เนื้อเพลง I Like It คำอ่านไทย Amanda Perez

ohhh i like it
(โอ้ ไอ ไลค อิท)
oooo
(อู้)

[chorus]
([ โครัซ ])
i like it when you lick right here
(ไอ ไลค อิท ฮเว็น ยู ลิค ไรท เฮียร)
i like it when you touch right there
(ไอ ไลค อิท ฮเว็น ยู ทั๊ช ไรท แดร์)
i like it when you run your fingers through my hair
(ไอ ไลค อิท ฮเว็น ยู รัน ยุร ฟีงเกอะ ธรู มาย แฮ)
oh you do it so right
(โอ ยู ดู อิท โซ ไรท)
can we do it tonight
(แค็น วี ดู อิท ทุไนท)
cuz you know i like, i like it
(คัซ ยู โน ไอ ไลค , ไอ ไลค อิท)

[verse 1]
([ เฝิซ วัน ])
ohhhhh, i like it when you lay me on the center sheet, the way you pull on me
(โอ้ , ไอ ไลค อิท ฮเว็น ยู เล มี ออน เดอะ เซนเทอะ ฌีท , เดอะ เว ยู พุล ออน มี)
the way you hold on me we don’t ever have time to fight everything is so
(เดอะ เว ยู โฮลด ออน มี วี ด้อนท์ เอฝเออะ แฮ็ฝ ไทม ทู ไฟท เอ๊วี่ติง อีส โซ)
tight, but what i really like i like, it when
(ไทท , บัท ว็อท ไอ ริแอ็ลลิ ไลค ไก ไลค , อิท ฮเว็น)

[chorus]
([ โครัซ ])

[verse 2]
([ เฝิซ ทู ])
hummmmm,strawberries and whip cream on top of me, givin me good lovin From my
(hummmmm , สตอร์แบรีสฺ แซน ฮวิพ ครีม ออน ท็อพ อ็อฝ มี , กีฝอิน มี เกิด ลัฝวิน ฟร็อม มาย)
neck
(เน็ค)
to
(ทู)
my feet your love is the type of love that i never let go and i want you, i
(มาย ฟีท ยุร ลัฝ อีส เดอะ ไทพ อ็อฝ ลัฝ แดท ไอ เนฝเวอะ เล็ท โก แอ็นด ดาย ว็อนท ยู , ไอ)
want
(ว็อนท)
you to know
(ยู ทู โน)

[chorus]
([ โครัซ ])

[bridge]
([ บริจ ])
uhhh uhhhh right now this where it get real freaky, freaky
(อากรีเอดสฺ uhhhh ไรท เนา ดีซ ฮแว อิท เก็ท ริแอ็ล ฟรีคกี้, ฟรีคกี้)
i like it when you lay me on the center sheet they way you pull on me the way
(ไอ ไลค อิท ฮเว็น ยู เล มี ออน เดอะ เซนเทอะ ฌีท เด เว ยู พุล ออน มี เดอะ เว)
you hold
(ยู โฮลด)
on me ohh you do it so right can we do it tonight cause you know i- i like it
(ออน มี โอ้ ยู ดู อิท โซ ไรท แค็น วี ดู อิท ทุไนท คอส ยู โน ไอ ไอ ไลค อิท)

[chorus]
([ โครัซ ])
ooh yeah, ooh yeah yeah yeah yeah yeah
(อู้ เย่ , อู้ เย่ เย่ เย่ เย่ เย่)
oh you know i like it!
(โอ ยู โน ไอ ไลค อิท !)

[chorus x2]
([ โครัซ x2 ])

ooh yeah, mmmm mmmmm you know u make me feel sooo good,
(อู้ เย่ , อึม mmmmm ยู โน ยู เมค มี ฟีล sooo เกิด ,)
ohh baby i like it ohh yeah
(โอ้ เบบิ ไอ ไลค อิท โอ้ เย่)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง I Like It คำอ่านไทย Amanda Perez

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น