เนื้อเพลง Sad For Me คำอ่านไทย No Doubt

Please Miss Fried
(พลีส มิซ ฟไร)
He don’t mean to be mean
(ฮี ด้อนท์ มีน ทู บี มีน)
He just needs to leave
(ฮี จัซท นีด ทู ลีฝ)
He hopes he does not
(ฮี โฮพ ฮี โด น็อท)
Cause you inconvenience
(คอส ยู อินค็อนฝีนเย็นซ)
Why can’t you see?
(ฮไว แค็นท ยู ซี)

He says, ” please don’t be sad for me ”
(ฮี เซ , ” พลีส ด้อนท์ บี แซ็ด ฟอ มี “)

Oh Miss Fried
(โอ มิซ ฟไร)
Please believe you’re his queen
(พลีส บิลีฝ ยัวร์ ฮิส ควีน)
He must fight for his dreams
(ฮี มัซท ไฟท ฟอ ฮิส ดรีม)
Lovely Miss Fried
(ลัฝลิ มิซ ฟไร)
He will too miss you
(ฮี วิล ทู มิซ ยู)
He just needs to be free
(ฮี จัซท นีด ทู บี ฟรี)

He says, ” If I should ever cause you to
(ฮี เซ , ” อิฟ ฟาย เชิด เอฝเออะ คอส ยู ทู)
bleed… don’t pretend to be naive ”
(บลีด ด้อนท์ พริเทนด ทู บี นาอีฝ “)

Don’t take him wrong, let him be
(ด้อนท์ เทค ฮิม ร็อง , เล็ท ฮิม บี)
Sometimes he feels like he ought to be alone
(ซัมไทม์ ฮี ฟีล ไลค ฮี อ๊อธ ทู บี อะโลน)

He says, ” Please don’t be sad for me ”
(ฮี เซ , ” พลีส ด้อนท์ บี แซ็ด ฟอ มี “)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Sad For Me คำอ่านไทย No Doubt

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น