เนื้อเพลง Keeping the Faith คำอ่านไทย Billy Joel

If it seems like I’ve been lost
(อิฟ อิท ซีม ไลค แอฝ บีน ล็อซท)
In let’s remember
(อิน เล็ท ริเมมเบอะ)
If you think I’m feeling older
(อิฟ ยู ธิงค แอม ฟีลอิง โอลเดอะ)
And missing my younger days
(แอ็นด มีซซิง มาย ยังเกอะ เด)
Oh, then you should have known
(โอ , เด็น ยู เชิด แฮ็ฝ โนน)
Me much better
(มี มัช เบทเทอะ)
Cause my past is something that never
(คอส มาย พาซท อีส ซัมติง แดท เนฝเวอะ)
Got in my way
(ก็อท อิน มาย เว)
Oh no
(โอ โน)

Still I would not be here now
(ซทิล ไอ เวิด น็อท บี เฮียร เนา)
If I never had the hunger
(อิฟ ฟาย เนฝเวอะ แฮ็ด เดอะ ฮังเกอะ)
And I’m not ashamed to say
(แอ็นด แอม น็อท อะเฌมด ทู เซ)
The wild boys were my friends
(เดอะ ไวลด บอย เวอ มาย ฟเร็นด)
Oh
(โอ)
Cause I never felt the desire
(คอส ไอ เนฝเวอะ เฟ็ลท เดอะ ดิไสร)
‘Til their music set me on fire
(ทิล แด มยูสิค เซ็ท มี ออน ไฟร)
And then I was saved, yeah
(แอ็นด เด็น นาย วอส เซฝ , เย่)
That’s why I’m keeping the faith
(แด๊ท ฮไว แอม คีพอิง เดอะ เฟธ)
Yeah, yeah, yeah, yeah
(เย่ , เย่ , เย่ , เย่)
Keeping the faith
(คีพอิง เดอะ เฟธ)

We wore matador boots
(วี โว แมทอะโด บูท)
Only Flagg Brothers had them with the Cuban heel
(โอ๊นลี่ Flagg บรัฑเออะ แฮ็ด เฑ็ม วิฑ เดอะ คยูแบ็น ฮีล)
Iridescent socks with the same color shirt
(อิริเดซเซ็นท ซ็อค วิฑ เดอะ เซม คัลเออะ เฌิท)
And a tight pair of chinos
(แอ็นด อะ ไทท แพ อ็อฝ ไชโนะ)
Oh
(โอ)
I put on my shark skin jacket
(ไอ พัท ออน มาย ฌาค ซคิน แจคเค็ท)
You know the kind with the velvet collar
(ยู โน เดอะ ไคนด วิฑ เดอะ เฝลเฝ็ท คอลเลอะ)
And ditty-bop shades
(แอ็นด ดีททิ บอป เฌด)
Oh yeah
(โอ เย่)
I took a fresh pack of Luckies
(ไอ ทุค กา ฟเร็ฌ แพ็ค อ็อฝ Luckies)
And a mint called Sen-Sen
(แอ็นด อะ มินท คอล เส็น เส็น)
My old man’s Trojans
(มาย โอลด แม็น ทโรแจ็น)
And his Old Spice after shave
(แอ็นด ฮิส โอลด ซไพซ อาฟเทอะ เฌฟ)
Oh
(โอ)
Combed my hair in a pompadour
(โคม มาย แฮ อิน อะ pompadour)
Like the rest of the Romeos wore
(ไลค เดอะ เร็ซท อ็อฝ เดอะ โรมีโอโว)
A permanent wave
(อะ เพอมะเน็นท เวฝ)
Yeah
(เย่)
We were keeping the faith
(วี เวอ คีพอิง เดอะ เฟธ)
Yeah, yeah, yeah, yeah
(เย่ , เย่ , เย่ , เย่)
Keeping the faith
(คีพอิง เดอะ เฟธ)

