอิน sashes)
Snowflakes that stay on my nose and eyelashes
(สโนว์เฟค แดท ซเท ออน มาย โนส แอ็นด eyelashes)
Silver white winters that melt into springs
(ซีลเฝอะ ฮไวท วีนเทอะ แดท เม็ลท อีนทุ ซพริง)
These are a few of my favorite things
(ฑิส อาร์ อะ ฟยู อ็อฝ มาย เฟเฝอะริท ธิง)

When the dog bites
(ฮเว็น เดอะ ด็อก ไบท)
When the bee stings
(ฮเว็น เดอะ บี ซทิง)
When I’m feeling sad
(ฮเว็น แอม ฟีลอิง แซ็ด)
I simply remember my favorite things
(ไอ ซีมพลิ ริเมมเบอะ มาย เฟเฝอะริท ธิง)
I simply remember my favorite things
(ไอ ซีมพลิ ริเมมเบอะ มาย เฟเฝอะริท ธิง)
And then I don’t feel so bad
(แอ็นด เด็น นาย ด้อนท์ ฟีล โซ แบ็ด)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง My Favorite Things คำอ่านไทย Barry Manilow

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น