เนื้อเพลง Breakup 2 Makeup คำอ่านไทย Ashanti

I saw you again for the first time
(ไอ ซอ ยู อะเกน ฟอ เดอะ เฟิซท ไทม)
Been a long time
(บีน อะ ล็อง ไทม)
He brought out all these feelings
(ฮี บรอท เอ้า ดอร์ ฑิส ฟีลอิง)
That I never knew I had inside
(แดท ไอ เนฝเวอะ นยู ไอ แฮ็ด อีนไซด)

Seeing you with another girl
(ซีอิง ยู วิฑ แอะนัธเออะ เกิล)
It didn’t sit me with me cool
(อิท ดิ๊นอิน ซิท มี วิฑ มี คูล)
And I’m mad at myself ‘cause I love you
(แอ็นด แอม แม็ด แอ็ท ไมเซลฟ คอส ไอ ลัฝ ยู)
And with or without you I’m goin’ through hell
(แอ็นด วิฑ ออ วิเฑาท ยู แอม โกอิน ธรู เฮ็ล)

I don’t think that I could shake ya
(ไอ ด้อนท์ ธิงค แดท ไอ เคิด เฌค ยา)
So baby, can we break up [Yeah]
(โซ เบบิ , แค็น วี บเรค อัพ [ เย่ ])
I know that this is kind of crazy [Baby]
(ไอ โน แดท ดีซ ซิส ไคนด อ็อฝ คเรสิ [ เบบิ ])
But baby, I wanna make up
(บัท เบบิ , ไอ วอนนา เมค อัพ)

I don’t think that I could shake ya
(ไอ ด้อนท์ ธิงค แดท ไอ เคิด เฌค ยา)
So baby, can we break up [I don’t think I could shake ya, baby]
(โซ เบบิ , แค็น วี บเรค อัพ [ ไอ ด้อนท์ ธิงค ไอ เคิด เฌค ยา , เบบิ ])
I know that this is kind of crazy [Crazy]
(ไอ โน แดท ดีซ ซิส ไคนด อ็อฝ คเรสิ [ คเรสิ ])
But baby [But baby], I wanna make up
(บัท เบบิ [ บัท เบบิ ] , ไอ วอนนา เมค อัพ)

I never knew but to love you
(ไอ เนฝเวอะ นยู บัท ทู ลัฝ ยู)
How I love you
(เฮา ไอ ลัฝ ยู)
I thought that I was through wit’ you
(ไอ ธอท แดท ไอ วอส ธรู วิท ยู)
So glad that I could be single
(โซ กแล็ด แดท ไอ เคิด บี ซิ๊งเกิ้ล)

Now I’m gone thinkin’ ‘bout the past
(เนา แอม กอน ติ้งกิน เบาท เดอะ พาซท)
And wish that we could just go back
(แอ็นด วิฌ แดท วี เคิด จัซท โก แบ็ค)
And I’m mad at myself ‘cause I love you
(แอ็นด แอม แม็ด แอ็ท ไมเซลฟ คอส ไอ ลัฝ ยู)
And I really want you to come on back
(แอ็นด ดาย ริแอ็ลลิ ว็อนท ยู ทู คัมมอน แบ็ค)

I don’t think that I could shake ya [Yeah]
(ไอ ด้อนท์ ธิงค แดท ไอ เคิด เฌค ยา [ เย่ ])
So baby, can we break up [Oh, I want you to come back to me bad]
(โซ เบบิ , แค็น วี บเรค อัพ [ โอ , ไอ ว็อนท ยู ทู คัม แบ็ค ทู มี แบ็ด ])
I know that this is kind of crazy [Hey, yeah]
(ไอ โน แดท ดีซ ซิส ไคนด อ็อฝ คเรสิ [ เฮ , เย่ ])
But baby, I wanna make up [Hey, yeah]
(บัท เบบิ , ไอ วอนนา เมค อัพ [ เฮ , เย่ ])

I don’t think that I could shake ya [Ooh…ooh…]
(ไอ ด้อนท์ ธิงค แดท ไอ เคิด เฌค ยา [ อู้ อู้ ])
So baby, can we break up
(โซ เบบิ , แค็น วี บเรค อัพ)
I know that this is kind of crazy [I don’t think I could shake ya, baby]
(ไอ โน แดท ดีซ ซิส ไคนด อ็อฝ คเรสิ [ ไอ ด้อนท์ ธิงค ไอ เคิด เฌค ยา , เบบิ ])
But baby [Hey, yeah], I wanna make up
(บัท เบบิ [ เฮ , เย่ ] , ไอ วอนนา เมค อัพ)

