เนื้อเพลง Merry Happy คำอ่านไทย Kate Nash

Watching me like you never watched no one
(วัทชิง มี ไลค ยู เนฝเวอะ ว็อช โน วัน)
dont tell me that you didnt try and check out my *bum*
(ด้อนท์ เท็ล มี แดท ยู ดิ๊นอิน ทไร แอ็นด เช็ค เอ้า มาย *บัม *)
cause i know that you did cause your friend told me that you liked it
(คอส ไอ โน แดท ยู ดิด คอส ยุร ฟเร็นด โทลด มี แดท ยู ลิค ดิท)
gave me those pearls and i thought they were ugly
(เกฝ มี โฑส เพิล แซน ดาย ธอท เด เวอ อักลิ)
don’t you try and tell me that you never loved me, i know that you did
(ด้อนท์ ยู ทไร แอ็นด เท็ล มี แดท ยู เนฝเวอะ ลัฝ มี , ไอ โน แดท ยู ดิด)
cause you said it and you wrote it down
(คอส ยู เซ็ด ดิท แอ็นด ยู โรท อิท เดาน)

dancing at discos
(แด็นซิง แอ็ท ดิสโค)
eating cheese on toast
(อีสดิง ชีส ออน โทซท)
yeah you *made* me merry *made* me very very happy
(เย่ ยู *เมด * มี เมริ *เมด * มี เฝริ เฝริ แฮพพิ)
but you obviously, you didnt want to stick around
(บัท ยู ออบเฝียซลิ , ยู ดิ๊นอิน ว็อนท ทู ซทิค อะเรานด)
X2
(X2)

so i learnt from you
(โซ ไอ เลินท ฟร็อม ยู)

do do do da do do do do do do da do do do do do do da do *do*
(ดู ดู ดู ดา ดู ดู ดู ดู ดู ดู ดา ดู ดู ดู ดู ดู ดู ดา ดู *ดู *)
X2
(X2)
i can be alone
(ไอ แค็น บี อะโลน)
yeah
(เย่)
i can watch a sunset
(ไอ แค็น ว็อช อะ ซันเซส)
on my own
(ออน มาย โอน)
i can be alone
(ไอ แค็น บี อะโลน)
yeah
(เย่)
i can watch a sunset
(ไอ แค็น ว็อช อะ ซันเซส)
on my own
(ออน มาย โอน)
i can be alone
(ไอ แค็น บี อะโลน)
i can watch a sunset
(ไอ แค็น ว็อช อะ ซันเซส)
on my own
(ออน มาย โอน)
i can be alone
(ไอ แค็น บี อะโลน)
yeah
(เย่)
i can watch a sunset
(ไอ แค็น ว็อช อะ ซันเซส)
on my own
(ออน มาย โอน)
i can be alone
(ไอ แค็น บี อะโลน)
yeah
(เย่)
i can watch a sunset
(ไอ แค็น ว็อช อะ ซันเซส)
on my own
(ออน มาย โอน)
i can be alone
(ไอ แค็น บี อะโลน)
i can watch a sunset
(ไอ แค็น ว็อช อะ ซันเซส)
on my own
(ออน มาย โอน)

sitting in restaurants
(ซีททิง อิน เรซโทะแร็นท)
thought we were so grown up
(ธอท วี เวอ โซ กโรน อัพ)
but i know now that we were not the people that we turned out to be
(บัท ไอ โน เนา แดท วี เวอ น็อท เดอะ พี๊เพิ่ล แดท วี เทิน เอ้า ทู บี)
chatting on the phone cant take back those hours
(chattings ออน เดอะ โฟน แค็นท เทค แบ็ค โฑส เอาร)
but i wont regret cause you can grow flowers from where dirt used to be
(บัท ไอ ว็อนท ริกเรท คอส ยู แค็น กโร ฟเลาเออะ ฟร็อม ฮแว เดิท ยูซ ทู บี)