You can get just so much
(ยู แค็น เก็ท จัซท โซ มัช)
From a good thing
(ฟร็อม มา เกิด ธิง)
You can linger too long
(ยู แค็น ลีงเกอะ ทู ล็อง)
In your dreams
(อิน ยุร ดรีม)
Say goodbye to the
(เซ กู๊ดบาย ทู เดอะ)
Oldies but goodies
(โอดี บัท goodies)
Cause the good ole days weren’t
(คอส เดอะ เกิด โอเล เด เวินท์)
Always good
(ออลเว เกิด)
And tomorrow ain’t as bad as it seems
(แอ็นด ทุมอโร เอน แอ็ส แบ็ด แอ็ส ซิท ซีม)

Learned stickball as a formal education
(เลิน stickball แอ็ส ซา ฟอแม็ล เอดยุเคฌัน)
Lost a lot of fights
(ล็อซท ดา ล็อท อ็อฝ ไฟท)
But it taught me how to lose O.K.
(บัท ดิธ ทอท มี เฮา ทู ลูส โอ เค)
Oh
(โอ)
I heard about sex
(ไอ เฮิด อะเบาท เซ็คซ)
But not enough
(บัท น็อท อินัฟ)
I found you could dance
(ไอ เฟานด ยู เคิด ดานซ)
And still look tough anyway
(แอ็นด ซทิล ลุค ทั๊ฟ เอนอิเว)
Oh yes I did
(โอ เย็ซ ซาย ดิด)
I found out a man ain’t just being macho
(ไอ เฟานด เอ้า ดา แม็น เอน จัซท บีอิง มาซโช)
Ate an awful lot of late night drive-in food
(เอท แอน ออฟุล ล็อท อ็อฝ เลท ไนท ดไรฝ อิน ฟูด)
Drank a lot of take-home pay
(ดแร็งค กา ล็อท อ็อฝ เทค โฮม เพ)
I thought I was the Duke of Earl
(ไอ ธอท ไอ วอส เดอะ ดยูค อ็อฝ เอิล)
When I made it with a red-haired girl
(ฮเว็น นาย เมด อิท วิฑ อะ เร็ด แฮ เกิล)
In the Chevrolet
(อิน เดอะ Chevrolet)
Oh yeah
(โอ เย่)
We were keeping the faith
(วี เวอ คีพอิง เดอะ เฟธ)
Yeah, yeah, yeah, yeah
(เย่ , เย่ , เย่ , เย่)
Keeping the faith
(คีพอิง เดอะ เฟธ)

You know the good ole days weren’t
(ยู โน เดอะ เกิด โอเล เด เวินท์)
Always good
(ออลเว เกิด)
And tomorrow ain’t as bad as it seems
(แอ็นด ทุมอโร เอน แอ็ส แบ็ด แอ็ส ซิท ซีม)

Now I told you my reasons
(เนา ไอ โทลด ยู มาย รี๊ซั่น)
For the whole revival
(ฟอ เดอะ โฮล ริไฝฝแอ็ล)
Now I’m going outside to have
(เนา แอม โกอิ้ง เอาทไซด ทู แฮ็ฝ)
An ice cold beer in the shade
(แอน ไอซ โคลด เบีย อิน เดอะ เฌด)

Oh
(โอ)
I’m going to listen to my 45’s
(แอม โกอิ้ง ทู ลิ๊สซึ่น ทู มาย 45s)
Ain’t it wonderful to be alive
(เอน ดิธ วันเดอะฟุล ทู บี อะไลฝ)
When the rock ‘n’ roll plays
(ฮเว็น เดอะ ร็อค เอ็น โรล พเล)
Yeah
(เย่)
When the memory stays
(ฮเว็น เดอะ เมมโอะริ ซเท)
Yeah
(เย่)
I’m keeping the faith
(แอม คีพอิง เดอะ เฟธ)

Yeah, yeah, yeah, yeah
(เย่ , เย่ , เย่ , เย่)
Keeping the faith
(คีพอิง เดอะ เฟธ)
I’m keeping the faith
(แอม คีพอิง เดอะ เฟธ)
Yes I am
(เย็ซ ซาย แอ็ม)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Keeping the Faith คำอ่านไทย Billy Joel

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น