I don’t know if I’m crazy
(ไอ ด้อนท์ โน อิฟ แอม คเรสิ)
But all pain and the heartache you gave me
(บัท ดอร์ เพน แอ็นด เดอะ ฮาทเทคยู เกฝ มี)
Finally made me
(ไฟแน็ลลิ เมด มี)
Wanna get back wit’ you, oh…oh…oh…
(วอนนา เก็ท แบ็ค วิท ยู , โอ โอ โอ)

You held her hand the way you held mine
(ยู เฮ็ลด เฮอ แฮ็นด เดอะ เว ยู เฮ็ลด ไมน)
You felt her, uh, the way you felt mine
(ยู เฟ็ลท เฮอ , อา , เดอะ เว ยู เฟ็ลท ไมน)
And all the fightin’ that we went through
(แอ็นด ออล เดอะ ไฟท์ดิน แดท วี เว็นท ธรู)
See, I was already used to it
(ซี , ไอ วอส ออลเรดอิ ยูซ ทู อิท)

I don’t think that I could shake ya
(ไอ ด้อนท์ ธิงค แดท ไอ เคิด เฌค ยา)
[Hey…ey…hey…ey…]
([ เฮ อาย์เฮ อาย์])
So baby, can we break up
(โซ เบบิ , แค็น วี บเรค อัพ)
I know that this is kind of crazy [Crazy]
(ไอ โน แดท ดีซ ซิส ไคนด อ็อฝ คเรสิ [ คเรสิ ])
But baby [Yeah], I wanna make up [I wanna make up wit’
(บัท เบบิ [ เย่ ] , ไอ วอนนา เมค อัพ [ ไอ วอนนา เมค อัพ วิท)
you, babe]
(ยู , เบบ ])

I don’t think that I could shake ya [I don’t think I could shake ya, babe]
(ไอ ด้อนท์ ธิงค แดท ไอ เคิด เฌค ยา [ ไอ ด้อนท์ ธิงค ไอ เคิด เฌค ยา , เบบ ])
So baby, can we break up [Ooh]
(โซ เบบิ , แค็น วี บเรค อัพ [ อู้ ])
I know that this is kind of crazy [Oh, oh, oh]
(ไอ โน แดท ดีซ ซิส ไคนด อ็อฝ คเรสิ [ โอ , โอ , โอ ])
But baby [Baby], I wanna make up
(บัท เบบิ [ เบบิ ] , ไอ วอนนา เมค อัพ)

I don’t think that I could shake ya [What did you do]
(ไอ ด้อนท์ ธิงค แดท ไอ เคิด เฌค ยา [ ว็อท ดิด ยู ดู ])

So baby, can we break up [Ooh, you got me missin’ you]
(โซ เบบิ , แค็น วี บเรค อัพ [ อู้ , ยู ก็อท มี มิซซิน ยู ])
I know that this is kind of crazy
(ไอ โน แดท ดีซ ซิส ไคนด อ็อฝ คเรสิ)
But baby, I wanna make up [Ooh]
(บัท เบบิ , ไอ วอนนา เมค อัพ [ อู้ ])

I don’t think that I could shake ya [Ooh]
(ไอ ด้อนท์ ธิงค แดท ไอ เคิด เฌค ยา [ อู้ ])
So baby [Baby], can we break up [Break up]
(โซ เบบิ [ เบบิ ] , แค็น วี บเรค อัพ [ บเรค อัพ ])
I know that this is kind of crazy [Crazy]
(ไอ โน แดท ดีซ ซิส ไคนด อ็อฝ คเรสิ [ คเรสิ ])
But baby [Baby], I wanna make up
(บัท เบบิ [ เบบิ ] , ไอ วอนนา เมค อัพ)

Oh…
(โอ)
La-la-la-la-la
(ลา ลา ลา ลา ลา)

I don’t know what you did to me, boy
(ไอ ด้อนท์ โน ว็อท ยู ดิด ทู มี , บอย)
But I want you so
(บัท ไอ ว็อนท ยู โซ)
Come back now or I’ll go crazy, crazy
(คัม แบ็ค เนา ออ แอล โก คเรสิ , คเรสิ)
Crazy, crazy
(คเรสิ , คเรสิ)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Breakup 2 Makeup คำอ่านไทย Ashanti

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น