เนื้อเพลง Paradise คำอ่านไทย Richard Ashcroft

you’re just like I was
(ยัวร์ จัซท ไลค ไก วอส)
So full of love, so full of love
(โซ ฟูล อ็อฝ ลัฝ , โซ ฟูล อ็อฝ ลัฝ)
I feel you’re taking me back
(ไอ ฟีล ยัวร์ เทคอิง มี แบ็ค)
To all those feelings of yesterday
(ทู ออล โฑส ฟีลอิง อ็อฝ เยซเทอะดิ)
Dark and dusty tracks
(ดาค แอ็นด ดัซทิ ทแรค)

How long can I stay here?
(เฮา ล็อง แค็น นาย ซเท เฮียร)
How long can I pray here?
(เฮา ล็อง แค็น นาย พเร เฮียร)

You know we meet in another space
(ยู โน วี มีท อิน แอะนัธเออะ ซเพซ)
You turn around and I see your face
(ยู เทิน อะเรานด แอ็นด ดาย ซี ยุร เฟซ)
Oh what a fruit, what a tree you shall be
(โอ ว็อท ดา ฟรูท , ว็อท ดา ทรี ยู แฌ็ล บี)
You’ll be fed by the mountains, fed by the streams
(โยว บี เฟ็ด ไบ เดอะ เมานทิน , เฟ็ด ไบ เดอะ ซทรีม)

[Set a sail] Set a sail for paradise [We’ll leave in the morning]
([ เซ็ท ดา เซล ] เซ็ท ดา เซล ฟอ แพระไดส [ เว็ล ลีฝ อิน เดอะ มอนิง ])
[Set a sail] Set a sail to paradise [We’ll leave in the morning]
([ เซ็ท ดา เซล ] เซ็ท ดา เซล ทู แพระไดส [ เว็ล ลีฝ อิน เดอะ มอนิง ])

I know when I’m losing control
(ไอ โน ฮเว็น แอม โรซิง ค็อนทโรล)
I play I am the cosmos
(ไอ พเล ไอ แอ็ม เดอะ คอสโมะ)
And let the feelings roll
(แอ็นด เล็ท เดอะ ฟีลอิง โรล)

How long can I stay here?
(เฮา ล็อง แค็น นาย ซเท เฮียร)
How long can I pray here?
(เฮา ล็อง แค็น นาย พเร เฮียร)

You know we meet in another place
(ยู โน วี มีท อิน แอะนัธเออะ พเลซ)
You turn around and I see your face
(ยู เทิน อะเรานด แอ็นด ดาย ซี ยุร เฟซ)
Oh and what a fruit, what a tree you shall be
(โอ แอ็นด ว็อท ดา ฟรูท , ว็อท ดา ทรี ยู แฌ็ล บี)
You’ll be fed by the mountains, the crystal streams
(โยว บี เฟ็ด ไบ เดอะ เมานทิน , เดอะ ครีซแท็ล ซทรีม)
Then we go for a walk
(เด็น วี โก ฟอ รา วอค)
We hold hands and start to talk
(วี โฮลด แฮ็นด แซน ซทาท ทู ทอค)
Oh what a fruit, what a tree this love will be
(โอ ว็อท ดา ฟรูท , ว็อท ดา ทรี ดีซ ลัฝ วิล บี)
You’ll be fed by the mountains, fed by me
(โยว บี เฟ็ด ไบ เดอะ เมานทิน , เฟ็ด ไบ มี)

Set a sail for paradise [Leave in the morning]
(เซ็ท ดา เซล ฟอ แพระไดส [ ลีฝ อิน เดอะ มอนิง ])
Set a sail for paradise [Leave in the morning]
(เซ็ท ดา เซล ฟอ แพระไดส [ ลีฝ อิน เดอะ มอนิง ])
Set a sail for paradise
(เซ็ท ดา เซล ฟอ แพระไดส)
Leave in the morning
(ลีฝ อิน เดอะ มอนิง)
We can leave in the morning
(วี แค็น ลีฝ อิน เดอะ มอนิง)

Leave in the morning [Set a sail]
(ลีฝ อิน เดอะ มอนิง [ เซ็ท ดา เซล ])
Leave in the morning
(ลีฝ อิน เดอะ มอนิง)
Leave in the morning [Set a sail]
(ลีฝ อิน เดอะ มอนิง [ เซ็ท ดา เซล ])

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Paradise คำอ่านไทย Richard Ashcroft

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น