dancing at discos
(แด็นซิง แอ็ท ดิสโค)
eating cheese on toast
(อีสดิง ชีส ออน โทซท)
yeah you *made* me merry *made* me very very happy
(เย่ ยู *เมด * มี เมริ *เมด * มี เฝริ เฝริ แฮพพิ)
but you obviously, you didnt want to stick around
(บัท ยู ออบเฝียซลิ , ยู ดิ๊นอิน ว็อนท ทู ซทิค อะเรานด)
X2
(X2)

so i learnt from you
(โซ ไอ เลินท ฟร็อม ยู)

do do do da do do do do do do da do do do do do do da do *do*
(ดู ดู ดู ดา ดู ดู ดู ดู ดู ดู ดา ดู ดู ดู ดู ดู ดู ดา ดู *ดู *)
X2
(X2)

i can be alone
(ไอ แค็น บี อะโลน)
yeah
(เย่)
i can watch a sunset
(ไอ แค็น ว็อช อะ ซันเซส)
on my own
(ออน มาย โอน)
i can be alone
(ไอ แค็น บี อะโลน)
yeah
(เย่)
i can watch a sunset
(ไอ แค็น ว็อช อะ ซันเซส)
on my own
(ออน มาย โอน)
i can be alone
(ไอ แค็น บี อะโลน)
i can watch a sunset
(ไอ แค็น ว็อช อะ ซันเซส)
on my own
(ออน มาย โอน)
i can be alone
(ไอ แค็น บี อะโลน)
yeah
(เย่)
i can watch a sunset
(ไอ แค็น ว็อช อะ ซันเซส)
on my own
(ออน มาย โอน)
i can be alone
(ไอ แค็น บี อะโลน)
yeah
(เย่)
i can watch a sunset
(ไอ แค็น ว็อช อะ ซันเซส)
on my own
(ออน มาย โอน)
i can be alone
(ไอ แค็น บี อะโลน)
i can watch a sunset
(ไอ แค็น ว็อช อะ ซันเซส)
on my own
(ออน มาย โอน)

do do do da do do do do do do da do do do do do do da do do
(ดู ดู ดู ดา ดู ดู ดู ดู ดู ดู ดา ดู ดู ดู ดู ดู ดู ดา ดู ดู)
[continues]
([ ค็อนทีนยู ])

[Hidden Track]
([ ฮีดดน ทแรค ])

Everybody took everything that they could and they, made a little town out of stones and out of wood
(เอวี่บอดี้ ทุค เอ๊วี่ติง แดท เด เคิด แอ็นด เด , เมด อะ ลิ๊ทเทิ่ล ทาวน์ เอ้า อ็อฝ ซโทน แซน เอ้า อ็อฝ วู๊ด)
And they, made a little king out of plasticine and they threw the rules away but they kept the wisdom in.
(แอ็นด เด , เมด อะ ลิ๊ทเทิ่ล คิง เอ้า อ็อฝ plasticine แอ็นด เด ธรู เดอะ รูล อะเว บัท เด เค็พท เดอะ วีสดัม อิน)

And all of the birds and the bees lived so peacefully.
(แอ็นด ออล อ็อฝ เดอะ เบิด แซน เดอะ บี ไลฝ โซ พีซฟุลิ)
And all of the babies they slept so so gently.
(แอ็นด ออล อ็อฝ เดอะ เบบีสฺ เด ซเล็พท โซ โซ เจนทลิ)

Until, little red little red little red little red little red little red little red little red
(อันทีล , ลิ๊ทเทิ่ล เร็ด ลิ๊ทเทิ่ล เร็ด ลิ๊ทเทิ่ล เร็ด ลิ๊ทเทิ่ล เร็ด ลิ๊ทเทิ่ล เร็ด ลิ๊ทเทิ่ล เร็ด ลิ๊ทเทิ่ล เร็ด ลิ๊ทเทิ่ล เร็ด)

little red little red little red little red little red little red came knocking
(ลิ๊ทเทิ่ล เร็ด ลิ๊ทเทิ่ล เร็ด ลิ๊ทเทิ่ล เร็ด ลิ๊ทเทิ่ล เร็ด ลิ๊ทเทิ่ล เร็ด ลิ๊ทเทิ่ล เร็ด เคม นอคกิง)

