เนื้อเพลง S.U.I.T (So Us is This) คำอ่านไทย Blindspott

Born and bred through collar borderline psychotics
(บอน แอ็นด บเร็ด ธรู คอลเลอะ บอร์เดอร์ไลน์ ไซโคดิก)
Spending most of their life with pushes and alcoholics
(ซเพ็นดิง โมซท อ็อฝ แด ไลฟ วิฑ พุซเชด แซน แอลโคะฮอลอิค)
Who try to analyse why we act this way
(ฮู ทไร ทู แอนอะไลส ฮไว วี แอ็คท ดีซ เว)
If I could go back now, there’s not a thing I would change
(อิฟ ฟาย เคิด โก แบ็ค เนา , แดร์ น็อท ดา ธิง ไอ เวิด เชนจ)
This is where it’s from and where it’s at
(ดีซ ซิส ฮแว อิทซ ฟร็อม แอ็นด ฮแว อิทซ แอ็ท)
I know that you can’t lie but when I raise like that
(ไอ โน แดท ยู แค็นท ไล บัท ฮเว็น นาย เรส ไลค แดท)
you’reserve the right to keep it to yourself
(youreserve เดอะ ไรท ทู คีพ อิท ทู ยุรเซลฟ)
And I would to if I respected my own
(แอ็นด ดาย เวิด ทู อิฟ ฟาย ริซเพคท มาย โอน)

F**k You!
(เอฟ **เค ยู !)
This is us and us is this
(ดีซ ซิส อัซ แซน อัซ ซิส ดีซ)
Better swing and pray you dont miss
(เบทเทอะ ซวิง แอ็นด พเร ยู ด้อนท์ มิซ)

F**k You!
(เอฟ **เค ยู !)
This is us and us is this
(ดีซ ซิส อัซ แซน อัซ ซิส ดีซ)
Better swing and pray you dont miss
(เบทเทอะ ซวิง แอ็นด พเร ยู ด้อนท์ มิซ)

F**k You and all your negativity
(เอฟ **เค ยู แอ็นด ออล ยุร เนกเกเทฝเวดี้)
It wont rub off on me
(อิท ว็อนท รับ ออฟฟ ออน มี)
I’ve got my own as you can see
(แอฝ ก็อท มาย โอน แอ็ส ยู แค็น ซี)
you’re not alone in hating me
(ยัวร์ น็อท อะโลน อิน เฮดติง มี)

Fat b*tch [?] with a scratcher match
(แฟ็ท บี *tch [ ] วิฑ อะ scratcher แม็ช)
Ways to slash holes in your face
(เว ทู ซแล็ฌ โฮล ซิน ยุร เฟซ)
Bass drone so low
(แบ็ซ ดโรน โซ โล)
Shattered vertebrae, rocks inside of your backbone
(แฌทเทอะ เฝอทิบรี , ร็อค อีนไซด อ็อฝ ยุร แบ็คโบน)
What? You never thought I’d F**king sink this low?
(ว็อท ยู เนฝเวอะ ธอท อาย เอฟ **คิง ซิงค ดีซ โล)
When hate, pride and jealousy’s your energy
(ฮเว็น เฮท , พไรด แอ็นด เจลอะซิ ยุร เอนเออะจิ)
You are your own worst enemy
(ยู อาร์ ยุร โอน เวิซท เอนอิมิ)
It injests you, disrespects and infects you
(อิท แอนเจด ยู , ดิซริซเพคท แซน อินเฟคท ยู)
Protect you, revive
(พโระเทคท ยู , ริไฝฝ)

F**k You!
(เอฟ **เค ยู !)
This is us and us is this
(ดีซ ซิส อัซ แซน อัซ ซิส ดีซ)
Better swing and pray you dont miss
(เบทเทอะ ซวิง แอ็นด พเร ยู ด้อนท์ มิซ)

F**k You!
(เอฟ **เค ยู !)
This is us and us is this
(ดีซ ซิส อัซ แซน อัซ ซิส ดีซ)
Better swing and pray you dont miss
(เบทเทอะ ซวิง แอ็นด พเร ยู ด้อนท์ มิซ)

F**k You and all your negativity
(เอฟ **เค ยู แอ็นด ออล ยุร เนกเกเทฝเวดี้)
It wont rub off on me
(อิท ว็อนท รับ ออฟฟ ออน มี)
I’ve got my own as you can see
(แอฝ ก็อท มาย โอน แอ็ส ยู แค็น ซี)
you’re not alone in hating me
(ยัวร์ น็อท อะโลน อิน เฮดติง มี)

So us is this
(โซ อัซ ซิส ดีซ)

So us is this
(โซ อัซ ซิส ดีซ)

F**k You and all your negativity
(เอฟ **เค ยู แอ็นด ออล ยุร เนกเกเทฝเวดี้)
It wont rub off on me
(อิท ว็อนท รับ ออฟฟ ออน มี)
I’ve got my own as you can see
(แอฝ ก็อท มาย โอน แอ็ส ยู แค็น ซี)
you’re not alone in hating
(ยัวร์ น็อท อะโลน อิน เฮดติง)

F**k YOU and all your negativity
(เอฟ **เค ยู แอ็นด ออล ยุร เนกเกเทฝเวดี้)
It WONT RUB OFF ON ME
(อิท ว็อนท รับ ออฟฟ ออน มี)
I’ve got my own as YOU CAN SEE
(แอฝ ก็อท มาย โอน แอ็ส ยู แค็น ซี)
you’re not alone in HATING ME!
(ยัวร์ น็อท อะโลน อิน เฮดติง มี !)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง S.U.I.T (So Us is This) คำอ่านไทย Blindspott

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น