Little garden how do I make your flowers grow.
(ลิ๊ทเทิ่ล ก๊าร์เด้น เฮา ดู ไอ เมค ยุร ฟเลาเออะ กโร)
When I already do everything that I know.
(ฮเว็น นาย ออลเรดอิ ดู เอ๊วี่ติง แดท ไอ โน)
I bring you sunshine and I bring you rain, still you’refrain
(ไอ บริง ยู ซันชาย แอ็นด ดาย บริง ยู เรน , ซทิล yourefrain)

All the other gardens are so full of flowers they’re so colourful yet I spend all these hours trying to make you as beautiful as them but still you’refrain.
(ออล ดิ อัฑเออะ ก๊าร์เด้น แซร์ โซ ฟูล อ็อฝ ฟเลาเออะ เดรว โซ คัลเออะฟุล เย็ท ไอ ซเพ็นด ออล ฑิส เอาร ทไรอิง ทู เมค ยู แอ็ส บยูทิฟุล แอ็ส เฑ็ม บัท ซทิล yourefrain)

knock knock knock knock knock knock knock knock knock knock knock knock scratch
(น็อค น็อค น็อค น็อค น็อค น็อค น็อค น็อค น็อค น็อค น็อค น็อค ซคแร็ช)

and a knock knock knock knock knock knock knock knock knock knock knock knock scratch
(แอ็นด อะ น็อค น็อค น็อค น็อค น็อค น็อค น็อค น็อค น็อค น็อค น็อค น็อค ซคแร็ช)

and the knock knock knock knock knock knock knock knock knock knock knock knock scratch
(แอ็นด เดอะ น็อค น็อค น็อค น็อค น็อค น็อค น็อค น็อค น็อค น็อค น็อค น็อค ซคแร็ช)

and the knock knock knock knock knock knock knock knock knock knock knock knock scratch
(แอ็นด เดอะ น็อค น็อค น็อค น็อค น็อค น็อค น็อค น็อค น็อค น็อค น็อค น็อค ซคแร็ช)

Little girl why are you crying.
(ลิ๊ทเทิ่ล เกิล ฮไว อาร์ ยู คไรอิง)
Just because the flowers in your garden are dying.
(จัซท บิคอส เดอะ ฟเลาเออะ ซิน ยุร ก๊าร์เด้น อาร์ ไดอิง)
There’s so much that you could be doing and all of your neighbours well they havent got a clue.
(แดร์ โซ มัช แดท ยู เคิด บี ดูอิง แอ็นด ออล อ็อฝ ยุร เนเบอะ เว็ล เด แฮฟเวน ก็อท ดา คลู)

Oh come on with me we’ll have a little bit of fun yeah it’s not too dangerous and we won’t hurt any one.
(โอ คัมมอน วิฑ มี เว็ล แฮ็ฝ อะ ลิ๊ทเทิ่ล บิท อ็อฝ ฟัน เย่ อิทซ น็อท ทู เดนเจอะรัซ แซน วี ว็อนท เฮิท เอนอิ วัน)

We’ll cause some havoc between the birds and the bees.
(เว็ล คอส ซัม แฮฝอัค บีทวิน เดอะ เบิด แซน เดอะ บี)
Yeah we’ll we’ll paint the town red and we’ll shake the trees oh
(เย่ เว็ล เว็ล เพนท เดอะ ทาวน์ เร็ด แอ็นด เว็ล เฌค เดอะ ทรี โอ)

Come on with me we’ll and i’ll show you a good time.
(คัมมอน วิฑ มี เว็ล แอ็นด แอล โฌ ยู อะ เกิด ไทม)
All you have to do is a jump and climb
(ออล ยู แฮ็ฝ ทู ดู อีส ซา จัมพ แอ็นด คไลม)
I’ll take you over to the other side of town.
(แอล เทค ยู โอเฝอะ ทู ดิ อัฑเออะ ไซด อ็อฝ ทาวน์)
There’s so much to do there and no one wears a crown.
(แดร์ โซ มัช ทู ดู แดร์ แอ็นด โน วัน แว ซา คเราน)

Should I go or should I stay, my flowers are dying and I’m sick and tired anyway.
(เชิด ดาย โก ออ เชิด ดาย ซเท , มาย ฟเลาเออะ แซร์ ไดอิง แอ็นด แอม ซิค แอ็นด ไทร เอนอิเว)
This boy seems kind of cool his jeans seem pretty low,
(ดีซ บอย ซีม ไคนด อ็อฝ คูล ฮิส จีน ซีม พรีททิ โล ,)
well i think i’ll go
(เว็ล ไอ ธิงค แอล โก)

jump jump jump jump jump jump jump jump jump jump jump jump climb
(จัมพ จัมพ จัมพ จัมพ จัมพ จัมพ จัมพ จัมพ จัมพ จัมพ จัมพ จัมพ คไลม)

and the jump jump jump jump jump jump jump jump jump jump jump jump climb
(แอ็นด เดอะ จัมพ จัมพ จัมพ จัมพ จัมพ จัมพ จัมพ จัมพ จัมพ จัมพ จัมพ จัมพ คไลม)

and the jump jump jump jump jump jump jump jump jump jump jump jump climb
(แอ็นด เดอะ จัมพ จัมพ จัมพ จัมพ จัมพ จัมพ จัมพ จัมพ จัมพ จัมพ จัมพ จัมพ คไลม)

and the jump jump jump jump jump jump jump jump jump jump jump jump climb
(แอ็นด เดอะ จัมพ จัมพ จัมพ จัมพ จัมพ จัมพ จัมพ จัมพ จัมพ จัมพ จัมพ จัมพ คไลม)

Oh lets pack a picnic and we’ll go for a drive.
(โอ เล็ท แพ็ค กา พีคนิค แอ็นด เว็ล โก ฟอ รา ดไรฝ)
We’ll go to a fuinfair and go on all the rides.
(เว็ล โก ทู อะ fuinfair แอ็นด โก ออน ออล เดอะ ไรด)
We’ll climb up a mountain and we’ll take in the sites.
(เว็ล คไลม อัพ อะ เมานทิน แอ็นด เว็ล เทค อิน เดอะ ไซท)
We’ll jump in a plane and fly.
(เว็ล จัมพ อิน อะ พเลน แอ็นด ฟไล)

If u want you can come back to mine we’ll drink some coffee and you can spend the night.
(อิฟ ยู ว็อนท ยู แค็น คัม แบ็ค ทู ไมน เว็ล ดริงค ซัม คอฟฟิ แอ็นด ยู แค็น ซเพ็นด เดอะ ไนท)
We’ll do anything that makes you smile.
(เว็ล ดู เอนอิธิง แดท เมค ยู ซไมล)
’cause your smile is beautiful and it makes me happy
(คอส ยุร ซไมล อีส บยูทิฟุล แอ็นด ดิท เมค มี แฮพพิ)
’cause your smile is beautiful and it makes me happy
(คอส ยุร ซไมล อีส บยูทิฟุล แอ็นด ดิท เมค มี แฮพพิ)

This little girl, she grew up and moved away and she, she lived her life full of risk and full of play. And she, she lived her life with so much to say.
(ดีซ ลิ๊ทเทิ่ล เกิล , ชี กรู อัพ แอ็นด มูฝ อะเว แอ็นด ชี , ชี ไลฝ เฮอ ไลฟ ฟูล อ็อฝ ริซค แอ็นด ฟูล อ็อฝ พเล แอ็นด ชี , ชี ไลฝ เฮอ ไลฟ วิฑ โซ มัช ทู เซ)
And her flowers they grow more beautiful everyday.
(แอ็นด เฮอ ฟเลาเออะ เด กโร โม บยูทิฟุล เอวี่เดย์)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Merry Happy คำอ่านไทย Kate Nash

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น